Mravenečci

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
Jan Amos Komenský

 

 

Naše třída se jmenuje MRAVENEČČI a nachází se v prvním patře budově MŠ Svatoplukova. Tuto třídu navštěvují nejmladší děti a to ve věku od 2,5– 3,5 let. Ve třídě je 13 chlapců a 12dívek. Na vzdělávání třídy se aktivně účastní paní učitelky Lucka a Helena. S péči o děti nám pomáhá chůva Jitka.

Vzhledem k věku dětí je vybavení třídy i program dne zcela přizpůsoben individuálním potřebám dětí a jejich aktuálním možnostem a schopnostem.

V rámci adaptace na prostředí MŠ nabízíme nejmladším dětem možnost návštěv s maminkou nebo tatínkem v odpoledních hodinách v době od 15:00-16:00 hodin.
Doporučujeme rodičům adaptaci s ohledem na budoucí zdravý psychický vývoj dětí nepodceňovat. Rodiče jsou vnímáni jako aktivní partneři školy. Ke konzultacím je k dispozici každý den třídní učitelka.

Ve třídě nám s péčí 4 hodiny/den pomáhá chůva. Dětem pomáhá se sebeobsluhou, hygienou, stolováním, atd.

Třídu máme rozdělenou na třídu, hernu, za hernou WC.Třída nám slouží jako jídelna, místnost pro objevování, experimentování, na výtvarné, pracovní a jiné činnosti. Každé děťátko zde má svoji židličku s místečkem u stolečku označené svoji značkou. Nachází se zde i učitelský stůl a koutek na pitný režim. Herna je vybavena různými zásuvkami, poličkami se stavebnicemi, stolními hrami a dalšími hračkami, tak aby na vše děti dosáhly. Herna je rozdělena do center, kde mohou děti odpočívat, zkoumat, kutit, vařit, aj.

 Snažíme se upravit prostory třídy tak, aby se zde děti cítily co nejvíce v bezpečí a pohodě. Ve třídě Mravenečků převažují aktivity spojené se seznamováním se s novou autoritou paní učitelkou (chůvou, školnicí), dětmi navzájem, novým prostředím, režimem dne, pravidly. Aktivity zde převládají kolektivní a pohybové hry, seznamujeme se s jednoduchými básničkami, písničkami a tanečky.

Na školní zahradě, která se nacházi ve školním parku mají děti různé houpačky, prolézačky, pískoviště, zde budeme při hezkém počasí s dětmi trávit co nejvíce času.

Připravujeme pro děti bohatý kulturní program, který bude zajištěn v naší MŠ. Můžeme se těšit na hraná divadélka, mańásková divadélka, pejsky, šamany, bubeníky, exotická zvířátka, aj.

V případě zájmu mohou děti navštěvovat placené zájmové kroužky: IN- LINE bruslení, kurz lyžování, pohybový kroužek ( v odpoledních hodinách ).

Předávání informací:

  • každodenní osobní předávání informací o dítěti - oboustanně
  • nástěnka v šatně
  • webové stránky: www.zssvatoplukova.cz
  • telefonicky: 585 411 757
  • emailem:
  • skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz

Naše společná pravidla:

S dětmi si utváříme pravidla, všichni je dodržujeme. Pravidla jsou graficky ztvárněna. Děti vedeme k samostatnosti, pokud potřebují pomoc, řeknou si o ni. Při příchodu i odchodu navážeme oční kontakt a zdravíme se pozdravem.

Hygiena:

WC děti používají dle potřeby, kontrolujeme správné používání toaletního papíru a splachování. Při mytí dohlížíme na použití mýdla a vlastního ručníku. Učíme děti otřepávat ruce nad umyvadlem( kvůli mokré podlaze), následně použít ručník. Včas a správně použít papírový kapesník, následně odhodit do odpadkového koše. Pro odpočívání má každé dítě vlastní postýlku označenou značkou.

Pokud nechcete mít oblečení od barviček, doneste dětem do školky ochranný oděv (zástěrku, triko), je to jen doporučení není povinné.

Stravování:

V rámci pitného režimu je k dispozici celý den nápoj a voda. Dbáme na kulturu stravování. Sledujeme jídelníček, zda neobsahuje pokrmy a složky, na které je některé dítě alergické, prosíme rodiče o spolupráci (nutné lékařské potvrzení). Každé dítě si individuálně volí množství jídla a pití, může si přidávat. Děti ke zdravému stolování motivujeme tak, aby pokrm vždy alespoň ochutnaly. Děti používají lžíci.

Zdraví a nemoc:

Do kolektivu jsou přijímány POUZE ZDRAVÉ DĚTI!

V případ náhlé nemoci jsou rodiče informovány telefonicky.

Často a dostatečně větráme. Denně se věnujeme pohybovým činnostem. Každý den jsme dostatečně dlouho venku na čerstém vzduchu. V případě příznivého počasí přesouváme výchovně vzdělávací program ven.

Rodiče vítáni:

Rodiče vnímáme jako svoje partnery. Očekáváme jejich zpětnou vazbu i náměty na zlepšení či na zajímavá témata a akce. V případě potřeby si rodiče mohou kdykoliv domluvit individuální konzultace. Rodiče budou zváni na různe společné akce, dílničky, atd.

Dobrá komunikace a spolupráce mezi učitelkami a rodinou je klíčem ke spokojenosti dětí.

 VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Helena Hudcová: učitelka (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově)

Bc. Lucie Kocourová: učitelka (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Speciální pedagogika předškolního věku)

Jitka Škodová - chůva (absolventka kurzu chůva)

Provoz MŠ : Svatoplukova 6.30 - 16.30

 

TŘÍDA - MRAVENEČCI

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30   -   8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,herní aktivity

8.30   -   9.45

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

9.45 - 11.10

Příprava, pobyt venku

11.10 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 14.30

Poslech četby,lit. a hud. chvilky,odpočinek na lehátku

14.30 - 16.30

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 V 8.45 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 11:35 - 11:50

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz 

FOTOGALERIE: https://msmravenecci.rajce.idnes.cz/

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

01.10.2019

Akce říjen

8.10. Muzikohrátky: od 10:15 v MŠ
17.10. Dýniáda - zrušena, malé odpolední DÝŇOVÁNÍ si uděláme ve třídě, včas budeme informovat😉
22.10. Papoušci: od 9:00 v MŠ

Každou středu pro nahlášené děti:
Angličtina: PRVNÍ LEKCE: 9.10. od 14:30 - 15:15
Pohybový kroužek: 1 x14 dní PRVNÍ LEKCE 9.10. od 15:00 - 15:45
RODIČE SI DĚTI VYZVEDÁVAJÍ PO KROUŽKU V TĚLOCVIČNĚ

Každý čtvrtek pro nahlášené děti: nutné děti dohlásit na:www.judodoskol.cz (jinak nebudou na kroužek přijati)
Judo: 15:15 - 16:00
RODIČE SI DĚTI VYZVEDÁVAJÍ PO KROUŽKU V TĚLOCVIČNĚ

09.10.2019

Kroužky

Milí rodiče, od října nám začínají mimoškolní kroužky.
Středa: ANGLIČTINA: 14:30 - 15:15 (lektorka si děti vyzvedne ve školce a opět do školky dovede.
Kroužek bude probíhat v suterénu MŠ komisní části)
PRVNÍ LEKCE: 9.10.
Středa: POHYBOVÝ KROUŽEK: 1 X 14 DNŮ 15:00 - 15:45 (lektorka si děti vyzvedne v MŠ a rodiče si děti vyzvednou po kroužku v tělocvičně ZŠ)
1 LEKCE: 9.10.
23.10.
6.11....
Čtvrtek: JUDO: 15:15 - 16:00 lektor si děti vyzvedne v MŠ, rodiče vyzvednou děti po kroužku v tělocvičně ZŠ
Přihlášky i pokyny k platbě kroužků obdržíte od lektora po první hodině.
V případě dotazů se na mě prosím obraťte.
Děkuji a přeji krásné podzimní dny
p.uč. Lucka

Protože byla plánovaná Dýniáda zrušena,
dovolujeme si Vás rodiče pozvat na Dýňování k nám do třídy.
Kdy: 17.10.2019
Kde: ve třídě Mravenečků
Od kolika: začátek v 15:00
S sebou: malou dýni, vše, co potřebujete k vydlabávání a dekorování dýně, drobné občerstvení ( sušenky, piškoty,...)
Na co se můžete těšít?: drobné občerstvení, spoustu zábavy, zpívání a společné rozsvícení dýní, příjemně strávené odpoledne.
Krátké shrnutí adaptačního období, Vaše náměty a připomínky.
Děkujeme, že s námi tak krásně spolupracujete

Mateřská škola