Distanční výuka - Téma JARO

JARO - NÁMĚTY

1) Příroda na jaře

 • Navození tématu při vycházce, děti si všímají změn v přírodě – zpěv skřivana, hvízdání kosů, přílet špačků, probouzející se příroda, první tráva, pupeny na větvích, sněženky a bledule
 • určování ročního období a měsíce v roce, rozhovor „čeho jsme si všimli při vycházce"
 • Hry na jaře – cvrkání kuliček, skákání panáka ...
 • Pokus "kouzlo zabarvování" – do tří sklenic dáme vodu, v jedné bude čirá voda, v ostatních dvou je voda zabarvená do červena a modra. Do každé sklenice umístíme sněženky. Pozorujeme, jak se začnou květy zabarvovat dle vody ve sklenici. Dětem vysvětlíme celý proces. Květy změnily barvu, protože květina do sebe nasála obarvenou vodu. Voda se rozvádějícími kanálky dostala až do květu.

2) Písně a básně s jarní tematikou

Básně:

Jaro: František Hrubín

Táta včera na venku
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč.

Housátka: František Nechvátal

Na travičce u vody                            
chodí husí průvody.                          
Husy plují po potoce                         
vítat jaro v tomto roce.                     
Háj už kvete za vodou                       
ostružiním, jahodou.

Hej, vy zlatá housátka,
vyženu vás za vrátka.
Sluníčko se směje z výšky,
natrhám si pampelišky.
A s věnečkem na hlavě
proběhnu se po trávě.

Trávo, trávo zelená,
umývám si kolena.

V potoce se husy perou,
stará husa s mladou dcerou.
A s věnečkem na čele
zatočím se vesele.

Lidové říkadlo:

Bramborová kaše,
to je strava naše:

v pondělí je polívčička,
v úterý je hrách a čočka,
ve středu je zelí
jako čert kyselý,
ve čtvrtek je hrách s kroupama,
v pátek zelí s knedlíkama
a v sobotu na robotu,
to mně nejde pod mou notu,
v neděli je maso:
"Najezte se, chaso!"

3) Hádanky a lidové pranostiky

Březen – za kamna vlezem.
Na svatého Řehoře (12. 3.) led plave do moře, čáp a vlaštovičky letí přes moře

4) Ptáci a zvířata na jaře

 • PH ,,Na zajíčka" (Zajíček v své jamce sedí sám ...).
 • Zajíčci-březňáčci se rodí časně zjara a brzy po narození se mláďata učí "zaječímu chování" – panáčkování, kličkování, metání kotrmelců, aby se vyhnula nebezpečí Četba "Narodilo se štěně" (Čapek K.: Dášeňka, čili život, štěněte) – ukázka obrázků z knížky, děti vypravují o vlastních zážitcích se zvířátky, lze uspořádat výstavku fotografií se zvířátky, která mají děti doma apod.
 • Mláďata – pojmenování, přiřazování (ovce – beran – jehňátko, klisna – hřebec – hříbátko, slepice – kohout – kuřátko ... – děti vymýšlejí další).
 • Zajímavosti – první pták, který se vrací od Středozemního moře, je skřivan a také hejna racků, pomocí kroužkování se zjistilo, odkud k nám přilétají a kam zase mizí, k nám přilétají ze Švýcarska – ukázka na mapě
 • v březnu a v dubnu ptáci nejintenzivněji zpívají, např. kos černý
 • Kolik vajec snese jedna slepice za rok? V Japonsku slepice rekordmanky za 365 dní snesly více než 365 vajec, nejpilnější 403, tzn., že snášejí až 2krát denně.
 • Je zajíc polní zbabělý? Žijí obvykle samotářsky, protože nemají nory, jejich bezpečnost závisí na rychlosti, dokážou běhat rychlostí až 50km/h. A zbabělý? Vybíhá z pelechu až když je pes či člověk úplně blízko.

5) Zdravá výživa

Jarní "zelené" vaření – čaje z jarních bylinek (kopřiva), setá řeřicha (rychle klíčí) – dobrá posypat na chleba – můžeme vypěstovat s dětmi a vylepšit si svačinu, na salát – listy pampelišky, do nádivky – mladé kopřivy, pažitka do polévek apod.

6) Pokusy

https://www.apieceofrainbow.com/veggetables-herbs-regrow-kitchen-scraps/

7) Jarní květiny

https://www.google.com/search?q="jarn%C3%AD+kv%C4%9Btiny&oq=jarn%C3%AD+kv%C4%9Btiny&aqs=chrome..69i57j0l9.3601j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

8) Nápady na jarní tvoření

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q="jaro%20tvo%C5%99en%C3%AD%20s%20d%C4%9Btmi&rs=rs&eq=&etslf=3468&term_meta[]=jaro%7Crecentsearch%7C4&term_meta[]=tvo%C5%99en%C3%AD%7Crecentsearch%7C4&term_meta[]=s%7Crecentsearch%7C4&term_meta[]=d%C4%9Btmi%7Crecentsearch%7C4

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola