Kroužky

Do zájmových kroužků se bude možné přihlašovat během měsíce září prostřednictvím papírových nebo online přihlášek.

Zájmové kroužky probíhají od října 2018 do května 2019.

Kroužky jsou určeny pouze pro přihlášené dětí, mají omezenou kapacitu a jsou placeny hotově nebo převodem (dle pokynů na informativních schůzkách). O zaplacení obdržíte následně vystavený doklad. Organizátor zájmového kroužku si děti osobně přebírá od kmenové paní učitelky a po skončení kroužku děti osobně předává paní učitelce příslušného oddělení.

SLEDUJTE NÁSTĚNKY V ŠATNÁCH JENDOTLIVÝCH TŘÍD! 

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 (nabídka je průběžně upravována)

  • PŘEDPLAVECKÁ VÝCHOVA (pouze jaro) - organizátor: Aquapark Olomouc - místo konání: Aquapark Olomouc - pro předškoláky!!
  • "BRUSLENÍ ZA ŠKOLOU"(podzim, jaro) - organizátor: Newmann School Olomouc - místo konání: zahrada MŠ Svatoplukova 
  • ZÁKLADY LYŽOVÁNÍ (leden) - organizátor: Newmann School Olomouc - místo konání: Hlubočky 
  • JUDO - organizátor: klub Juda - místo konání: tělocvična nová ZŠ Svatoplukova
  • ANGLIČTINA - organizátor: Happy English - místo konání: herna tříd
  • ATLETICKO - GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA - organizátor: Centrum pohybu Olomouc - místo konání: Broučci, Včelky - herna

 

Mateřská škola