Aktuálně ve škole

Aktuálně ve škole

 

Ředitelské volno

Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvkové organizace, ze závažných organizačních a technických důvodů (rekonstrukce školní jídelny - výdejny)
od pondělí 2. září 2019 do pátku 6. září 2019 pět volných dnů.

Provoz školní družiny bude pro zájemce v těchto dnech zajištěn od 6.30 do 16.00. Obědy budou všem zrušeny.

Informaci o využití ŠD předejte třídnímu učiteli do 28. 6. 2019, nebo na mail karel.zendulka@zssvatoplukova.cz.

Oficiální zahájení školního roku je tedy posunuto na 9. 9. 2019 v 8,00.

Z důvodu rekonstrukce školní jídelny - výdejny prosíme rodiče žáků, kteří mohou svému dítěti stravu zajistit doma, aby v době rekonstrukce (září – listopad 2019) nepřihlašovali své děti ke stravování. Obědy ostatním žákům se budou vydávat ve cvičné kuchyňce a v jídelně MŠ Svatoplukova v rozptylu 11.30 – 14.00, rozvrh v tuto dobu bude upraven. Podrobné informace budou vyvěšeny na webu školy na konci srpna.


Slavnosti slunovratu

62337918_484507919002912_3388397981551034368_o


 

Štafetový běh

V parku před školou proběhne 21. června od 10 hod. štafetový běh. Zvláštní kategorií je běh rodin "Běhá celá rodina". Čtafety jsou vždy čtyřčlené a přihlásit se můžete u třídních učitelů.

44


 received_869769423368019


ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče,
ke vzdělávání jsme přijali všechny žáky, kteří byli u zápisu. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde. Prosíme o potvrzení Vašeho zájmu o naši školu.

Děkuji Mgr. Eva Navrátilová, zástupce ředitele


 

 

Patronka naší školy

V pátek 25. ledna 2019 navštívila naši školu významná česká herečka, patronka naší školy, paní Hana Maciuchová. Setkala se s pedagogickým sborem, s většinou žáků a dětí, prohlédla si prostory školy, ocenila a podpořila naše snahy a úspěchy. Jsme velmi hrdí na to, že paní Maciuchová přijala nad naší školou záštitu, že nám drží pěsti a fandí všemu, co děláme. Vážíme si takové výjimečné vazby. Je to pro nás vyznamenání a velké povzbuzení.

IMG_20190125_225753


 

Obsazení tělocvičen

Aktuální obsazení tělocvičen naleznete zde


Pracovní sešity a výtvarné potřeby

V letošním školním roce nevybíráme žádnou částku na pracovní sešity, výtvarné potřeby ani další materiál do výuky. Veškeré nálaklady jsou hrazeny z rozpočtu pro školní rok 2018/2019. Budeme rádi za jakýkoli dar škole. Darovací smlouvu naleznete zde. Každému žáku byl přiřazen unikátní variabilní symbol. Prosíme uvádějte jej v případě platby převodem pro snazší identifikaci platby. Děkujeme.


Nové časy zvonění pro školní rok 2018/2019

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka    08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

-      pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
-      pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod.  


Otevřená škola

Ve spolupráci se zřizovatelem se naše škola zapojila do projetku "Otevřená škola" - další informace zde


Ochrana osobních údajů - GDPR

Mateřská škola