Zápis

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče,

jsme rádi, že se zajímáte o přijetí Vašeho dítěte na naši školu.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 se bude konat, v souladu s epidemiologickou situací.

! seznam přijatých žáků zde

 

Kdy?

v úterý 5. dubna a středu 6. dubna

 

V kolik?

vždy v čase od 13.00 do 17.00 hodin.

 

Elektronická registrace bude zpřístupněna 21. 3. 2022 na www.zssvatoplukova.cz

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde na e-mail přidělené registrační číslo dítěte a vygenerovaná žádost o přijetí/odklad.

V případě nemožnosti elektronické registrace kontaktujte školu:

  • osobně 8:00 – 15:30
  • telefonicky 585 411 539

 

zápisu si přineste:

1) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

2) Doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud je jiné od rodičů)

3) Žádost o přijetí

 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školné docházky, k zápisu si přineste:

1) Zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)

2) Doporučení odborného lékaře k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

3) Žádost o odklad

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMANÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

     V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2022/2023 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

  • max. počet v jedné třídě: 28 žáků
  • max. počet otevíraných tříd: 2

V případě, že počet přijatých žádostí (přihlášek) překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitel školy postupovat dle následujících kritérií:

1) dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

2) dítě, jehož sourozenec studuje na naší škole

3) v případě překročení stanovené kapacity bude rozhodujícím kritériem los*

*Vzhledem k vysokému počtu spádových dětí předpokládáme, že k losování nakonec dojde.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC VYMEZUJE TYTO ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11:

Balbínova, Břetislavova, Cyrilometodějské náměstí, Cyrilská, Dolní hejčínská, Erenburgova, Gogolova, Horní hejčínská, Jaromírova, Jarmily Glazarové, Křelovská, Ladova, Máchova, Martinova, Matochova, Metodějská, Mojmírova, Mrštíkovo náměstí, Na Šibeníku, Na Trati, Na zahrádkách, Nová hejčínská, Olbrachtova, Oldřichova, Ovesná, Pešinova, Rubešova, Řepčínská, Sobieského, Střední hejčínská, Svatoplukova, Štolbova, Tomkova, Třída Jiřího Pelikána, U Mlýnského potoka, Vitáskova, Zengrova, Zrinského.

 

 

Mateřská škola