Kvítka

 

 ,,Dětská hra je vážné zaměstnání. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte.

Prostřednictvím hry a hračky dítě poznává svět, jeho tvary, barvy, vztahy….“

                                                                 ...prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Věkové složení naší třídy je od 3 do 5,5 let. Děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvijí po všech stránkách. Snažíme se tedy o individuální přístup a zároveň s dětmi pracujeme na vytváření si prvních kamarádských vztahů v příjemném , bezpečném a tvořivém prostředí naší třídy. Dále ve třídě uplatňujeme pravidla, která děti vedou k dodržování základních společenských norem.  Podporujeme jejich samostatnost , učení se navzájem od sebe a budování přátelské atmosféry.

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Pavla Dzurianová – učitelka a zástupce ředitele ZŠ pro MŠ (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově, CŽV na UP v Olomouci: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky)

Mgr. Martina Žišková Krestýnová - učitelka  (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika)

Lucie Richtermocová- asistentka pedagoga (absolventka SOU s maturitou, kurzu Asistent pedagoga)

Provoz MŠ : 6:30 - 16:30 hod.

MŠ se uzamyká : v 8:30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkakvitka@zssvatoplukova.cz , 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkakvitka.rajce.idnes.cz

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

individuální adaptace podle potřeb dítěte a rodičů, logopedickou prevenci, pobyt venku na velké školní zahradě, individuální konzultace s rodiči.

TŘÍDA - Kvítka

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30 hod.  -   8.30 hod.

Scházení dětí, spontánní činnosti, herní aktivity, individuální práce s dětmi.

8.30 hod.   -   09.50 hod.

Přesnídávka, pohyb. chvilky, řízené aktivity.

09.50 hod. - 11.50 hod.

Hygiena, převlékání, pobyt venku. 

11.50 hod. – 12.30 hod.

Hygiena, příprava na oběd.  

12.30 hod. - 13.50 hod.

Poslech četby, hud. chvilky,odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro děti, které nespí. 

13.50 hod. - 16.30 hod.

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity, individuální práce s dětmi.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ KVÍTEK:
- 6:30 - 7:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída),

 - od 7:00 již ve své třídě ve 2.poschodí

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ KVÍTEK:
 - od 16:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída)

 


VE ČTVRTEK 3.12. 2020 K NÁM PŘIJDE ČERT,  MIKULÁŠ A ANDĚL.

V PÁTEK 4.12.2020 SI DĚTI PŘINESOU  KOSTÝM MIKULÁŠE, ČERTA NEBO  ANDĚLA, A UDĚLÁME SI MIKULÁŠSKOU PÁRTY.


CO SKRÝVÁ KRABICE OD BOT?

Kouzelný čas splněných přání je tady a naše třída KVÍTKA by ráda splnila přání dětem, které nemají tolik štěstí, jako MY Z KVÍTKOVA.

Do pátku 4. 12. do 12.00 hodin budeme sbírat do koše hračky, které udělají radost našim neznámým kamarádům.

Hračky potom roztřídíme do krabic, zabalíme a odneseme na místo určené.

Více informací ZDE.

Dobrý den,

 ráda bych Vás oslovila ve jménu sbírky Krabice od bot. Jedná se o předvánoční sbírku, která má za cíl potěšit děti a rodiče z chudších rodin ve složitých životních situacích. Zájemci mohou přispět tím, že připraví dárkovou "krabici od bot", naplní ji dárky k Vánocům, odnesou k nám na sběrné místo a my je pak předáme potřebným. 

Krabice od bot má podtitul děti darují dětem. Jsme rádi, když se děti do sbírky aktivně zapojí - učí se tak podělit o vlastní věci, myslet na druhé a pomáhat lidem kolem sebe. Školy se mohou zapojit například tak, že sdílejí informace o projektu, motivují děti k samostatné přípravě dárků či se zapojují i jako celé třídy, kdy se svým učitelem nachystají pro vrstevníky dárek společně.

 Já Vás oslovuji za olomoucké kulturní centrum a kavárnu Café na cucky, neboť jsme se letos přihlásili jako sběrné místo a budeme organizovat sbírku pro Olomouc a přilehlé okolí (spolupracujeme se sociálními pracovníky také z Hluboček, Velké Bystřice, Prostějova, Přerova a Jesníku). Na našem sběrném místě už máme potvrzeno přes 500 zájemců o dárky ve všech věkových kategoriích. Vybírají se dárky pro děti od narození do 17 let. Obyčejně se daří poptávku naplnit i s rezervami. Nicméně letošní rok bude asi poněkud odlišný. Ani propagaci sbírky, ani samotné sbírce dárků současná situace bohužel moc nepomáhá, takže neočekáváme tolik dárců jako jiné roky. A zájemců o dárky se hlásí naopak více. Máme letos nahlášeno hodně dětí školního a středoškolského věku.

Nebylo by pro vás zajímavé se do našeho projektu zapojit?

Letos jsme si pro školy připravili speciální program, kde naleznete metodiky výukových lekcí pro různě staré děti (vhodné i pro online výuku) a další praktické tipy pro učitele.

(viz https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/pro-skoly/) 

Pokud byste se rozhodli zapojit jako škola (případně někdo z učitelů), budeme rádi, když nás kontaktujete kolik dárků a pro jak staré děti jste schopni zajistit. Kdybyste měli problém s doručením dárků na sběrné místo, můžeme pro dárky zajet. Oficiálně sbírka trvá do 6.12., ale dárky přijímáme až do 15.12.

 Pokud nemáte v této nelehké době prostor se zapojit, budeme moc rádi, když informace o akci alespoň přepošlete mezi své učitele či nasdílíte na stránky školy a třeba se podaří motivovat někoho dalšího.

Děkuji moc

 Přeji pěkný den

Jana Sojková

https://www.krabiceodbot.cz

Odkaz na fb událost pro sběrné místo v Café na cucky:

https://www.facebook.com/events/3607648225925259?acontext="%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%7D

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE J


VŠEM KVÍTEČKŮM PŘEJEME ZDRAVÍ , POHODU A KLID

IMG-20201202-WA0003 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Distanční výuka v MŠ – informace pro zákonné
zástupce
Je zakotvena v novele Školského zákona pod č.349/2020 Sb. s účinností od 25. 8.
2020. Stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných
situacích uzavření škol, nebo při zákazu přítomnosti dětí, žáků, nebo studentů ve školách.
Distanční výuka je povinná pro děti- předškoláky. Jedná se o děti, které dovrší do
31.8. 20201 věku šesti let.
A jak bude vypadat distanční výuka u nás v MŠ?
Na webové stánky tříd budou na každý týden vkládány různé aktivity, které můžete s dětmi
plnit. Je na Vás, zda úkoly děti splní všechny, nebo jen část. Chápeme, že máte i jiné
povinnosti, máte na starost distanční výuku se školáky , nebo home office…..
Sledujte proto webové stránky třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě . Dozvíte se tam více
informací.
Děkujeme za spolupráci a doufáme, že jaro přivítáme již společně !

Milá Kvítečka,
na našem webu naleznete inspiraci na tento týden.
Pokud se vám něco bude líbit, můžete si to doma s rodiči vyzkoušet a zaslat nám to na email. Až se zase společně sejdeme , budeme si o tom společně povídat.
Školka je bez vás smutná a tak budeme rády, za každý váš vzkaz.
Myslíme na vás.
Vaše KVÍTKA

Mateřská škola