Motýlci

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 4 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA) stimulující děti ke hře, činnostem i práci. Mají možnost výběru činností, které zvládnou, a zároveň v nich setrvat a dokončit je. Vedeme děti tak, aby si samy budovaly základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka. Učíme je kriticky myslet, aktivně se zajímat o učení, nést za svoji volbu odpovědnost, být tvůrčí a rozvíjet představivost. Organizujeme výuku tak, aby každé dítě prožilo úspěch či uznání a zároveň se naučilo používat chybu jako cestu k práci samo na sobě. Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ. Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy i okolí. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochody v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády. Za základními kamínky rodinného a bezpečného prostředí v naší třídě považujeme spolupráci s rodiči a provázanost s třídou Berušek.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Bc. Štěpán Vacek - učitelka (absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci)

Lenka Zítková  - učitelka (absolventka SPŠ)  

Blanka Krčková - asistentka pedagoga

 

Provoz MŠ : 6.15 - 16.45

TŘÍDA - Motýlci

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.15   -   8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,herní aktivity

8.30   -   10.00

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

10.00 - 12:00

Příprava, pobyt venku

12:00 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 14.00

13.00- 13.30

Poslech četby,lit. a hud. chvilky, odpočinek na lehátku

Individuální práce s dětmi (SVP, OŠD)

14.00 - 16.45

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15 – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz

 

Angličtina od úterý od 15:15-16:00 v budově MŠ Řepčínská. Více informací opět na nástěnce v šatně Motýlků.

Plavání od 1.3. pro přihlášené děti. Odchod z MŠ v 8.30 . Děti vyzvedávejte až ve  12.30 !

 

MIMOŘÁDNÁ  SCHŮZKA RODIČŮ A VEDENÍ ZŠ A MŠ

DNE : 5.4. 2022  V : 17.00 HOD.

 V PROSTORÁCH JÍDELNY MOTÝLKŮ

 SE USKUTEČNÍ MIMOŘÁDNÁ SCHŮZKA  RODIČŮ , PEDAGOGŮ A VEDENÍ ZŠ A MŠ  K PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCI  1.PATRA  A NÁSLEDNÉ ORGANIZACI PROVOZU  MŠ.

DĚKUJEME ZA VAŠI HOJNOU ÚČAST.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola