Distanční výuka - AKTUALIZACE

Distanční způsob vzdělávání v mateřské škole - pro předškoláky


• Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZD), nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
• Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.
• 
Distanční vzdělávání je povinné pro předškoláky (tj. děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let).


Způsob komunikace mezi MŠ a zákonnými zástupci dětí

• Distanční výuka bude probíhat na základě komunikace se zákonnými zástupci :
a) e-mail, web – každá třída má svoji e -mailovou adresu a webové stránky
b) telefonicky
c) on – line – formou asynchronní výuky (video na rajce.cz)
• Pokud zákonní zástupci nemají možnost zadané materiály vytisknout, budou k dispozici v budově za hlavními vchodovými dveřmi k vyzvednutí (úterý až pátek v době 9-11hod)
• Zákonní zástupci zadané úkoly plní s dětmi dle svých možností (časových,materiálních….). Je však žádoucí, aby byla splněna většina aktivit.
• Zpětná vazba bude probíhat buď – stručnou informací o plnění úkolů přes e-mail, nebo zaslanou fotodokumentací taktéž na e-mail. Pracovní listy zákonní zástupci doručí při znovuotevření MŠ. Budou založeny do portfolia dítěte.


Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání   

V případě neúčasti na distančním vzdělávání jsou zákonní zástupci povinni dítě omluvit formou e-mailu (třídního).


Hodnocení výsledků vzdělávání, zpětná vazba

Výsledky vzdělávání budou průběžně vyhodnocovány na základě komunikace mezi pedagogem a zákonným zástupcem. Preferujeme výše zmíněnou fotodokumentaci, nebo stručný report o plnění úkolu.  

 

 

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola