Mravenečci

Naše třída se jmenuje MRAVENEČČI a nachází se v prvním patře budově MŠ Svatoplukova. Tuto třídu navštěvují nejmladší děti a to ve věku od 2,5 - 4,5 let. Ve třídě je 16chlapců a 9 dívek. Na vzdělávání třídy se aktivně účastní paní učitelky Lucka a Helena.

Ve třídě nám s péčí 4 hodiny/den pomáhá chůva. Dětem pomáhá se sebeobsluhou, hygienou, stolováním, atd.

Třídu máme rozdělenou na třídu, hernu, za hernou WC.Třída nám slouží jako jídelna, místnost pro objevování, experimentování, na výtvarné, pracovní a jiné činnosti. Každé děťátko zde má svoji židličku s místečkem u stolečku označené svoji značkou. Nachází se zde i učitelský stůl a koutek na pitný režim. Herna je vybavena různými zásuvkami, poličkami se stavebnicemi, stolními hrami a dalšími hračkami, tak aby na vše děti dosáhly. Herna je rozdělena do center, kde mohou děti odpočívat, zkoumat, kutit, vařit, aj.

 Snažíme se upravit prostory třídy tak, aby se zde děti cítily co nejvíce v bezpečí a pohodě. Ve třídě Mravenečků převažují aktivity spojené se seznamováním se s novou autoritou paní učitelkou (chůvou, školnicí), dětmi navzájem, novým prostředím, režimem dne, pravidly. Aktivity zde převládají kolektivní a pohybové hry, seznamujeme se s jednoduchými básničkami, písničkami a tanečky.

Na školní zahradě, která se nacházi ve školním parku mají děti různé houpačky, prolézačky, pískoviště, zde budeme při hezkém počasí s dětmi trávit co nejvíce času.

Připravujeme pro děti bohatý kulturní program, který bude zajištěn v naší MŠ. Můžeme se těšit na hraná divadélka, mańásková divadélka, pejsky, šamany, bubeníky, exotická zvířátka, aj.

V případě zájmu mohou děti navštěvovat placené zájmové kroužky: IN- LINE bruslení, kurz lyžování, pohybový kroužek ( v odpoledních hodinách ).

Předávání informací:

  • každodenní osobní předávání informací o dítěti - oboustanně
  • nástěnka v šatně
  • webové stránky: www.zssvatoplukova.cz
  • telefonicky: 585 411 757
  • emailem: skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz

Naše společná pravidla:

S dětmi si utváříme pravidla, všichni je dodržujeme. Pravidla jsou graficky ztvárněna. Děti vedeme k samostatnosti, pokud potřebují pomoc, řeknou si o ni. Při příchodu i odchodu navážeme oční kontakt a zdravíme se pozdravem.

Hygiena:

WC děti používají dle potřeby, kontrolujeme správné používání toaletního papíru a splachování. Při mytí dohlížíme na použití mýdla a vlastního ručníku. Učíme děti otřepávat ruce nad umyvadlem( kvůli mokré podlaze), následně použít ručník. Včas a správně použít papírový kapesník, následně odhodit do odpadkového koše. Pro odpočívání má každé dítě vlastní postýlku označenou značkou.

Stravování:

V rámci pitného režimu je k dispozici celý den nápoj a voda. Dbáme na kulturu stravování. Sledujeme jídelníček, zda neobsahuje pokrmy a složky, na které je některé dítě alergické, prosíme rodiče o spolupráci (nutné lékařské potvrzení). Každé dítě si individuálně volí množství jídla a pití, může si přidávat. Děti ke zdravému stolování motivujeme tak, aby pokrm vždy alespoň ochutnaly. Děti používají lžíci, od 4 let celý příbor.

Zdraví a nemoc:

Do kolektivu jsou přijímány POUZE ZDRAVÉ DĚTI!

V případ náhlé nemoci jsou rodiče informovány telefonicky.

Často a dostatečně větráme. Denně se věnujeme pohybovým činnostem. Každý den jsme dostatečně dlouho venku na čerstém vzduchu. V případě příznivého počasí přesouváme výchovně vzdělávací program ven.

Rodiče vítáni:

Rodiče vnímáme jako svoje partnery. Očekáváme jejich zpětnou vazbu i náměty na zlepšení či na zajímavá témata a akce. V případě potřeby si rodiče mohou kdykoliv domluvit individuální konzultace. Rodiče budou zváni na různe společné akce, dílničky, atd.

Dobrá komunikace a spolupráce mezi učitelkami a rodinou je klíčem ke spokojenosti dětí.

 VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Helena Tichá: učitelka (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově)

Bc. Lucie Kocourová: učitelka (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Speciální pedagogika předškolního věku)

Jitka Škodová - chůva (absolventka kurzu chůva)

Provoz MŠ : Svatoplukova 6.30 - 16.30

TŘÍDA - MRAVENEČCI

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6:30-8:30 Scházení dětí, herní aktivity, individuální práce s dětmi

8:30-9:50 Ranní kruh (pozdravení, povídání o zážitcích, co nás dnes čeká), pohybová chvilka,   řízená činnost, hodnotící kruh

9:50-11:50 hygiena, převlékání, pobyt venku

11:50-12:30 převlékání, hygiena, stolování, oběd

12:30-13:50 poslech četby, odpočinek na lehátku

13:50-16:30 svačinka, odpolední činnost, herní aktivity, individuální práce s dětmi

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 11:45 - 12:00

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz 

FOTOGALERIE: msmravenecci.rajce.idnes.cz

 

 

 

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola