Kvítka

 ,,Dětská hra je vážné zaměstnání. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte.

Prostřednictvím hry a hračky dítě poznává svět, jeho tvary, barvy, vztahy….“

                                                                 ...prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Věkové složení naší třídy je od 4 do 5 let. Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvijí po všech stránkách. Snažíme se o individuální přístup a zároveň s dětmi pracujeme na vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném bezpečném a tvořivém prostředí naší třídy. Dále ve třídě uplatňujeme pravidla, která děti vedou k dodržování základních společenských norem.

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Pavla Dzurianová – učitelka a zástupce ředitele ZŠ pro MŠ (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově, CŽV na UP v Olomouci: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky)

Mgr. Martina Žišková Krestýnová - učitelka  (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika)

Lucie Richtermocová- asistentka pedagoga (absolventka SOU s maturitou, kurzu Asistent pedagoga)

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkakvitka@zssvatoplukova.cz , 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkakvitka.rajce.idnes.cz

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

individuální adaptace podle potřeb dítěte a rodičů, logopedickou prevenci, pobyt venku na velké školní zahradě, individuální konzultace s rodiči.

PROVOZ MŠ : 6.30 - 16.30

TŘÍDA - Kvítka

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30   -   8.30

Scházení dětí, spontánní činnosti, herní aktivity

8.30   -   10.00

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

10.00 - 11.40

Příprava, pobyt venku

11.40 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 13.50

Poslech četby,lit. a hud. chvilky,odpočinek na lehátku

13.50 - 16.30

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

RANNÍ SCHÁZENÍ KVÍTEK:
6:30-7:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída), od 7:00 již ve své třídě ve 2.poschodí

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ KVÍTEK:
od 16:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída)


KROUŽKY V MŠ

VÁŽENÍ RODIČE OD ŘÍJNA NÁM ZAČÍNAJÍ KROUŽKY (JEN PRO NAHLÁŠENÉ DĚTI).

ANGLIČTINA: NAHLÁŠENÉ KVÍTKA

12 lekcí , začínají od 10.2. 2020

Přihlášky vyplňte nejpozději  do 31.1.2020

JUDO: NAHLÁŠENÉ KVÍTKA
ČTVRTKY: OD 15.15- 16.00
MÍSTO KONÁNÍ TĚLOCVIČNA ZŠ
NA ÚVODNÍ HODINU BUDOU PŘIJATY JEN TY DĚTI, KTERÉ RODIČE ZAREGISTROVALI NA WEBU: WWW.JUDODOSKOL.CZ
RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DĚTI PO KROUŽKU V TĚLOCVIČNĚ

Od 8. 1. 2020 začíná pro přihlášené děti kurz lyžování.


JARNÍ PRÁZDNINY TERMÍN: 3.2. 7.2. 2020

VÁŽENÍ RODIČE!PROSÍME O VYPLNĚNÍ DOCHÁZKOVÝCH LISTŮ NA OBDOBÍ JARNÍCH PRÁZDNIN , ABYCHOM MOHLI PODLE ZÁJMU ZAJISTIT PROVOZ.DLE ZKUŠENOSTÍ Z LET MINULÝCH PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE POČTY DĚTÍ KLESNOU A PROVOZ BUDE ZAJIŠTĚN NA JEDNÉ Z BUDOV NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL. VYPLŇTE,PROSÍM,DO 20.1. 2020.

DĚKUJEME

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

8:30 hod.
MŠ SVATOPLUKOVA

JARNÍ PRÁZDNINY
TERMÍN: 3.2. – 9.2. 2020

18.02.2020

KARNEVAL

dopoledne
MŠ SVATOPLUKOVA

9:30 hod.
MŠ SVATOPLUKOVA

10.03.2020

Voňavé hádanky

V 9:00 hod., ve třídě Kvítka

9:00
MŠ SVATOPLUKOVA

17.04.2020

Sněhuláček

Ve třídě Kvítka

14.05.2020

canisterapie

V 9:00 hod., ve třídě Kvítka

Mateřská škola