Termíny

 

 

Aktuálně ve škole      Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy      Kontakty      Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště      Tělocvičny      Kroužky


 


 

Termíny

 

Termíny prázdnin 2020/2021

 

Školní rok 2020/2021 1. září 2021 - 30. června 2022
Podzimní prázdniny 27. - 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 - 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 21. února - 27. února 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
Letní prázdniny 1. července - 31. srpna 2022

 

 

Klasifikační pedagogické rady

 

24. 11. 2021 od 14:00
26. 1. 2022 od 14:00
20. 4. 2022 od 14:00
22. 6. 2022 od 14:00

 

Třídní schůzky

 

24. 11. 2021
20. 4. 2022

 

Možnost půjčování knih ve školní knihovně

 

zodpovědná osoba: Mgr. Jelínek ve spolupráci s PKČJ

Výpůjční doba:  každý den o velké přestávce

 

Zvonění ve školní roce 2020/2021

 

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka.       08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

 

- pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
- pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod. 

 

Přijímací zkoušky na střední školy

 

Podrobné pokyny pro vyplňování přihlášek, odevzdání přihlášek a veškeré informace o přijímacím řízení možno získat na schůzce rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní (termín: leden – bude upřesněno), popř. na konzultačních hodinách s výchonou poradkyní.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání do 1. ročník ZŠ pro školní rok 2022/2023 bude upřesněn.

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem a vyvěšen v časovém předstihu na obvyklých místech.

 


 

Mateřská škola