Kroužky

Kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2019/2020

Fotbal

Míčové hry

Angličtina

Keramika

Pěvecký sbor

Čtenářský klub

Výpočetní technika a internet

Gymnastika

Hudební kroužek

Včelařství

Lego

Deskové hry

Moderní tanec

Cestička do školy

Kutilská dílna

Na jednotlivé kroužky je možné se přihlásit u vyučujícího i během školního roku.

Kroužky 2019/2020

Přehled kroužků i s cenami zde.

Mateřská škola