Aktuálně ve škole

 

30. listopadu 2020

Krabice od bot

 

Během distanční výuky nám velmi chyběly projekty, ve kterých bychom společně s žáky mohli pomáhat. Právě proto se jednoho účastníme ihned po návratu do škol, tentokráte s názvem Krabice od bot, ve kterém by měly pomáhat nejen děti dětem.

Cílem předvánoční sbírky je totiž pomoci chudším rodinám ve složité životní situaci tím, že jim připravíme krabici od bot naplněnou dárky. Nejenže se naučíme podělit se o vlastní věci a myslet na druhé, ale také někomu uděláme radost v tomto náročném, avšak ještě stále hezkém předvánočním čase.

 
V rámci projektu se dosud vybralo na více než 20 000 dárků, které následně zamíří k někomu, koho opravdu potěší. Společně se s dětmi pokusíme toto číslo navýšit. Budeme rádi, pokud se nám připojíte a dohromady tak rozdáme co nejvíce pozitivní energie! Více informací o projektu naleznete zde.
 
 
Děkujeme!
 
 

 

27. listopadu 2020

Chceme Vás zpátky

 

Učitelský sbor se už nemůže dočkat žáků! Jako důkaz přinášíme píseň, kterou si můžete poslechnout zde.

Pokud chcete zpívat s námi, text písně najdete pod videem.

 

Už se na Vás moc těšíme!

 


 

24. listopadu 2020

Slovo ředitele

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

už za pár dní, v pondělí 30. 11., se škola opět zaplní. K prvňákům a druhákům se přidají ostatní třídy prvního stupně a deváťáci. Po týdnech se ve škole budou střídat šesťáci se sedmáky a osmáky. Obědy budou mít všichni žáci automaticky přihlášené, chod školní družiny bude od 6.30 do 16.30. Vzhledem k podmínce homogenity skupin a doporučení neshromažďování žáků v šatnách a v jídelně bude částečně upraven rozvrh, aktuální podobu vám včas sdělí třídní učitelé. Kroužky prozatím obnovit ještě nemůžeme.

 

Jsme rádi, že jsme druhou zkušenost distanční výuky zvládli úspěšně. Děkuji za vaši práci a vzájemnou podporu. Vážím si takového zodpovědného přístupu. Objevily se ovšem i určité morální přešlapy a nedokonalosti, které nemůžeme tolerovat, kyberprostor je občas tester osobní etiky a respektu. Ale i to k nutným životním zkušenostem patří. Nyní se zaměříme na individuální pokrok každého žáka, obnovu příjemného klimatu školy a radost z toho, že můžeme být opět spolu. Protože tak se nám učí nejlíp.

 

Těšíme se na vás,

 

Jiří Vymětal

 

Od 18. 11.

Návrat prvních a druhých tříd

Od 30. 11.

Návrat třetích, čtvrtých a pátých tříd
Návrat deváté třídy

Od 30. 11. střídání po týdnu

Lichý týden: Osmá a sedmá třída

Sudý týden: Šesté třídy

 

Opatření PES pro oblast školství zde.

 


 

29. října 2020

Fotosoutěž

 

Další fotosoutěž pro žáky a jejich blízké je tu!

 

Na základě žádosti duchů … ano, duchů tří synů knížete Svatopluka, kteří nás v těchto dnech přes médium oslovili, vyhovujeme jejich přáním a vyhlašujeme tato pravidla nové foto soutěže.

 

Pokračování zde.

 


 

24. řijna 2020

Slovo ředitele

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

máme za sebou první týden a půl distančního vzdělávání. Byly to náročné dny pro nás všechny. Jsme si vědomi, že nelze nalézt formu, která by vyhovovala všem, a zřejmě neexistuje ta nejlepší cesta, která by co nejméně zatěžovala ty, které nemá zatěžovat, a byla co nejvíce efektivní pro všechny. Klasické prezenční vzdělávání prostě ještě neumíme plnohodnotně zastoupit. I když na tom pracujeme ze všech sil. Ale závěr současného stavu je vlastně velmi úspěšný: všichni žáci jsou naplno zapojeni, výuka je vyladěná a neustále po krůčcích upgradovaná.

