Aktuálně ve škole

Aktuálně ve škole

 

30


 

Sběr papíru pokračuje

V letošním školním roce opět pokračujeme ve sběru papíru.

Papír nelze odevzdávat v kartonových krabicích. Pokud se jedná o větší množství kartonu, musí být zvlášť. Pokyny k odevzdávání papíru obdrží žáci od svých TU. Papír sbíráme průběžně, odvoz sběru bude na jaře. Termín bude včas sdělen.

Doufáme, že se zapojí všichni žáci školy.

images


Informace pro 1. třídy 2019/2020

Bližší informace naleznete zde


Platby na účet základní školy pro rok 2019/2020:

Platby škole:
č.ú.: 1801844339/0800
(variabilní symbol je rok nástupu do první třídy)

TŘÍDA VARIABILNÍ SYMBOL

I.AB 2019
II.AB 2018
III.AB 2017
IV.AB 2016
V.AB 2015
VI. 2014
VII. 2013
VIII. 2012
IX. 2011

Do zprávy pro příjemce uveďte účel platby (např. sponzorský dar, výlet, škola v přírodě) a jméno dítěte!

Úplata za školní družinu:
700 Kč na celý školní rok (platí se do října 2019), možnost rozdělit na dvě splátky 350 Kč (říjen) a 350 Kč (únor):
č.ú.: 2601493831/2010

TŘÍDA VARIABILNÍ SYMBOL

I.AB 2019
II.AB 2018
III.AB 2017
IV.AB 2016
V.AB 2015

Světová škola

A je to oficiální! Naše škola je Světová! Obhájili jsme titul světová škola a hrdě se jím pyšníme. Detaily o tomto projektu naleznete v sekci Projekty -> Světová škola.

3ebb05a0-afb0-4188-87a6-335e25e91754


Dobro-druzi

Ukončení projektu Dobro-druzi, získali jsme 71 000 Kč a velmi děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní společně s námi. Kompletní informace o ukončení projektu naleznete zde.


ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče,
ke vzdělávání jsme přijali všechny žáky, kteří byli u zápisu. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde. Prosíme o potvrzení Vašeho zájmu o naši školu.

Děkuji Mgr. Eva Navrátilová, zástupce ředitele


Obsazení tělocvičen

Aktuální obsazení tělocvičen naleznete zde


Pracovní sešity a výtvarné potřeby

V letošním školním roce nevybíráme žádnou částku na pracovní sešity, výtvarné potřeby ani další materiál do výuky. Veškeré nálaklady jsou hrazeny z rozpočtu pro školní rok 2018/2019. Budeme rádi za jakýkoli dar škole. Darovací smlouvu naleznete zde. Každému žáku byl přiřazen unikátní variabilní symbol. Prosíme uvádějte jej v případě platby převodem pro snazší identifikaci platby. Děkujeme.


Časy zvonění pro školní rok 2019/2020

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka    08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

-      pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
-      pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod.  


Otevřená škola

Ve spolupráci se zřizovatelem se naše škola zapojila do projetku "Otevřená škola" - další informace zde


Ochrana osobních údajů - GDPR

Mateřská škola