Broučci

"Usměj se, když můžeš. Omluv se, když je potřeba. Nerozčiluj se maličkostmi. Netrap se tím, co nejde změnit a raduj se z každého dne, kdy jsme spolu." 

 

Třída je složena z dětí ve věku 2,5 až 4,5 roku.

V rámci adaptace na prostředí MŠ nabízíme nejmladším dětem možnost návštěv s maminkami v odpoledních hodinách v době 15,00 – 16,00 hod, poté mohou děti nastoupit na celé dopoledne do MŠ, kdy lze ještě využít možnost pobytu rodiče s dítětem v době ranních her (8 – 8, 30h). V případě potřeby je možné upravit adaptaci individuálně tak, aby to pro dítě bylo co možná nejsnazší.
V průběhu adaptačního období převládají ve třídě převážně volní a odpočinkové aktivity, do kterých se postupně zařazují aktivity společné v podobě kolektivních a pohybových her, zpívání, tancování, učení básniček apod. Dále se seznamujeme s režimem dne, celou mateřkou školou a pravidly s ní spojené. Postupem času přecházíme na převažující řízenou činnost, která vychází z aktuálního třídního vzdělávacího plánu.
Ve třídě je kladen důraz na intuitivní pedagogiku a využívání relaxačních aktivit, pro navození maximálního bezpečí a pohodlí dětí.
Pro naše děti je během roku připravován bohatý kulturní program. Zpravidla jednou měsíčně se pro děti koná divadelní představení (loutkové i hrané), které do naší MŠ dojíždí. Míváme také ukázky dravých a exotických ptáků (sovičky, papoušci), Voňavé hádanky (prvky aromaterapie doprovázené hrou na netradiční hudební nástroje), Africké bubínky (ukázka hry na bubny s představením africké kultury), canisterapie (návštěva pejska Baddyho, povídání o péči o pejska a hry s ním), muzikoterapie (hra na různé tradiční i netradiční hudební nástroje, relaxační a pohybové aktivity), Medvídci (program zaměřen na zdraví, zprostředkován lékařskou fakultou UP) a mnoho dalšího.
Dále pro děti naší věkové kategorie nabízíme každoročně tyto zájmové kroužky -bruslení na IN-LINE bruslích, kurz lyžování a odpolední pohybový kroužek.

 

 VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Bc. Hana Krylová - učitelka (absolventka Ostravské univerzity v Ostravě, obor: učitelství pro mateřské školy)

Jitka Mahrová - učitelka (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově)

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkabroucci@zssvatoplukova.cz ,  585 411 757

FOTOGALERIE: http://www.skolkabroucci.rajce.idnes.cz

 

RANNÍ SCHÁZENÍ BROUČKŮ:
6:30-7:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída), od 7:00 již ve své třídě v 1.poschodí (zadní třída)

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ BROUČKŮ:
od 16:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída)

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

01.03.2019

Angličtina

1., 8., 15. dubna
Pouze pro přihlášené děti - od 13:35 - 14:20

04.03.2019

Judo

4., 11., 18., 25. dubna vždy od 15:00 a jen pro přihlášené děti :)

04.03.2019

Děti na startu

4., 11., 18. a 25. dubna se koná pohybový kroužek pro přihlášené děti od 15:15 do 16:00 hod.

05.04.2019

Medvídci

V pátek 5. dubna nás čeká návštěva mediků z lékařské fakulty UP s programem Nemocnice pro medvídky. Program začíná v 9:00 hod, děti budou potřebovat plyšáčka :).

11.04.2019

Canisterapie

Druhý dubnový čtvrtek nás čeká velmi milá návštěva pejska Buddyho v programu canisterapie :)

Pár vybraných dětí pojede na náměstí zdobit Velikonoční větévku vlastnoručně vyrobenými výrobky :).

Den otevřených dveří bude probíhat od 15:00 - 16:00 hodin

Mateřská škola