Děkuji všem za pochopení, podporu, vděčnost, věcné návrhy a doporučení. Děkuji za spoluúčast. V tyto dny jsme opět více partnery než kdy dříve. Kníže Svatopluk, jehož jméno naše škola nese, by byl zřejmě s námi spokojen: To on dal svým synům tři pruty s poučením, že jeden prut sám o sobě nevydrží tlak, brzy se zlomí. Jedině spojené pruty jsou pevné a silné, nezlomné. Pro nás ty tři pruty symbolizují rodiče, děti a nás, zaměstnance školy. Já vím, že někdy je to všechno, co se kolem nás děje, úmorné. A i proto prosím: držme při sobě, jedině tak nás to nezlomí.

Hezký týden prázdnin, od 2. 11. opět naplno a s radostí, v jakékoliv formě.

 

Jiří Vymětal

 
 

 

17. řijna 2020

Školní poradenské pracoviště

 
 
Vážení rodiče,
 
oslovujeme vás s nabídkou využití služeb školního poradenského pracoviště, a to jak formou konzultací, tak formou poskytování péče. Zaměřujeme se především na poskytování podpůrných opatření pro žáky se SVP, podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků u odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci a metodickou podporu zákonným zástupcům při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávání.
 
Konzultace může využít každý žák nebo zákonný zástupce dítěte MŠ nebo žáka ZŠ.
 
Školní poradenské pracoviště má konzultační hodiny:
 
Mgr. Iveta Křepelová, školní psycholog
 
konzultační hodiny: pondělí-pátek 8-14 hod.    
tel: 608617662
 
Mgr. Eliška Pavúčková, metodik prevence 1.stupně   
 
konzultační hodiny: pondělí 10-12 hod
tel: 773929577
 
Mgr. Vladimíra Hanusová, výchovný poradce       
 
konzultační hodiny: úterý 10-12 hod.
tel: 725321661
 
Žaneta Brablík Himrová, školní asistent        
 
konzultační hodiny: středa 10-12 hod.
tel: 603185979
    
Mgr. Iva Kohoutková, metodik prevence 
 
konzultační hodiny: pátek 10-12 hod.
tel: 724583889
 
Všechna telefonní čísla jsou napojena i na WhatsApp.
 
Jsme tu pro Vás!
 
Váš tým ŠPP
 
 

 

16. řijna 2020

Distanční výuka

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

od pondělí 19. 10. 2020 budeme nahrávat studijní soubory na aplikaci OneDrive. Věříme, že přechod na novou platformu je krokem kupředu a povede ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli.

V následujícím videu (ZDE) Vám předáváme instrukce, jak s novou aplikací pracovat.

 

Vaši učitelé!

 


 

13. řijna 2020

Slovo ředitele

 

Milí žáci, vážení rodiče,

protože žákům základních škol je od 14. 10. zakázaná přítomnost ve škole, zahajujeme tímto povinné distanční vzdělávání.

Pro první až čtvrtý ročník bude online vzdělávání koordinovat třídní učitel, pro pátý až devátý ročník sledujte každý den v podvečer www stránky školy, kde budou připraveny pro žáky činnosti dle rozvrhu na den následující.

Obědy jsou všem žákům automatiky zrušeny, ošetřovné pro rodiče škola tentokrát nepotvrzuje (stačí, když rodič podepíše čestné prohlášení).
Všem děkuji za dosavadní podporu a dodržování nových hygienických norem a opatření.

Je to pro nás náročná situace, jsme si vědomi toho, že přicházíme o to nejcennější – o osobní přítomnost a smysluplnou interakci těch, s kterými jsme rádi. Na druhé straně pevně věříme, že je to pro zachování zdraví nás a celé společnosti. A to je pro nás nyní určitě to nejdůležitější.

I toto období zvládneme skvěle. Ve škole nám budete chybět. Těšíme se 2. 11. opět na viděnou,

Jiří Vymětal


 

9. řijna 2020

Slovo ředitele

 

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. do pátku 16. 10. 2020 bude podle pokynů ministerstva probíhat povinné distanční vzdělávání v VII. a VIII. třídě. Obědy jsou žákům z těchto tříd automaticky zrušeny. Pokyny k distančnímu vzdělávání obdržíte na webu školy na každý den v podvečer předchozího dne.

V dalším týdnu, tedy od 19. 10. do 23. 10. 2020, se budou distančně vzdělávat za stejných podmínek třídy VI.A, VI.B a IX.

Na základě nařízení vlády se od pondělí 12. řijna ruší všechny kroužky.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 má celá ZŠ podzimní a covidové prázdniny. Všichni věříme, že od 2. 11. bude chod školy opět klasický.

Jiří Vymětal

 


 

9. října 2020

Vše o včelách

 

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme vás na zítřejší celodenní akci, která proběhne v prostorách naší školy. Děti se během výuky zúčastní výzvědného putování o životě včeliček. Ve vnitřních prostorách budovy si vyzkouší výrobu papírových včel, pokusí se výtvořit úl, prozkoumají rozkryté včelíny a prohlédnou si výstavu obrazů s komentářem. Cílem této akce je zvýšit povědomí o tom, co všechno tento drobný hmyz vykonává, jak je pro člověka potřebný, ale také jak bychom měli tohoto žlutavého parťáka chránit. Je přeci jenom hodně zranitelný.

Rádi bychom však naši výstavu ukázali i vám, rodičům. Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme tak její velkou část přesunuli na čerstvý vzduch, abyste měli také možnost dozvědět se něco nového ze života hmyzu. Až tedy půjdete vyzvednout žáky ze školy, můžete se s nimi třeba na chvíli zastavit a prohlédnout si naši výstavu. Věříme, že tato akce žáky zaujme, a že byste tak nakonec mohli mít ty úplně nejlepší průvodce - vaše děti.

Těšíme se na Vás!

včelky

 


 

5. října 2020

Informační zpráva

 

Milí žáci, vážení rodiče,

dle usnesení vlády platí od 5. října ve školách nová protiepidemiologická opatření. V hudební výchově je zakázán zpěv, v tělesné výchově na druhém stupni jsou zakázány sportovní aktivity. Rádi bychom Vás poprosili, abyste ve dnech, kdy je v rozvrhu TV, měli vhodnou obuv a oblečení na pobyt ve venkovních prostorách školy.

Děkujeme!

 


 

5. října 2020

Světový den učitelů

 

Ve spolupráci s žáky jsme vytvořili tento plakát!

Děkujeme všem třídám, které se na něm podílely!

den-ucitelu

 


 

5. října 2020

Sběr papíru pokračuje

 

Sběr papíru

 

V letošním školním roce opět pokračujeme ve sběru papíru.

Papír nelze odevzdávat v kartonových krabicích. Pokud se jedná o větší množství kartonu, musí být zvlášť. Pokyny k odevzdávání papíru obdrží žáci od svých třídních učitelů. 

Papír budeme odevzdávat ve škole v listopadu. Termín přistavení kontejneru pro odvoz bude v polovině listopadu a bude včas sdělen.

Doufáme, že se zapojí všichni žáci školy.

Sběru zdar!

 


 

22. září 2020

Slovo ředitele

 

Milí žáci, vážení rodiče,
 

jsem moc rád, že jsme až doposud dokázali zajistit chod školy, i když je absence zaměstnanců i dětí stále vysoká. Nařízení ministerstva školství jsou přísná, a tak při jakémkoliv projevu onemocnění preventivně zůstávají doma jak pedagogičtí pracovníci, tak i žáci. Podle mých informací je celkový počet pozitivně testovaných dětí či zaměstnanců školy na čísle šest. Věřím, že díky poctivému dodržování všech nařízení se nám toto číslo nebude příliš zvyšovat.

 

Na distanční vzdělávání jsme připraveni, přesto bychom rádi standardní chod školy udrželi co nejdéle. Proto děkuji za maximální prevenci a respektující přístup k pravidlům.

 

Výzvu pana ministra Prymuly ohledně pátečního ředitelského volna neakceptuji, vím, že by mnohé děti skončily na hlídání u prarodičů, tedy u skupiny, kterou chceme nejvíce chránit. Omluvenou páteční nepřítomnost však budeme plně tolerovat.

 

Jiří Vymětal

 


 

15. září 2020

Slovo ředitele

 

Milí žáci, vážení rodiče,
 
k dnešnímu dni (15. 9. 2020) máme zaznamenán druhý případ pozitivního výsledku testování na covid, dvě další osoby jsou v karanténě. Vzhledem k této situaci dávám na zvážení nošení roušek i ve výuce, nejen na chodbách. Pro krajskou hygienickou stanici je ochrana nosu a úst v učebnách zásadní pro vydání rozhodnutí o karanténě pro třídu/školu v případě dalšího nakaženého.
 
Nošení roušek v učebnách nenařizuji, pouze doporučuji, rozhodnutí je na vás.
 
Jiří Vymětal
 
 

 

10. září 2020

Slovo ředitele

 

Milí žáci, vážení rodiče,

děkuji za dodržování nařízení nošení roušek ve společných prostorách školy. V tomto školním roce má naše škola 374 žáků, školka 163 dětí, máme přes devadesát zaměstnanců - jsme velký subjekt a je tedy třeba obrovská prevence šíření jakéhokoliv onemocnění. Děkuji za pravidelné mytí rukou, užívání desinfekčního gelu, větrání.

Přestože jsou v České republice uzavírány některé školy či třídy, naši školu k tomuto datu krajská hygienická stanice nevyhodnotila jako rizikovou, přestože už máme zaznamenán první výskyt onemocnění. I proto prosím, vzhledem k tomu s kolika lidmi se denně ve škole setkáme, omezte návštěvy u rizikových skupin (např. u starších nebo chronicky nemocných osob).

Děkuji,

Jiří Vymětal

 


 

9. září 2020

Roušky

 

Milí rodičové,

dle nařízení vlády jsou od zítřejšího dne povinné roušky v areálu školy. Prosím zajistěte, aby je děti měly u sebe.

Mnohokrát děkujeme!

 


 

9. září 2020

Anglie

 

Zájezd do Anglie v termínu 7-11. října 2020 se ruší. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 


 

Časy zvonění pro školní rok 2020/2021 + Termíny prázdnin

 

Školní rok 2020/2021 1. září 2020 - 30. června 2021
Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2020
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny 31. ledna 2021
Jarní prázdniny 8. února - 14. února 2021
Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021
Letní prázdniny 1. července - 31. srpna 2021

 

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka    08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

 

-      pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
-      pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod.

 


 

Provozní řád hřiště

 

Provozní řád hřiště 2020

 


 

Krizová linka pro rodiče 📞

 

Krizová linka pro rodiče

 


 

Zahradničení na Svatoplukově

 

Zde si můžete přečíst článek o naší "zahradě", který napsal náš pan učitel Ing.Jiří Ondrušák.

 


 

Otevřená škola

 

Ve spolupráci se zřizovatelem se naše škola zapojila do projetku "Otevřená škola" - další informace zde

 


 

Platby na účet základní školy pro rok 2019/2020:

 

Platby škole:
č.ú.: 1801844339/0800

(variabilní symbol je rok nástupu do první třídy)

TŘÍDA VARIABILNÍ SYMBOL

I.AB 2020
II.AB 2019
III.AB 2018
IV.AB 2017
V.AB 2016
VI.AB 2015
VII. 2014
VIII. 2013
IX. 2012

Do zprávy pro příjemce uveďte účel platby (např. , výlet, škola v přírodě) a jméno dítěte!

 

Sponzorský dar na účet  č. :

 

2901717606/2010 (variabilní symbol viz. tabulka výše, rok nástupu do první třídy)

 

Úplata za školní družinu:
900 Kč na celý školní rok (platí se do října 2019), možnost rozdělit na dvě splátky 450 Kč (září) a 450 Kč (únor):

č.ú.: 2601493831/2010

TŘÍDA VARIABILNÍ SYMBOL

I.AB 2020
II.AB 2019
III.AB 2018
IV.AB 2017
V.AB 2016

 


Ochrana osobních údajů - GDPR

Počet komentářů celkem: 0

Mateřská škola