Mravenečci

 

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Jan Amos Komenský

Naše třída se jmenuje MRAVENEČČI a nachází se v prvním patře budově MŠ Svatoplukova. Tuto třídu navštěvují nejmladší děti a to ve věku od 2,5– 3,5 let. Ve třídě je 13 chlapců a 12dívek. Na vzdělávání třídy se aktivně účastní paní učitelky Lucka a Helena. S péči o děti nám pomáhá chůva Jitka.

Vzhledem k věku dětí je vybavení třídy i program dne zcela přizpůsoben individuálním potřebám dětí a jejich aktuálním možnostem a schopnostem.

V rámci adaptace na prostředí MŠ nabízíme nejmladším dětem možnost návštěv s maminkou nebo tatínkem v odpoledních hodinách v době od 15:00-16:00 hodin.
Doporučujeme rodičům adaptaci s ohledem na budoucí zdravý psychický vývoj dětí nepodceňovat. Rodiče jsou vnímáni jako aktivní partneři školy. Ke konzultacím je k dispozici každý den třídní učitelka.

Ve třídě nám s péčí 4 hodiny/den pomáhá chůva. Dětem pomáhá se sebeobsluhou, hygienou, stolováním, atd.

Třídu máme rozdělenou na třídu, hernu, za hernou WC.Třída nám slouží jako jídelna, místnost pro objevování, experimentování, na výtvarné, pracovní a jiné činnosti. Každé děťátko zde má svoji židličku s místečkem u stolečku označené svoji značkou. Nachází se zde i učitelský stůl a koutek na pitný režim. Herna je vybavena různými zásuvkami, poličkami se stavebnicemi, stolními hrami a dalšími hračkami, tak aby na vše děti dosáhly. Herna je rozdělena do center, kde mohou děti odpočívat, zkoumat, kutit, vařit, aj.

 Snažíme se upravit prostory třídy tak, aby se zde děti cítily co nejvíce v bezpečí a pohodě. Ve třídě Mravenečků převažují aktivity spojené se seznamováním se s novou autoritou paní učitelkou (chůvou, školnicí), dětmi navzájem, novým prostředím, režimem dne, pravidly. Aktivity zde převládají kolektivní a pohybové hry, seznamujeme se s jednoduchými básničkami, písničkami a tanečky.

Na školní zahradě, která se nacházi ve školním parku mají děti různé houpačky, prolézačky, pískoviště, zde budeme při hezkém počasí s dětmi trávit co nejvíce času.

Připravujeme pro děti bohatý kulturní program, který bude zajištěn v naší MŠ. Můžeme se těšit na hraná divadélka, mańásková divadélka, pejsky, šamany, bubeníky, exotická zvířátka, aj.

V případě zájmu mohou děti navštěvovat placené zájmové kroužky: IN- LINE bruslení, kurz lyžování, pohybový kroužek ( v odpoledních hodinách ).

Předávání informací:

  • každodenní osobní předávání informací o dítěti - oboustanně
  • nástěnka v šatně
  • webové stránky: www.zssvatoplukova.cz
  • telefonicky: 585 411 757
  • emailem:
  • skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz

Naše společná pravidla:

S dětmi si utváříme pravidla, všichni je dodržujeme. Pravidla jsou graficky ztvárněna. Děti vedeme k samostatnosti, pokud potřebují pomoc, řeknou si o ni. Při příchodu i odchodu navážeme oční kontakt a zdravíme se pozdravem.

Hygiena:

WC děti používají dle potřeby, kontrolujeme správné používání toaletního papíru a splachování. Při mytí dohlížíme na použití mýdla a vlastního ručníku. Učíme děti otřepávat ruce nad umyvadlem( kvůli mokré podlaze), následně použít ručník. Včas a správně použít papírový kapesník, následně odhodit do odpadkového koše. Pro odpočívání má každé dítě vlastní postýlku označenou značkou.

Pokud nechcete mít oblečení od barviček, doneste dětem do školky ochranný oděv (zástěrku, triko), je to jen doporučení není povinné.

Stravování:

V rámci pitného režimu je k dispozici celý den nápoj a voda. Dbáme na kulturu stravování. Sledujeme jídelníček, zda neobsahuje pokrmy a složky, na které je některé dítě alergické, prosíme rodiče o spolupráci (nutné lékařské potvrzení). Každé dítě si individuálně volí množství jídla a pití, může si přidávat. Děti ke zdravému stolování motivujeme tak, aby pokrm vždy alespoň ochutnaly. Děti používají lžíci.

Zdraví a nemoc:

Do kolektivu jsou přijímány POUZE ZDRAVÉ DĚTI!

