slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuálně ve škole

Projekt otevřená škola

Ve spolupráci se zřizovatelem se naše škola zapojila do projetku "Otevřená škola" - další informace zde.

Srdečně Vás zveme na podzimní dílničky 16.11. na ZŠ Svatoplukova.

Lampionový průvod.

Letos opět společně s KMČ Řepčín.

Soutěž „O nejhezčí dekoraci z dýní“

                            Výsledky soutěže:   
1. místo:       Denisa Vyhlídalová 1.B
2. místo:       Radek Mazur 2.B, Gábina Mazurová 5. tř.,Martina Mazurová 7. tř.,
3. místo:        Patrik Masopust 6. tř.
4. místo:        Adéla Aschenbrennerová 2.A
5. místo:        Linda a Vojta Malaskovi 1.B,Patrik Vévoda 4. tř.

Všem zúčastněným moc děkuji, výhercům gratuluji a těším se znovu zase příští rok.Have a nice Halloween!!! Mgr. Leona Zábojová

Spolupráce s FTK UPOL

Program 2017

  

Připravujeme se na přijímačky :)

 Proměny rodinné dynamiky

 - odborné
-  interaktivní práce s odbornými tématy
- sdílení dobré praxe
Seminář o rodičovství, dětech a výchově. Více zde.

Škola v přírodě  - zde

Den dětí

Byl poslední květnový den. Sluníčko svítilo, hudba hrála, léto vonělo vzduchem. Zkrátka den, jako stvořený pro oslavu mezinárodního DNE DĚTÍ. A tak jsme se ve čtyři hodiny odpoledne sešli na školní zahradě, abychom tento svátek s dětmi náležitě oslavili. K poslechu nám hrála kapela „Popová škola“ vedená panem Mgr. Daliborem Křepským. Děti se rozutekly do všech koutů zahrady, aby zde plnily úkoly na stanovištích, které jsme připravili v rámci našeho projektu Komunitní školy. Vyzkoušet si tak mohly hod balónkem na obřího Mimoně, překážkovou dráhu, lovení víček z vaničky, chůzi po slack-line apod. Oblíbeným stanovištěm bylo také malování na obličej. Za svou snahu byl každý odměněn kouskem ovoce nebo zeleniny. Komu to nestačilo, mohl se občerstvit párkem, řízkem, nebo třeba koláčkem. :) Moc jsme si to užili! Tak za rok zase. 

Kácení máje

Dne 3. 6. 2017 se žáci pěveckého sboru Základní školy Svatoplukova v Olomouci zúčastnili akce s názvem „Kácení máje“, která se již tradičně, jako každý rok, konala na paloučku u Mlýnského potoka. Naše Komunitní škola tak opět prohloubila spolupráci s KMČ Řepčín. Přestože se jednalo o sobotu, což pro většinu značí volno, děti nezklamaly a dostavily v hojném počtu, aby předvedly své pěvecké nadání a s chutí zazpívaly veřejnosti své oblíbené písničky.  Počasí tomuto veselému hravému odpoledni přálo, a tak děti po vystoupení mohly využít bohatého programu i různých atrakcí, které byly v rámci akce připraveny – malování na obličej, nafukovací skluzavka, jízda na koni, aquazorbing, šlapací káry, trampolíny, atd. Tímto patří velký dík organizátorům.

Sportovní den na atletickém stadiónu

Dne 6.6.2017 se obě první třídy naší školy zúčastnily sportovního dopoledne na atletickém stadiónu v Olomouci. Pápá hrátky, nové hry na trávě i v tělocvičně si vyzkoušely všechny děti. Ověnčení medailemi, nakrmení zdravou svačinkou dojel tým spokojených prvňáčků s učitelským doprovodem p.uč.Mgr.Jany Chalupové Hlávkové a Mgr.Denisy Urbáškové zpět do školy. Akci ohodnotili všichni účastníci jako mimořádně zdařilou. Při té příležitosti také moc děkujeme paní Mgr.Julii Wittmannové za její organizaci i péči o naše žáčky…D.Ě.K.U.J.E.M.E!!!

Napsala za všechny děti i dospělé Mgr.Jana Chalupová Hlávková

 

Cestička do školy - společný taneček dětí :)

 odkaz zde

Nejen pro maminky:)

Titul Učitel roku 2017 míří na naši školu

U příležitosti tradičních oslav svátku Dne učitelů vyhlašuje statutární město Olomouc anketu „Učitel roku 2017“. Společné setkání ředitelů a pedagogů se při této příležitosti uskutečnilo v Moravském divadle. Naše paní učitelky vybojovaly zlatou a stříbrnou příčku.
V kategorii Učitel roku 2017 – základní školy
1.místo – Mgr. Denisa Urbášková

V kategorii Učitel roku 2017 – mateřské školy
2.místo – Pavla Dzurianová

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě. Více zde

  

 Důležitá informace

Dne 6.2.2017 byly zahájeny práce na rekonstrukci bývalé FN a následné
přestavby  na 2 oddělení MŠ , 2 oddělení ŠD a školní dílnu.
V době hlavních bouracích prací musí být z rozhodnutí statika přestěhovány
stávající oddělení v MŠ Svatoplukova do náhradních prostor (MŠ Řepčínská).
Doba hlavních bouracích prací se odhaduje asi na 2 měsíce – po nich by mělo
dojít ke zpětnému přestěhování . Doba realizace celé stavby je plánována
přibližně na 9 měsíců.Upozorňujeme na zvýšený provoz techniky a celkovou zvýšenou ostražitost v okolí školy.
Děkujeme za pochopení při této rekonstrukci , která je v zájmu Vašich dětí a našich žáků.Ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace  v provozu MŠ a i s Vámi se těšíme na nové moderní prostory ZŠ a MŠ.
Za vedení ZŠ a MŠ : Jiří Šindler , ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova , Olomouc

Dopis pro rodiče od pana náměstka Urbáška zde