Broučci

"Usměj se, když můžeš. Omluv se, když je potřeba. Nerozčiluj se maličkostmi. Netrap se tím, co nejde změnit a raduj se z každého dne, kdy jsme spolu." 

 

Třída je složena z dětí ve věku 2,5 až 4,5 roku.

V rámci adaptace na prostředí MŠ nabízíme nejmladším dětem možnost návštěv s maminkami v odpoledních hodinách v době 15,00 – 16,00 hod, poté mohou děti nastoupit na celé dopoledne do MŠ, kdy lze ještě využít možnost pobytu rodiče s dítětem v době ranních her (8 – 8, 30h). V případě potřeby je možné upravit adaptaci individuálně tak, aby to pro dítě bylo co možná nejsnazší.
V průběhu adaptačního období převládají ve třídě převážně volní a odpočinkové aktivity, do kterých se postupně zařazují aktivity společné v podobě kolektivních a pohybových her, zpívání, tancování, učení básniček apod. Dále se seznamujeme s režimem dne, celou mateřkou školou a pravidly s ní spojené. Postupem času přecházíme na převažující řízenou činnost, která vychází z aktuálního třídního vzdělávacího plánu.
Ve třídě je kladen důraz na intuitivní pedagogiku a využívání relaxačních aktivit, pro navození maximálního bezpečí a pohodlí dětí.
Pro naše děti je během roku připravován bohatý kulturní program. Zpravidla jednou měsíčně se pro děti koná divadelní představení (loutkové i hrané), které do naší MŠ dojíždí. Míváme také ukázky dravých a exotických ptáků (sovičky, papoušci), Voňavé hádanky (prvky aromaterapie doprovázené hrou na netradiční hudební nástroje), Africké bubínky (ukázka hry na bubny s představením africké kultury), canisterapie (návštěva pejska Baddyho, povídání o péči o pejska a hry s ním), muzikoterapie (hra na různé tradiční i netradiční hudební nástroje, relaxační a pohybové aktivity), Medvídci (program zaměřen na zdraví, zprostředkován lékařskou fakultou UP) a mnoho dalšího.
Dále pro děti naší věkové kategorie nabízíme každoročně tyto zájmové kroužky -bruslení na IN-LINE bruslích, kurz lyžování a odpolední pohybový kroužek.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Bc. Hana Krylová - učitelka (absolventka Ostravské univerzity v Ostravě, obor: učitelství pro mateřské školy)

Jitka Mahrová - učitelka (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově)

Pavlína Skůlniková - asistentka pedagoga

 

PROVOZ MŠ : 6.30 - 16.30

TŘÍDA - Broučci

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30   -   8.30

Scházení dětí, spontánní činnosti, herní aktivity

8.30   -   10.00

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

10.00 - 11.40

Příprava, pobyt venku

11.40 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 13.50

Poslech četby,lit. a hud. chvilky,odpočinek na lehátku

13.50 - 16.30

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

 

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

 

V 8.45 se MŠ uzamyká.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkabroucci@zssvatoplukova.cz ,  585 411 757

FOTOGALERIE: http://www.skolkabroucci.rajce.idnes.cz

 

RANNÍ SCHÁZENÍ BROUČKŮ:
6:30-7:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída), od 7:00 již ve své třídě v 1.poschodí (zadní třída)

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ BROUČKŮ:
od 16:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída)

 

PROVOZ V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

BUDOVY MŠ SVATOPLUKOVA,NA TRATI,ŘEPČÍNSKÁ UZAVŘENY

OD 23.12. 2019 (včetně) DO 1.1. 2020(včetně) 

ZAČÍNÁME 2.1. 2020 – POUZE NA BUDOVĚ SVATOPLUKOVA PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI. 

BUDOVA NA TRATI A ŘEPČÍNSKÁ BUDOU UZAVŘENY, ALE PROVOZ JE 2.1. A 3.1. 2020 ZAJIŠTĚN PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI NA BUDOVĚ SVATOPLUKOVA. 

VŠECHNY BUDOVY OD 6.1. 2020 ZAHAJUJÍ PROVOZ JAKO V BĚŽNÉM ŠKOLNÍM ROCE. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Ke konci listopadu ještě do školky dorazí divadélko s pohádkou a tím odstartuje krásný adventní čas :)

05.12.2019

Mikuláš v MŠ

První prosincový čtvrtek k nám do třídy zavíta Mikulášská družina i s čertíky a andílky a odmění děti připravenými balíčky ( pokud si zaslouží :) )

12.12.2019

Kouzelník

Tento magický čas se bez kouzel neobejde a tak k nám do třídy zavítá v prosinci i kouzelník - na uvolnění atmosféry ráno před besídkou :)

Srdečně zveme všechny rodiče na Vánoční besídku s tvořivými dílničkami. Proběhne 12.12 od 15:30hod. Děti pro Vás budou mít připravené krástké vystoupení a poté si společně budete moct vyrobit vánoční dekorace, které si odnesete domů.
Budeme moc rádi, když přinesete dětem nějakou dobrotu na zobání mezi vyráběním.

Budeme se těšit :)

18.12.2019

Ježíšek MŠ

ve středu 18.12 k nám přiletí Ježíšek , možná i s dárečky :D

Mateřská škola