V případ náhlé nemoci jsou rodiče informovány telefonicky.

Často a dostatečně větráme. Denně se věnujeme pohybovým činnostem. Každý den jsme dostatečně dlouho venku na čerstém vzduchu. V případě příznivého počasí přesouváme výchovně vzdělávací program ven.

Rodiče vítáni:

Rodiče vnímáme jako svoje partnery. Očekáváme jejich zpětnou vazbu i náměty na zlepšení či na zajímavá témata a akce. V případě potřeby si rodiče mohou kdykoliv domluvit individuální konzultace. Rodiče budou zváni na různe společné akce, dílničky, atd.

Dobrá komunikace a spolupráce mezi učitelkami a rodinou je klíčem ke spokojenosti dětí.

 VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Helena Tichá: učitelka (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově)

Bc. Lucie Kocourová: učitelka (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Speciální pedagogika předškolního věku)

Jitka Škodová - chůva (absolventka kurzu chůva)

Provoz MŠ : Svatoplukova 6.30 - 16.30

TŘÍDA - MRAVENEČCI

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30   -   8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,herní aktivity

8.30   -   9.45

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

9.45 - 11.10

Příprava, pobyt venku

11.10 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 14.30

Poslech četby,lit. a hud. chvilky,odpočinek na lehátku

14.30 - 16.30

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 11:35 - 11:50

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz 

FOTOGALERIE: https://msmravenecci.rajce.idnes.cz/

VÁŽENÍ RODIČE,

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE ČASY NEJPOZDĚJŠÍHO PŘÍCHODU DĚTÍ DO ŠKOLKY (8:30) A NEJPOZDĚJŠÍHO ODCHODU DĚTÍ ZE ŠKOLKY MŠ SVATOPLUKOVA  (16:30);

USNADŇUJETE NÁM TAK NAŠI PRÁCI, VÁŽÍME SI TOHO,

TÝM MŠ SVATOPLUKOVA

 

KONZULTACE S RODIČI

Vážení rodiče, nabízíme Vám besedy u Mravenečků - konzultace, týkají se adaptace Vašeho dítěte. Můžete nám sdělit Vaše případné postřehy a připomínky.

Budete li mít zájem, besedy budou probíhat:

1. 20.3. od 15:30 - 16:00. PŘELOŽENO NA 1.4.2020

2. 30.4. od 15:30 - 16:00

3. 28.5. od 15:30 - 16:00

4. 25.6. od 15:30 - 16:00

Těšíme se na Vás.

 

Vážení rodiče,

prázdninový provoz – letní prázdniny

PROVOZ MŠ: 1 .7. 2020 – 24. 7. 2020


UZAVŘENÍ MŠ: 27 .7 . 2020 – 31 .8. 2020
Termíny platí pro budovy: Na Trati, Řepčínská,
Svatoplukova.

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Naši nejmilejší Mravenečci,
moc se nám po Vás stýská. Věříme, že si ve zdraví uživáte čas s rodiči. Školička je bez Vás smutná, paní uklízečky desinfikují, vytírají a připravují pro nás čistou a voňavou školičku bez bacilů.
Já jsem s dětmi doma. Ríša měl velký kašel, tak o něj pečuji. Aničce posílá paní učitelka ze školy úkoly. Učíme se, ale už se jí moc nechce. Snažíme se trávit co nejvíc času v lese na čerstvém vzduchu. Stromečky už mají spoustu pupenů a kvetou krásné jarní kytičky, o kterých jsme si ve školce povídali. Helenka se snaží doma rozhýbat své bolavé koleno a vyhnat z těla škaredého bacila.
Jituška doma pečuje o svoji malou Nikolku, kterou teké potrápil pořádný kašel.
Moc se nám po vás dětičky stýská.
Rodiče přejeme Vám pevné nervy a dětem posíláme pohlazení.
Vaše p.uč. Lucka, Helenka a chůva Jituška
ZDE DO PLÁNOVANÝCH AKCÍ, VÁM BUDEME KAŽDÝ TÝDEN POSÍLAT INSPIRACE K ZABAVENÍ VÁS I DĚTÍ.
BUDEME MOC RÁDY, KDYŽ SI NĚCO VYROBÍTE A JAK SE OPĚT OTEVŘE ŠKOLIČKA, TAK DONESETE K VYSTAVENÍ.

TAKÉ BUDEME MOC RÁDY ZA PÁR SLOV I FOTEČKY NA EMAIL: skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz.

