Kroužky

Do zájmových kroužků se bude možné přihlašovat  prostřednictvím papírových nebo online přihlášek.

Zájmové kroužky probíhají od října 2019 do května 2020.

Kroužky jsou určeny pouze pro přihlášené dětí, mají omezenou kapacitu a jsou placeny hotově nebo převodem (dle pokynů na informativních schůzkách). O zaplacení obdržíte následně vystavený doklad. Organizátor zájmového kroužku si děti osobně přebírá od kmenové paní učitelky a po skončení kroužku děti osobně předává paní učitelce příslušného oddělení.

SLEDUJTE NÁSTĚNKY V ŠATNÁCH JENDOTLIVÝCH TŘÍD! 

 

KROUŽKY V MŠ

VÁŽENÍ RODIČE OD DRUHÉHO POLOLETÍ BUDOU PROBÍHAT TYTO KROUŽKY :

ANGLIČTINA: NAHLÁŠENÉ DĚTI ZE TŘÍD VČELEK A SLUNÍČEK
PONDĚLKY:  MÍSTO KONÁNÍ : MŠ SVATOPLUKOVA: KOMISNÍ ČÁST
ČAS: (14:30 – 15:15) ( DĚTI VYZVEDÁVEJTE V MŠ )

ANGLIČTINA ŘEPČÍNSKÁ: NAHLÁŠENÉ DĚTI
STŘEDY: MÍSTO KONÁNÍ: TŘÍDA BERUŠEK
ČAS: 15:00 – 15:45

CESTIČKA DO ŠKOLY: NAHLÁŠENÉ DĚTI ZE  TŘÍD SLUNÍČEK, MOTÝLKŮ A VČELEK
MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ SVATOPLUKOVA 12:50 – 14:30
TERMÍNY KONÁNÍ: 23.10., 20.11., 4.12., 22.1., 26.2, 25.3.,
DĚTI VYZVEDÁVEJTE V MŠ

ANGLIČTINA: NAHLÁŠENÉ DĚTI ZE TŘÍD MRAVENEČKŮ, BROUČKŮ, KVÍTEK
STŘEDY: PRVNÍ LEKCE: OD 14:30- 15:15: MÍSTO KONÁNÍ: MŠ SVATOPLUKOVA: KOMISNÍ ČÁST DĚTI VYZVEDÁVEJTE V MŠ

JUDO: NAHLÁŠENÉ DĚTI
ČTVRTKY: OD 15.15- 16.00
MÍSTO KONÁNÍ TĚLOCVIČNA ZŠ
NA ÚVODNÍ HODINU BUDOU PŘIJATY JEN TY DĚTI, KTERÉ RODIČE ZAREGISTROVALI NA WEBU: WWW.JUDODOSKOL.CZ
RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DĚTI PO KROUŽKU V TĚLOCVIČNĚ

KURZ LYŽOVÁNÍ

https://newmanschool.cz/lyzovani/

KDE: SKI AREÁL HRUBÁ VODA

JAK DLOUHO: 5 lekcí dvouhodinové výuky

CENA: 2800 Kč 

PŘIHLÁŠKY ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 12.11.2019.

LEKCE  - STŘEDA  8.1.2020, DOPOLEDNE OD 8:00 - 11:30.

Mateřská škola