Kvítka

 ,,Dětská hra je vážné zaměstnání. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte.

Prostřednictvím hry a hračky dítě poznává svět, jeho tvary, barvy, vztahy….“

                                                                 ...prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Věkové složení naší třídy je od 4 do 5 let. Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvijí po všech stránkách. Snažíme se o individuální přístup a zároveň s dětmi pracujeme na vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném bezpečném a tvořivém prostředí naší třídy. Dále ve třídě uplatňujeme pravidla, která děti vedou k dodržování základních společenských norem.

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Pavla Dzurianová – učitelka a zástupce ředitele ZŠ pro MŠ (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově, CŽV na UP v Olomouci: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky)

Mgr. Martina Žišková Krestýnová - učitelka  (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika)

Lucie Richtermocová- asistentka pedagoga (absolventka SOU s maturitou, kurzu Asistent pedagoga)

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkakvitka@zssvatoplukova.cz , 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkakvitka.rajce.idnes.cz

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

individuální adaptace podle potřeb dítěte a rodičů, logopedickou prevenci, pobyt venku na velké školní zahradě, individuální konzultace s rodiči.

PROVOZ MŠ : 6.30 - 16.30

TŘÍDA - Kvítka

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30   -   8.30

Scházení dětí, spontánní činnosti, herní aktivity

8.30   -   10.00

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

10.00 - 11.40

Příprava, pobyt venku

11.40 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 13.50

Poslech četby,lit. a hud. chvilky,odpočinek na lehátku

13.50 - 16.30

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

RANNÍ SCHÁZENÍ KVÍTEK:
6:30-7:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída), od 7:00 již ve své třídě ve 2.poschodí

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ KVÍTEK:
od 16:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída)


KROUŽKY V MŠ

VÁŽENÍ RODIČE OD ŘÍJNA NÁM ZAČÍNAJÍ KROUŽKY (JEN PRO NAHLÁŠENÉ DĚTI).

ANGLIČTINA: NAHLÁŠENÉ KVÍTKA

12 lekcí , začínají od 10.2. 2020

JUDO: NAHLÁŠENÉ KVÍTKA
ČTVRTKY: OD 15.15- 16.00
MÍSTO KONÁNÍ TĚLOCVIČNA ZŠ
NA ÚVODNÍ HODINU BUDOU PŘIJATY JEN TY DĚTI, KTERÉ RODIČE ZAREGISTROVALI NA WEBU: WWW.JUDODOSKOL.CZ
RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DĚTI PO KROUŽKU V TĚLOCVIČNĚ


Vážení rodiče,

prázdninový provoz – letní prázdniny

PROVOZ MŠ: 1 .7. 2020 – 24. 7. 2020


UZAVŘENÍ MŠ: 27 .7 . 2020 – 31 .8. 2020
Termíny platí pro budovy: Na Trati, Řepčínská,
Svatoplukova.


 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

20.03.2020

Domácí tvoření

Vážení rodiče,
nabízíme pár aktivit , které si můžete doma s dětmi udělat. Všechny Vaše výrobky dobře schovejte, protože jak se otevřou školky, tak nám je můžete donést , a my si z nich vyzdobíme třídu, uděláme koláž, budeme si o všem povídat.
Moc se na Vaše výrobky těšíme!!!

26.03.2020

Domácí tvoření

Milí rodiče a milé děti,
vkládám Vám pro inspiraci básničky, hádanky, omalovánky , nápady na volné chvíle...

27.07.2020

MŠ UZAVŘENA

Vážení rodiče,
prázdninový provoz – letní prázdniny
PROVOZ MŠ: 1 .7. 2020 – 24. 7. 2020

UZAVŘENÍ MŠ: 27 .7 . 2020 – 31 .8. 2020
Termíny platí pro budovy: Na Trati, Řepčínská,
Svatoplukova.

Mateřská škola