Děkujeme

Ahoj děti,
máme za sebou docela studený týden. Jak se Vám daří? Už jste si s rodiči něco pěkného vyrobili?
Ríša mě doma zaměstnává hledáním ztracených hraček,teď máme období velkého stříhání, vyrábění slizu a hrozně rád pomáhání v kuchyni. Co nejvíce teď doma baví vás?
Anička se stále učí, je statečná a šikovná, některé úkoly už zvládá sama s malou dopomocí a já můžu chystat pěkné hračky a obrázky k nám do školky. Včera onemocněla, nějaký bacilák nám pořád putuje domečkem, snažíme se ho vyvětrat ven. Jak je to u Vás doma, jste zdraví?
Každý večer ve 20:00 z okna tleskáme sestřičkám a panům doktorům, jak jsou šikovní a stateční. Zkuste to také, je to velká legrace.
Posíláme moc pozdravů
Ahoj, nazdar, čau a pa
Budeme moc rády, když si opět něco vyrobíte.
Vaše p.uč. Lucka, Helenka a chůva Jitka

VÁŽENÍ RODIČE!
Z DŮVODU PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ RUŠÍME ŠKOLNÍ VÝLETY, KROUŽKY A JINÉ OBDOBNÉ AKTIVITY V  NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE.

PENÍZE ZA ANGLIČTINU – VRACÍ AGENTURA
JUDO - momentálně řeší  agentura další možné alternativy, záleží na vaší vzájemné domluvě
ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ A NÁS VŠECH JE PRO NÁS PRIORITOU.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

VRÁCENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Na základě rozhodnutí Rady města Olomouce bude naše
organizace vracet polovinu školného za březen 2020.
Budovy MŠ byly uzavřeny od 17. 3. Z tohoto důvodu bude vrácena poměrná část.
Výše částky: 250,- Kč

Způsob: bezhotovostně na účet, ze kterého bylo školné odesláno.
Žádáme zákonné zástupce, aby si zrušili trvalé příkazy od
dubna do odvolání. Pokud dojde ke změnám, budeme vás
včas informovat. Proto i nadále sledujte naše webové stránky.

Po týdnu Vás opět zdravíme ahoj MRAVENEČCI,
úvodem Vám chceme rodiče poděkovat, že dětem čtete naše zprávy ze školky a předáváte úkoly. Děkujeme za pěkné fotečky a pozitivní ohlasy na nabídku činnosti, moc si toho vážíme. Z fotek vidíme, že i v této nepříznivé době, jsou dětičky spokojené a užíváte si to s nimi. Víme, že je to někdy těžké, ale držíme nám všem pěsti, zvládneme to. Stále pište jak se máte, co děláte, drží nás to všechny nad vodou.
Děkujeme

Včera jsem se ve školce potkala s paní učitelkou Helenkou. Vymýšlely jsme, čím zajímavým vás překvapíme, až se opět všichni potkáme ve školce. Také se ji po vás moc stýská, stále ji bolí záda, musí být na sebe moc opatrná, nosí takový speciální pás kolem těla, ale připravuje pro vás pěknou, čistou školičku.
Já doma vymýšlím zajímavé hry a aktivity, které by nás mohly ve školce bavit.
Ríša to se mnou zkouší. Stále ho hrozně baví stříhat a malovat barvičkami, skáče venku na trampolíně, kterou už jsme dětem na dvorečku instalovali. Anička už se doma hrozně nudí. Jejím největším kamarádem je teď počítač.
Co teď baví vás, cvičíte, malujete, tvoříte, nebo se díváte na televizi? Napište nám to?
Musím ji ale pochválit, našla na internetu recept na moc dobrý koláč, který nám upekla, posílám odkaz:(kitchenette.cz, letní ovocný koláč), je to opravdu mňamka, zkuste si upéct s maminkou.

Jinak na vás pořád myslíme, opatrujte se a buďte zdraví.
Vaše paní učitelky a chůvička.


Opět posíláme nabídku aktivit na doma i ven, najdete zde: básničky, povídání, cvičeníčko, zpívání, malé tvoření, pohádku,…
Zítra máme 1.4., což je APRÍL. Je to nejlegračnější den v roce, kdy se smějí vymýšlet různé legrácky a šprýmy. Pokuste se někoho napálit, nakreslete nám to, nebo s pomocí dospěláků napište, jak se Vám to podařilo.

Také bych Vás rodiče chtěla upozornit na moc pěkné dětské časopisy:
PUNTÍK
ŠIKULKA
Děkujeme, že sledujete naše stránky a píšete na email.
Fotky k úkolům máte uložené na rajčeti:https://msmravenecci.rajce.idnes.cz (nešlo mi to sem uložit)

Mateřská škola