PODMÍNKY NÁSTUPU 12.4.2021

Vážení rodiče, milí předškoláci,

s jarem přichází naděje:

od pondělí 12. 4. 2021 se do školky vrací nejstarší děti – předškoláci.

Věříme, že se brzy budeme moci těšit i na naše mladší kamarády.

 

Prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím informacím:

 

  • Provoz MŠ : 6.30 – 16.00 hodin

 

  • Testování: děti budou testovány v pondělí a čtvrtky antigenním testem, který zákonný zástupce obdrží v mateřské škole. Testy provádí zákonní zástupci za asistence pracovnice MŠ. Počítejte, prosím, s časovou rezervou cca 30 minut při příchodu ( na vyhodnocení testu se čeká 15 minut). Proto je žádoucí, abyste děti přiváděli nejpozději do 8.00 hodin. Dítě bude do MŠ přijato POUZE na základě negativního testu.

 

  • Stravování: nezapomeňte dítěti nahlásit stravu ve školní jídelně obvyklým způsobem

 

  • Rozdělení do tříd: děti budou rozděleny do homogenních skupin nejvýše do počtu 15. Seznamy naleznete ve vnitřních prostorách budov MŠ.

 

  • Absence: pokud dítě nebude do MŠ docházet, (na základě rozhodnutí zákonných zástupců)spojí se telefonicky s třídními učitelkami a domluví se na způsobu povinného předškolního vzdělávání.

 

Jsme rádi ,že budeme mít opět možnost pracovat s dětmi osobně.

Uvědomujeme si, že pro mnohé může být celá situace kolem testování nepříjemná, ale pokud chceme děti „vrátit do školy“, určitě všechno spolu zvládneme.

Děkujeme za podporu a podporou budeme i my pro Vás i Vaše děti.

 

Tým MŠ

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola