INSPIRACE: HRY PRO DĚTI

Vážení rodiče,

jistě znáte spoustu her, které můžete hrát se svými ratolestmi. Následující hry slouží jako inspirace. Mnoho z nich mají děti v oblibě i ve školce. Pokud se vám hry budou líbit, nebo budete chtít sdělit váš zážitek, nejen s těmito hrami, ale i s vaší výukou doma, určitě napište email. Zajímá nás to :). V průběhu tohoto ''uvíznutí v koroně'' by měly hry, a případný další materiál, přibývat. Všechny hry lze stáhnout níže, v souborech word. Ke stažení je i rozcvička, kterou doporučujeme provést před pohybovými aktivitami. Přejeme spoustu zábavy a radosti! :)

POHYBOVÉ HRY VENKU:

Pípko pípni (2-4 hráči)   hodnocení dětí: 5/5

Potřeby: Šátek, případně lano (nebo jiná pomůcka, která pomůže ohraničit prostor).

Pravidla hry: Na začátku hry ohraničíme prostor např. lanem, poté se určí, kdo bude lovec a kdo bude pípka (slepice), dobré je to střídat, ať si děti zkusí obě role. Jakmile jsou role rozdány, lovci zavážeme šátkem oči, pípka se pohybuje v dřepu a při pohybu skáče. Lovec se snaží pípku chytit, pohybuje se pomocí sluchu, může třikrát vysvlovit výzvu: ''pípko pípni'', pípka musí udělta Pííp. Pokud lovec nechytí pípku ani po třetím pípnutí, vyhrála pípka. Ve větším počtu dětí, lze hrát na dvě pípky nebo lovce.

Rizika: Je nutné děti hlídat. Lovec se pohybuje bez užítí zrakových schopností, může tedy narazit do nějakého objektu. Pro některé děti (zejména pro menší), není vhodné skákat v dřepu, v jejich vývojové etapě je to velký zápřah na jejich klouby. Některým dětem nemusí být příjemné mít zavázané oči, je potřeba se dítěte otázat.

Nechám se tebou vést, příteli - LABYRINT (2 hráči)

Potřeby: Šátek.

Pravidla hry: Jednomu hráči zavážeme oči (může to být i dítě). Druhý hráč naviguje. Před zahájením hry je dobré upravit terén, můžeme dát zde židli, kládu, bude to představovat místo, které má dotyčný obejít, zastavit se před ním, otočit se apod. Cílem je vytvořit malý labyrint. Dítě říká rodiči, zda-li má jít doleva nebo doprava, kdy zastavit nebo jít kousek zpátky. V případě, že hru hrajeme tak, že oči má zavázané dítě, stojíme u něj a hlídáme, aby do ničeho nenarazilo.

Rizika: Dítěti může být nepříjemné pohybovat se bez zraku nebo může mít strach, pokud má zavázané oči dítě, je nutné ho hlídat.

Zlý rytíři jedou, vás nedostanou! (2-nespočet)   hodnocení dětí: 4/5

Potřeby: Silný hlas :D

Pravidla hry: Předtím, než hra začne, zvolíme určitá místa, tzv. pevnosti, kde děti budou běhat. Na začátku hry děti stojí na určitém místě, zvoláme: ,,Zlý rytíři jedou, vás nedostanou''. Děti poté utečou na předem dohodnuté místo (pevnost). Motivujeme děti, že zlý rytíři byli poraženi a děti mohou opět kamkoliv, poté opakujeme zvolání o zlých rytířích a děti se opět běží schovat.

Rizika: Dle svého uvážení můžeme pozměnit motivaci, např. na vosy, déšť, kroupy, některé menší děti by se mohly bát.

Sněhová bitva (2 hráči - ideálně aspoň 4)   hodnocení dětí: 5/5

Potřeby: Papírové koule (můžete vyrobit s dětmi, zmuchlají se noviny a oblepí izolepou, aby držely), lano, krabice

Pravidla hry: Ohraničíme prostor např. lanem na dvě území a děti se snaží druhý tým ''vybít''. Pro zpestření doporučujeme vyrobit menší pevnosti, aby se děti mohly schovat (např. z krabice). Ve školce jsme to hráli tak, že nemohou vycházet před hranici hradu, tím se sníží riziko toho, že by hod koulí z malé vzdálenosti dítě bolel.  Později můžeme dětem vytvořit štíty, zejména pokud hrajeme ve větším počtu hráčů, mohou to být kapitáni. Pro delší hru můžeme učit děti pracovat s pamětí a počítáním, kdy jim dáme více životů.

Rizika: Menší děti nemusí dohodit na velkou vzdálenost, je vhodné tomu upravit např. pevnosti a posunout je blíže. Klademe důraz na zákaz střelby do hlavy. Při výrobě papírových koulí je příliš nestlačujeme, aby nebyly tvrdé.

Střelba na terč, krabice nebo kruhu (1 - nespočet hráčů)

Potřeby: Papírové koule, krabice

Pravidla hry: Pravidla jsou jednoduchá, vytvoříme papírové koule (nebo použijeme míčky) a házíme do určitých objektů.

Rizika: Záleží na posouzení, zda-li budeme mezi dětmi soutěžit (pokud dětí hraje více). Určitě poskynout dostatečný počet pokusů a popř. dítěti umožnit přijít blíže, v případě opakovaného neúspěchu.

Země je láva (1 - nespočet hráčů)   hodnocení dětí: 5/5

Potřeby: Fantazie :D

Pravidla hry: Děti se pohybují kdekoliv při zemi. Jakmile rodič (nebo i dítě) zvolá: ,,Zem je láva''. Musí hráč do odpočtu nějakého časového limitu najít místo nad zemí a stát tam tak dlouho, dokud láva neztuhne nebo ji nezalije voda (záleží na vaší motivaci :) ) Lze hrát i ve větším prostoru doma a při zvýšené pozornosti o bezpečnost.

Rizika: Téměř žádná, pouze pozorujeme, kam dítě šplhá. Pokud se dítě nestihne zachránit, neřekneme že shořelo, ale sdělíme mu, že musí počkat, než ho zchladí voda, případně, že ho musí uhazit vodní král/královna.

Voda proti ohni/ imunita X bacilové (4 hráči - nespočet)   hodnocení dětí: 5/5

Potřeby: Krepový papír/ látka dvou barev

Pravidla hry: Jeden tým představuje oheň a druhý vodu. Dětem přiděláme ocásek u spodních zad, tak aby trčel a šel vyjmout. Každý tým má svou barvu, cílem každého týmu je zbavit druhého ocásku. Při malém počtu mohou hrát i rodiče, při větším je potřeba rozhodčí, který dohlíží, aby se nepodvádělo (při aktuální situaci a karantény větší počet nejspíš nebude :D ). Hru je vhodné dobře motivovat např: Voda uhasila velký požár nebo oheň byl tak silný, že žádný dešťík ho neuhasí)

Rizika: Podporujeme soutěživost, stává se, že děti jsou smutné, že nevyhrály. V tomto případě je dobré jim vysvětlit, že je to pouze hra a v případně, když hrají i rodiče dopomoct týmu, který prohrál.

Oheň, voda, blesk! (1 hráč - nespočet)   Hodnocení dětí: 3,5/5 - Alternativní verze: 5/5

Potřeby: Při alternativní verzi hudba

Pravidla hry: Dětem předem vysvětlíme, co budou dělat na určité pokyny. Když se řekne voda, děti si lehnou na záda. Když oheň, stojí vzpřímeně a mají ruce směrem nahoru, prsty mohou znázorňovat plamínky a když se řekne blesk, děti poskakují na místě. Při alternativní verzi mohou být pokyny při změně hudby, případně lze hudbu pozastavit a děti mohou ''zkamenět'' (hrát na sochy) a můžeme jim předtím říct, co mají za sochu představit.

Rizika: -

HRY DOMA:

V případě, že nemáte možnost být venku nebo je špatné počasí, doporučujeme s paní učitelkou tyto hry:

Námořní bitva (2-3 hráči)

Potřeby: Čtverečkovaný papír, tužka, pravítko (nemusí být).

Pravidla hry: Každý hráč si vezme svůj čtverečkovaný papír a narýsuje dva čtverce (dítěti dopomůže rodič), velikost může být 10x10, nebo vámi zvolená. Jeden čtverec představuje prostor pro vaše lodě a druhý k zapisování lodí soupeře. Předem se domluvíte, kolik lodí, a jak velkých bude v herním ''čtverci''. Ideální je větší počet lodí, které jsou velikostí jeden čtvereček, menší počet lodí, které zabírají místo dvou čtverců, opět menší počet lodí o velikosti třech čtverců a poslední může být čtyřčtverečková loď (kterou můžete pojmenovat: Korzár, Drakkar atd.). Platí pravidlo, že lodě se nedotýkají rohy ani nemohou být vedle sebe, vždy je musí oddělovat jedno prázdné políčko, proto je dobré zvolit takový počet lodí, aby se vlezly do herního čtverce. Nyní tedy máme dva čtverce, jeden je náš a druhý je pro zapisování zásahů u druhého hráče. Každý čtverec má na levé straně písmena od A až I (v případě více políček až po jiné písmeno, než 10.), nahoře jsou čísla od 1 do 10. Domluvíme se, kdo začne hru (pravidlo deskových her je, že nejmladší, nebo výherce minulé hry, začíná). Ten potom řekne kombinaci písmene a čísla, např. A1, hráč si najde řádek s písmenem (který je vodorovný) a s číslem (ten je svislý), protihráč mu sdělí, zda-li se mu zásah povedl a dotyčný si to zapíše do svého druhého čtverce, který znázorňuje protivníka. Hrajeme, dokud nejsou všechny lodě jednoho z hráčů potopeny. Hra je primárně určena pro 2 hráče, nicméně lze ji hrát i ve třech), ve čtyřech hráčích je lepší vytvořit dvě herní skupinky a poté prostřídat hráče.

Rizika: Můžete zkusit i s menšími dětmi, nicméně zvládat to budou hlavně předškolaci, pokud by děti měly problém s písmeny, můžete je nahradit obrázky nebo opět čísly (ale bylo by to trochu zmatečné).

Piškvorky (2 hráči)

Potřeby: čtverečkovaný papír, tužka

Pravidla hry: Určitě všichni znáte hru piškvorky. Jeden hráč kreslí, do čtverečků na papíře, křížek a druhý kolečko. Vítězí ten kdo má jako první pět dotyčných křížků/koleček vedle sebe a to v různých směrech.

Rizika: Děti nemusí zvládat různé směry, proto je vhodné počet směrů zredukovat na svislý a vodorovný.

Kde to je a co to je? (2 hráči až nespočet)   Hodnocení dětí: 3,5/5

Potřeby: Krabice/deka, 6 různých předmětů

Pravidla hry: Pod deku schováme různé typy předmětů, poté je odkryjeme. Hráč/hráči se dobře podívají na předměty, a otočí se. Koordinátor jednu věc přidá/odebere a řekne hráčům, ať se otočí zpět, jejich cílem je nyní povědět, které předměty jsou navíc nebo které zmizely. Lze hrát i tak, že hádají pomocí hmatu, co pod dekou je a poté dotyčnou věc vezmou a ujistí se, zda-li měli pravdu. Zejména první hra je dobrá na paměť a doporučujeme ji hrát hlavně s předškoláky.

Rizika: -

Hod na cíl (1 - nespočet hráčů)

Potřeby: Míček a předmět, na který budeme házet

Pravidla hry: Na pravidlech není nic složitého, házíme po určitých předmětech nebo do nich. Venku můžeme použít plechovky a kameny nebo petláhve s vodou.

Rizika: Užití nevhodného prostoru a materiálu.

Společné vyprávění příběhu (2 - nespočet hráčů)

Potřeby: Fantazie nebo připravený základ pro příběh

Pravidla hry: Povíme dětem nějaký příběh. Např.: Děti plujeme spolu lodí, co se na lodi nachází, kolik nás tam je, co potřebujeme na takové lodi, má ta loď kormidlo, kotvu? Kam plujeme, až tam doplujeme, kam půjdeme, jsme v bezpečí nebo nás ohrožují piráti? Pokud ano, určitě si poradíme, ale jak? Není tam kapitán Barbosa? Ten obávaný pirát? Vysadil nás na opuštěný ostrov, co musíme postavit, kde to seženeme, jak si vyrobíme okno (povíme jim z čeho takové okno je), co budeme jíst a co není k jídlu atd.... Příběh může být připraven s nějakým naším vstupem, který je neměný a udržuje nějakou smyslnost příběhu nebo můžeme nechat na dítěti, ať v druhé hře moderátor on.

Rizika: Když hraje více dětí nemusí se shodovat, co se bude dít, tady je důležitá role moderátora, který situaci uklidňuje a dělá kompromisy. Dalším rizikem je zvolení nevhodného tématu.

Společné hraní divadla (2 - nespočet hráčů)

Potřeby: Maňásci/prstový maňásci/plyšáci/loutky

Pravidla hry: Kromě toho, že necháte hrát děti vlastní divadlo, můžete hrát divadlo i vy a nechat v situacích rozhodovat děti, co se bude dít. Samozřejmě děti nechat vybrat téma.

Rizika: Nevhodné téma.

 

Pokud budete chtít ztišit dítě zajímavou formou, řekněte mu, ať se pohybuje nesmírně tiše jako špion nebo ninja, tak jak to děláme ve školce, lze to různě obměňovat, např. hrajeme na tichou lokomotivu. Zejména hra na špiony a ninje děti nesmírně baví. 

Přejeme Vám spoustu sil, společně to zvládneme :) !

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola