Kontakty

 

Aktuálně ve škole      Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy      Kontakty      Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště      Tělocvičny      Kroužky


 


 

Kontakty

 

Vedení školy

 

Mgr. Jiří Vymětal jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz 585 425 644 ředitel školy
Mgr. Eva Navrátilová eva.navratilova@zssvatoplukova.cz 585 411 540 zástupce ředitele školy
Tereza Řezníčková ucetni@zssvatoplukova.cz 585 411 539 samostatná administrativní pracovnice
Mgr. Monika Vosolová monika.vosolova@zssvatoplukova.cz 585 411 539 finanční referentka
 

 

První stupeň 

 

Mgr. Lea Kopecká lea.kopecka@zssvatoplukova.cz I.A třídní učitelka
Mgr. Josef Trčka josef.trcka@zssvatoplukova.cz I.A tandemový učitel
Mgr. Svatava Pořízková svatava.porizkova@zssvatoplukova.cz I.B třídní učitelka
Mgr. Denisa Urbášková denisa.urbaskova@zssvatoplukova.cz I.B tandemová učitelka
Mgr. Jarmila Fochrová jarmila.fochrova@zssvatoplukova.cz II.A třídní učitelka
Mgr. Alexandra Markovičová alexandra.markovicova@zssvatoplukova.cz II.B třídní učitelka
Mgr. Lucie Doležalová lucie.dolezalova@zssvatoplukova.cz II.C třídní učitelka
Mgr. Klára Beneš klara.benes@zssvatoplukova.cz III.A třídní učitelka
Mgr. Barbora Kročilová barbora.krocilova@zssvatoplukova.cz III.B třídní učitelka
Mgr. Jacob Mílek jacob.milek@zssvatoplukova.cz IV.A třídní učitelka
Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková vera.hlavackova@zssvatoplukova.cz IV.B třídní učitelka
Mgr. Filip Svoboda filip.svoboda@zssvatoplukova.cz V.A třídní učitel
Mgr. Karla Halabicová karla.halabicova@zssvatoplukova.cz V.B třídní učitelka

 

Druhý stupeň

 

Bc. Hana Vitoslavská hana.vitoslavska@zssvatoplukova.cz VI.A třídní učitelka
Mgr. David Lopaur david.lopaur@zssvatoplukova.cz VI.A tandemový učitel
Mgr. Zuzana Novotná zuzana.novotna@zssvatoplukova.cz VI.B třídní učitelka
Mgr. Jan Jelínek jan.jelinek@zssvatoplukova.cz VII.A třídní učitel
Mgr. Michaela Suchánková michaela.suchankova@zssvatoplukova.cz VII.B třídní učitelka
Mgr. Kamila Navrátilová kamila.navratilova@zssvatoplukova.cz VIII. třídní učitelka
Mgr. Jana Maršíková jana.marsikova@zssvatoplukova.cz IX. třídní učitelka

 

Netřídní učitelé

 

Mgr. Jiří Vymětal jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz    
Mgr. David Lopaur david.lopaur@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Eva Navrátilová eva.navratilova@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Jacob Mílek jacob.milek@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Iva Kohoutková iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Jiří Slovák jiri.slovak@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Lucie Horáková lucie.horakova@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Jiří Šindler jiri.sindler@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Josef Zdráhal josef.zdrahal@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Jiří Skarka jiri.skarka@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Šebestián Absolon sebestian.absolon@zssvatoplukova.cz   volnočasový pedagog
Mgr. Vladimíra Hanusová vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Aleš Novotný ales.novotny@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Radek Tomanec radek.tomanec@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Jana Chalupová Hlávková jana.chalupova.hlavkova@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Jan Koutník jan.koutnik@zssvatoplukova.cz    
Bc. Svatava Kubjátová svatava.kubjatova@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Irena Opršalová irena.oprsalova@zssvatoplukova.cz    
Tereza Kondrátová  tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz    
Mgr. Kristýna Janovská kristyna.janovska@zssvatoplukova.cz MD  
Mgr. Denisa Urbášková denisa.urbaskova@zssvatoplukova.cz MD  
Mgr. Anna Vágnerová anna.vagnerova@zssvatoplukova.cz MD  
Mgr. Veronika Pallová veronika.pallova@zssvatoplukova.cz  MD  
Mgr. Eva Pavlů eva.pavlu@zssvatoplukova.cz  MD  

 

Asistenti pedagoga

 

Mgr. Radek Tomanec radek.tomanec@zssvatoplukova.cz I.A  
Anežka Konečná anezka.konecna@zssvatoplukova.cz I.A  
Mgr. Jan Koutník jan.koutnik@zssvatoplukova.cz I.B  
Tereza Hořejší tereza.horejsi@zssvatoplukova.cz I.B  
Ing. Jiří Ondrušák jiri.odrusak@zssvatoplukova.cz II.A  
Kateřina Nekvindová katerina.nekvindova@zssvatoplukova.cz II.A  
Martina Johnová martina.johnova@zssvatoplukova.cz II.B  
Bc. Markéta Vosolová marketa.vosolova@zssvatoplukova.cz II.C  
Bc. Iveta Schwarz, DiS. iveta.schwarz@zssvatoplukova.cz III.A  
Zuzka Novotná zuzka.novotna@zssvatoplukova.cz III.A  
Bc. Kateřina Jurníčková katerina.jurnickova@zssvatoplukova.cz III.B  
Mgr. Michaela Bartošová michaela.bartosova@zssvatoplukova.cz IV.A  
Mgr. Pavla Hrubanová pavla.hrubanova@zssvatoplukova.cz IV.B  
Bc. Ondřej Kyselý ondrej.kysely@zssvatoplukova.cz V.A  
Bc. Jaroslav Zapletal jaroslav.zapletal@zssvatoplukova.cz V.B  
Bc. Aleš Reibl ales.reibl@zssvatoplukova.cz VI.A  
Bc. Lucie Balášová lucie.balasova@zssvatoplukova.cz VI.B  
Bc. Michal Koláček michal.kolacek@zssvatoplukova.cz VI.B  
Žaneta Brablík Himrová zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz VII.A  
Mgr. Kryštof Janoušek krystof.janousek@zssvatoplukova.cz VII.B  
Petra Hollyová petra.hollyova@zssvatoplukova.cz VIII.  
Patrik Jopek patrik.jopek@zssvatoplukova.cz IX. Správce FB

 

Školní poradenské pracoviště

 

Více informací naleznete zde.

Mgr. Kateřina Drahá katerina.draha@zssvatoplukova.cz   školní psycholog
Mgr. Vladimíra Hanusová vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz   výchovný poradce
Žaneta Brablík Himrová zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz   školní asistent
Mgr. Markéta Munzarová marketa.munzarova@zssvatoplukova.cz   speciální pedagog
Mgr. Eliška Jánoš Pavúčková eliska.pavuckova@zssvatoplukova.cz   metodik prevence pro I. stupeň
Mgr. Iva Kohoutková iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz   metodik prevence pro II. stupeň

 

Správce budovy

 

Mgr. Libor Petula libor.petula@zssvatoplukova.cz   školník

 

 


 

Mateřská škola