slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuálně ve škole

Projekt otevřená škola

Ve spolupráci se zřizovatelem se naše škola zapojila do projetku "Otevřená škola" - další informace zde.

Buďte IN

Od prosince můžete naši školu sledovat a lajkovat na Facebooku a Instagramu.
Na adrese zssvatoplukova sledujte aktuální zprávy a fotky z proběhlých akcí školy. Pořád se něco děje, buďte u toho!

 

Pomůžete nám vybrat nejlepšího učitele roku? :)

více informací  - učitel roku

Zápis do první třídy.

proběhne 4.4. a 5.4.20187 - více v sekci Škola -Zápis.

Upoutávka zde.

Sběr papíru - soutěž

V měsíci říjnu a listopadu proběhl již tradiční sběr papíru. Nasbírali jsme neuvěřitelných 6 562 kg. Na konci kalendářního roku byli odměněni nejlepší žáci. 10. ledna byly vyhodnoceny též nejúspěšnější třídy, které obdržely vouchery v hodnotě 1 500, -Kč, 1 200,- Kč a 1 000,- Kč. Absolutním vítězem se stala třída 1.A s 1 480 kg papíru, 2. místo obsadila 2.B s 1 200 kg a 3. místo třída 1.B s 891 kg papíru. Všem výhercům srdečně blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se na sběru papíru podíleli.

 Zdobení vánočních stromků Flora Olomouc

    K pravé předvánoční atmosféře neodmyslitelně patří příprava ozdob a zdobení vánočního stromečku. Děti ze 4. třídy měly možnost podílet se na jejich výrobě a samotném zdobení vánočního stromu, které se uskutečnilo 15.12 v prostorách Výstaviště Flora Olomouc.
    Již několik dní před samotným zdobením, děti vyráběly ozdoby dle vlastní fantazie a přání. Kreativitě se meze nekladly. Vánoční atmosféra se nesla celou školou a vyvrcholila dnem samotného zdobení, kde děti hrdě reprezentovaly naší školu.
    Ozdobené stromky jsou vystaveny po dobu trvání trhů Vánoce Flora 2017 v době od 15. do 20. prosince v pavilonu A. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější výzdobu, se uskuteční 20. 12. 2017 za účasti primátora statutárního města Olomouce a ředitele Výstaviště Flora.
    Doufáme, že se náš nazdobený stromeček líbí všem návštěvníkům vánočních trhů a že naše děti vykročí do nového roku se stejnou pílí a nasazením jako do teď.

Školní psycholog

Jsme rádi, že na základě spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci může od prosince 2017 na naší škole působit paní školní psycholožka Mgr. Iveta Křepelová. Pro žáky, pedagogy i rodiče bude vykonávat činnost konzultační, poradenskou, diagnostickou, metodickou a informační.

Našim žákům nabízí poradenství v oblasti volby povolání, zjišťuje studijní předpoklady, podporuje individuálním vedením osobnostní rozvoj, diagnostikuje nadané děti, zjišťuje příčiny školního neúspěchu, rozvíjí studijní potenciál, pracuje s třídními kolektivy s cílem podpořit a rozvíjet vazby mezi spolužáky apod.

Věříme, že přítomnost psychologa na škole je jeden z potřebných pilířů pro kvalitní rozvoj osobnosti žáků i nás, pedagogů. Paní psycholožka ochotně nabízí konzultační hodiny i rodičům a rodinným příslušníkům žáků naší školy. Bližší informace, konzultační hodiny a kontakty naleznete v záložce ŠPP.

Mikuláš

V úterý 5. 12. 2017 navštívila naší školu výprava přímo z Nebe a pár návštěvníků dokonce i z Pekla. Žáci 1. až 4. tříd se však nezalekli a kouzelnou delegaci přivítali s nadšením a básničkami určenými hlavně Mikuláši. Ten svou majestátní důstojností vážně rozmlouval s rošťáky, u kterých v Knize hříchů našel nějaký „vroubek“.   Andílci zatím roznášeli do každé lavice krásné balíčky, za které děkujeme rodičům našich žáků, bez nichž by tato akce nemohla proběhnout. Dobrou zprávou nejen jim, ať je vědomí toho, že čertové se u nás ve škole nudili a odešli zpátky do pekla s nepořízenou! :)

 

ZŠ Svatoplukova – vánoční jarmark a zářící strom v Řepčíně

K předvánočnímu období již neodmyslitelně patří slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parku při ZŠ Svatoplukova a vánoční jarmark, který proběhl 30. listopadu 2017.
Již několik dní předem zavládla ve škole vánoční atmosféra. Žáci se pilně chystali, vyráběli různé vánoční výrobky a pekli perníčky. V rámci hudební výchovy nacvičovali staročeské koledy.
Vše začalo již odpoledne, kdy se uskutečnil vánoční jarmark ve školní jídelně. Návštěvníci zde měli možnost zakoupit adventní věnce, svícny, přáníčka, něco dobrého na zub, dekorace i něco pěkného pod stromeček. Vše vlastnoručně vyrobeno žáky. Příchozí mohli těsně před rozsvěcením vánočního stromu zhlédnout stínové divadlo, které nacvičili žáci 2. – 5. třídy v rámci dramatického kroužku. Žákům se vystoupení velmi povedlo, během pár minut nám proběhl celý život před očima, od narození, přes svatbu až k oslavě Vánoc. 
Celý den vyvrcholil setkáním v parku u vánočního stromu. Po projevu pana ředitele následoval odpočet a všemi tolik očekávaný okamžik. Strom zazářil. Společně jsme si zazpívali lidové koledy a připomněli si, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale také o příjemné sváteční atmosféře. Vše se zdařilo a odcházeli jsme vánočně naladěni.

ZŠ Svatoplukova sází stromy v Řepčíně

V rámci environmentální výchovy se ZŠ Svatoplukova zapojila do projektu „Ovocný strom – nejstarší kulturní dědictví“. Žáci si sami zasadili několik dvouletých stromků vypěstovaných ze semene v městské části Řepčín. Tento projekt zajišťuje PagoPago – Mezinárodní dobrovolnická nezisková organizace, která byla založena pro zalesnění planety.

Žáci se seznámili s výsadbou a péčí o ovocné stromy, dozvěděli se, jak vypěstovat strom ze semene, naučili se pěstovat ovocné dřeviny generativním a vegetativním způsobem, zjistili, jak založit matečnicový sad z prostokořenných ovocných dřevin.

Každým rokem se některé stromky vyzvednou a přesadí na další vhodné stanoviště v této lokalitě. Tak se krajina obnoví a městské prostředí zazelená. Doufáme, že se tato akce stane naší každoroční tradicí.

 

Srdečně Vás zveme na podzimní dílničky 16.11. na ZŠ Svatoplukova.

Lampionový průvod.

Letos opět společně s KMČ Řepčín.

Soutěž „O nejhezčí dekoraci z dýní“

                            Výsledky soutěže:   
1. místo:       Denisa Vyhlídalová 1.B
2. místo:       Radek Mazur 2.B, Gábina Mazurová 5. tř.,Martina Mazurová 7. tř.,
3. místo:        Patrik Masopust 6. tř.
4. místo:        Adéla Aschenbrennerová 2.A
5. místo:        Linda a Vojta Malaskovi 1.B,Patrik Vévoda 4. tř.

Všem zúčastněným moc děkuji, výhercům gratuluji a těším se znovu zase příští rok.Have a nice Halloween!!! Mgr. Leona Zábojová

Spolupráce s FTK UPOL

Program 2017

  

Připravujeme se na přijímačky :)

 Proměny rodinné dynamiky

 - odborné
-  interaktivní práce s odbornými tématy
- sdílení dobré praxe
Seminář o rodičovství, dětech a výchově. Více zde.

