Kroužky

Kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2018/2019

Angličtina
Pěvecký sbor
Kroužek zábavné logiky a deskových her
Cestička do školy
Dramatický kroužek
Míčové hry
Keramika
Fyzikálně-chemické pokusy
Deskové hry
Výpočetní technika a internet
Šikovné ruce
Sportovní kroužek
Judo
Stolní tenis
Lego
Hudební kroužek - školní kapela
Florbal

Na jednotlivé kroužky je možné se přihlásit u vyučujícího i během školního roku.

Kroužky 2018/2019 - aktualizovaná verze

Mateřská škola