Kroužky

Do zájmových kroužků se bude možné přihlašovat během měsíce září prostřednictvím papírových nebo online přihlášek.

Zájmové kroužky probíhají od října 2019 do května 2020.

Kroužky jsou určeny pouze pro přihlášené dětí, mají omezenou kapacitu a jsou placeny hotově nebo převodem (dle pokynů na informativních schůzkách). O zaplacení obdržíte následně vystavený doklad. Organizátor zájmového kroužku si děti osobně přebírá od kmenové paní učitelky a po skončení kroužku děti osobně předává paní učitelce příslušného oddělení.

SLEDUJTE NÁSTĚNKY V ŠATNÁCH JENDOTLIVÝCH TŘÍD! 

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 bude během září doplněna.

 

Mateřská škola