Škola v přírodě  - zde

Den dětí

Byl poslední květnový den. Sluníčko svítilo, hudba hrála, léto vonělo vzduchem. Zkrátka den, jako stvořený pro oslavu mezinárodního DNE DĚTÍ. A tak jsme se ve čtyři hodiny odpoledne sešli na školní zahradě, abychom tento svátek s dětmi náležitě oslavili. K poslechu nám hrála kapela „Popová škola“ vedená panem Mgr. Daliborem Křepským. Děti se rozutekly do všech koutů zahrady, aby zde plnily úkoly na stanovištích, které jsme připravili v rámci našeho projektu Komunitní školy. Vyzkoušet si tak mohly hod balónkem na obřího Mimoně, překážkovou dráhu, lovení víček z vaničky, chůzi po slack-line apod. Oblíbeným stanovištěm bylo také malování na obličej. Za svou snahu byl každý odměněn kouskem ovoce nebo zeleniny. Komu to nestačilo, mohl se občerstvit párkem, řízkem, nebo třeba koláčkem. :) Moc jsme si to užili! Tak za rok zase. 

Kácení máje

Dne 3. 6. 2017 se žáci pěveckého sboru Základní školy Svatoplukova v Olomouci zúčastnili akce s názvem „Kácení máje“, která se již tradičně, jako každý rok, konala na paloučku u Mlýnského potoka. Naše Komunitní škola tak opět prohloubila spolupráci s KMČ Řepčín. Přestože se jednalo o sobotu, což pro většinu značí volno, děti nezklamaly a dostavily v hojném počtu, aby předvedly své pěvecké nadání a s chutí zazpívaly veřejnosti své oblíbené písničky.  Počasí tomuto veselému hravému odpoledni přálo, a tak děti po vystoupení mohly využít bohatého programu i různých atrakcí, které byly v rámci akce připraveny – malování na obličej, nafukovací skluzavka, jízda na koni, aquazorbing, šlapací káry, trampolíny, atd. Tímto patří velký dík organizátorům.

Sportovní den na atletickém stadiónu

Dne 6.6.2017 se obě první třídy naší školy zúčastnily sportovního dopoledne na atletickém stadiónu v Olomouci. Pápá hrátky, nové hry na trávě i v tělocvičně si vyzkoušely všechny děti. Ověnčení medailemi, nakrmení zdravou svačinkou dojel tým spokojených prvňáčků s učitelským doprovodem p.uč.Mgr.Jany Chalupové Hlávkové a Mgr.Denisy Urbáškové zpět do školy. Akci ohodnotili všichni účastníci jako mimořádně zdařilou. Při té příležitosti také moc děkujeme paní Mgr.Julii Wittmannové za její organizaci i péči o naše žáčky…D.Ě.K.U.J.E.M.E!!!

Napsala za všechny děti i dospělé Mgr.Jana Chalupová Hlávková

 

Cestička do školy - společný taneček dětí :)

 odkaz zde

Nejen pro maminky:)

Titul Učitel roku 2017 míří na naši školu

U příležitosti tradičních oslav svátku Dne učitelů vyhlašuje statutární město Olomouc anketu „Učitel roku 2017“. Společné setkání ředitelů a pedagogů se při této příležitosti uskutečnilo v Moravském divadle. Naše paní učitelky vybojovaly zlatou a stříbrnou příčku.
V kategorii Učitel roku 2017 – základní školy
1.místo – Mgr. Denisa Urbášková

V kategorii Učitel roku 2017 – mateřské školy
2.místo – Pavla Dzurianová

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě. Více zde

  

 Důležitá informace

Dne 6.2.2017 byly zahájeny práce na rekonstrukci bývalé FN a následné
přestavby  na 2 oddělení MŠ , 2 oddělení ŠD a školní dílnu.
V době hlavních bouracích prací musí být z rozhodnutí statika přestěhovány
stávající oddělení v MŠ Svatoplukova do náhradních prostor (MŠ Řepčínská).
Doba hlavních bouracích prací se odhaduje asi na 2 měsíce – po nich by mělo
dojít ke zpětnému přestěhování . Doba realizace celé stavby je plánována
přibližně na 9 měsíců.Upozorňujeme na zvýšený provoz techniky a celkovou zvýšenou ostražitost v okolí školy.
Děkujeme za pochopení při této rekonstrukci , která je v zájmu Vašich dětí a našich žáků.Ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace  v provozu MŠ a i s Vámi se těšíme na nové moderní prostory ZŠ a MŠ.
Za vedení ZŠ a MŠ : Jiří Šindler , ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova , Olomouc

Dopis pro rodiče od pana náměstka Urbáška zde