Motýlci

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

 

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 4 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA) stimulující děti ke hře, činnostem i práci. Mají možnost výběru činností, které zvládnou, a zároveň v nich setrvat a dokončit je. Vedeme děti tak, aby si samy budovaly základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka. Učíme je kriticky myslet, aktivně se zajímat o učení, nést za svoji volbu odpovědnost, být tvůrčí a rozvíjet představivost. Organizujeme výuku tak, aby každé dítě prožilo úspěch či uznání a zároveň se naučilo používat chybu jako cestu k práci samo na sobě. Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ. Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy i okolí. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochody v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády. Za základními kamínky rodinného a bezpečného prostředí v naší třídě považujeme spolupráci s rodiči a provázanost s třídou Berušek.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Lenka Zítková - učitelka (absolventka ÚSO – Střední pedagogické školy v Krnově)

Bc. Kateřina Chytilová - učitelka (absolventka Přírodovědecká fakulty MU v Brně)

Blanka Krčková - asistentka pedagoga

 

Provoz MŠ : 6.15 - 16.45

TŘÍDA - Motýlci

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.15   -   8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,herní aktivity

8.30   -   10.00

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

10.00 - 11.45

Příprava, pobyt venku

11.45 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 14.00

13.00- 13.30

Poslech četby,lit. a hud. chvilky, odpočinek na lehátku

Individuální práce s dětmi (SVP, OŠD)

14.00 - 16.45

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

14.10.2019

Angličtina

15:20-16:05

16.10.2019

Pohádková středa

Honza a král.
Naši třídu také navštíví pohádková babička :-)

16.10.2019

Pohybový kroužek

15:00-15:45. Vyzvedávání dětí v nové tělocvičně, později ve třídě Mravenečci.

17.10.2019

JUDO

15:15-16:00

17.10.2019

Logodepistáž

Rodiče, kteří budou mít zájem o logodepistáž (proběhne 17.10.), prosíme, nahlásit do 30.9. ve třídě Motýlků.
Čas: 8:00

18.10.2019

Kouzelný pátek

Vycházka na pole v okolí...

Mateřská škola