Broučci

"Usměj se, když můžeš. Omluv se, když je potřeba. Nerozčiluj se maličkostmi. Netrap se tím, co nejde změnit a raduj se z každého dne, kdy jsme spolu." 

 

Třída je složena z dětí ve věku 2,5 až 4,5 roku.

V rámci adaptace na prostředí MŠ nabízíme nejmladším dětem možnost návštěv s maminkami v odpoledních hodinách v době 15,00 – 16,00 hod, poté mohou děti nastoupit na celé dopoledne do MŠ, kdy lze ještě využít možnost pobytu rodiče s dítětem v době ranních her (8 – 8, 30h). V případě potřeby je možné upravit adaptaci individuálně tak, aby to pro dítě bylo co možná nejsnazší.
V průběhu adaptačního období převládají ve třídě převážně volní a odpočinkové aktivity, do kterých se postupně zařazují aktivity společné v podobě kolektivních a pohybových her, zpívání, tancování, učení básniček apod. Dále se seznamujeme s režimem dne, celou mateřkou školou a pravidly s ní spojené. Postupem času přecházíme na převažující řízenou činnost, která vychází z aktuálního třídního vzdělávacího plánu.
Ve třídě je kladen důraz na intuitivní pedagogiku a využívání relaxačních aktivit, pro navození maximálního bezpečí a pohodlí dětí.
Pro naše děti je během roku připravován bohatý kulturní program. Zpravidla jednou měsíčně se pro děti koná divadelní představení (loutkové i hrané), které do naší MŠ dojíždí. Míváme také ukázky dravých a exotických ptáků (sovičky, papoušci), Voňavé hádanky (prvky aromaterapie doprovázené hrou na netradiční hudební nástroje), Africké bubínky (ukázka hry na bubny s představením africké kultury), canisterapie (návštěva pejska Baddyho, povídání o péči o pejska a hry s ním), muzikoterapie (hra na různé tradiční i netradiční hudební nástroje, relaxační a pohybové aktivity), Medvídci (program zaměřen na zdraví, zprostředkován lékařskou fakultou UP) a mnoho dalšího.
Dále pro děti naší věkové kategorie nabízíme každoročně tyto zájmové kroužky -bruslení na IN-LINE bruslích, kurz lyžování a odpolední pohybový kroužek.

 

 VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Bc. Hana Krylová - učitelka (absolventka Ostravské univerzity v Ostravě, obor: učitelství pro mateřské školy)

Jitka Mahrová - učitelka (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově)

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkabroucci@zssvatoplukova.cz ,  585 411 757

FOTOGALERIE: http://www.skolkabroucci.rajce.idnes.cz

 

RANNÍ SCHÁZENÍ BROUČKŮ:
6:30-7:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída), od 7:00 již ve své třídě v 1.poschodí (zadní třída)

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ BROUČKŮ:
od 16:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída)

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

05.06.2019

Dopravní hřiště

K tématu o dopravě se děti podívají i na dopravní hřiště ve městě, kde si vyzkouší pravidla provozu .)

06.06.2019

Focení

Ke konci školního roku nás čeká focení třídy - jako celku. Broučci se fotí v 9:00hod. Děti můžete přivést už nastrojené - sváčinku budeme mít až po focení :))

12.06.2019

Školní výlet

Letošní školní výlet se chystáme opět do Hluboček, tentokrát za programem - Co se děje v Hlavě :). Odjezd v 8:00hod od školky. Děti doveďte NEJPOZDĚJI 7:50!!! S sebou - pevné boty, pokrývky hlavy a do batůžku pitíčka a 2svačinky, pláštěnku podle počasí.
Příjezd kolem 15:00 hod - podle provozu.
Vybírání penízků za výlet v prvním červnovém týdnu :)

Odpolední rodinné posezení u ohníčku a opékání buřtíků na Poděbradech. Sraz v 15:30hod na parkovišti. Více informací k přečtení na našich dveřích :).

25.06.2019

Sovičky

Ke konci školního roku nás čeká poslední kulturní akce - přiletí k nám sovičky :)) v 9:00hodin. Děti přiveďte co nejdříve ( nejlépe do 8:00hod), ať se před tím stihneme nabaštit - na sovičky odcházíme ven !

Mateřská škola