PRÁZDNINY 2022

ŠKOLNÉ V OBDOBÍ PRÁZDNIN

  • Děti, které budou o prázdninách navštěvovat mateřskou školu, zaplatí školné BEZHOTOVOSTNĚ na účet 2001434272/2010. Variabilní symboly zůstávají stejné jako v běžném školním roce.
  • za červenec 600,- Kč do 7. 2022

– závazné pro všechny přihlášené děti

  • za srpen se školné neplatí

 

  • Děti, které nebudou v období prázdnin mateřskou školu navštěvovat, vyplní formulář – Žádost o prominutí platby školného. Tento formulář je k dispozici u pí. učitelek ZDE:  Žádost o prominutí platby školného.

Vyplněný jej prosím vraťte do 17. 6. 2022.

 

  • Předškoláci a děti, jejichž zákonný zástupce pobírá dávku  hmotné nouze, školné neplatí.

 

STRAVNÉ V OBDOBÍ PRÁZDNIN

 

Červenec 1. 7. – 29. 7. 2021 (19 dní)

strava dovážena ze školní jídelny Holečkova

 

Cena celodenní stravy:  46,-Kč (nutné zaplatit celodenní stravu!)

  • přesnídávka, pitný režim
  • oběd
  • svačina

 

Platby:

předem na celou dobu 1. 7. – 29. 7. 2022

874,- Kč zasílejte na účet: 2001434272/2010 (stejný jako na školné)

  • do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte: jméno dítěte - stravné
  • TERMÍN: do 17. 6. 2021

 

Odhlašování stravy –   pouze telefonicky  – den předem do MŠ Svatoplukova do 9:00 hodin 585 411 757  - 1. patro,

                                                         585 001 049 – 2. patro        

 

Platby, přihlašování a odhlašování stravy vyřizuje pouze MŠ, ne jídelna!!!

 

Přeplatky stravného budou po ukončení měsíce vráceny zpět na účet.

Mateřská škola