Berušky

Chcete, aby se u nás vaše děti cítily dobře? Máme na to návod. Pomoci projektu, který realizovala SCHOLA  EMPIRICA , z.s. ve spolupráci s domácími experty a ředitelkou CEBEI prof. Judy Hutchingsovou z Walesu jsme zařadily do naší třídy akreditovaný vzdělávací program "Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku". Je to inovativní metodika práce s dětmi v předškolním věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí. Pomáhá nám přispět ke zlepšení práce s dětmi, podporuje jejich zdravý vývoj a růst ve smyslu rozvoje jejich socio-emočních dovedností v těchto stěžejních prvních letech vývoje.

Během šk. r. vás tímto programem budeme provázet.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Iveta Baráková - učitelka (absolventka ÚSO- Střední pedagogické školy v Přerově)

Markéta Šafrová - učitelka (absolventka ÚSO – Střední pedagogické školy v Krnově)

Lenka Novotná - asistentka pedagoga (absolvetnka ÚSO– SŠS, Kurz asistenta pedagoga) 

Provoz třídy je od 6:15 do 16:45.

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6:15   -   7:30

Scházení dětí ve třídě Berušek

6:15 - 8:30

Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, komunitní kruh

8:30   -   9:00

 Hygiena, svačina

9:30 - 11:30

Krátká relaxace s hudbou nebo pohádkou, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:30

Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 - 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

12:30 - 14:30

 

Odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb, klidové aktivity

 

14:30 - 15:00

Hygiena, odpolední svačinka

15:00 - 16:45

Spontánní a skupinové hry dětí, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí

16:00 - 16:45

 

 Rozcházení dětí ve třídě Motýlků

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace. Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

V 8.30 se MŠ uzamyká.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkaberusky@zssvatoplukova.cz , 585 425 642

FOTOGALERIE: http://beruskytrat.rajce.idnes.cz

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Preventivní programy - Společenské chování, Děti a zdraví, Děti a ekologie, Děti v dopr. provozu, Co se stalo a stát nemuselo.

Meditační místnost, která slouží  ke krátkému odpočinku s hudbou nebo pohádkou před pobytem venku.

Pro úspěšnou adaptaci vašich dětí pořádáme společné setkáni s vámi i s dětmi ještě před zahájením šk. r. na naší zahrádce.

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

22.09.2021

KROUŽEK BRUSLENÍ

Kroužek bruslení pro děti bude každou středu od 10:00 do 11:30 hod. První lekce začíná 22.9. Pokud máte o tento kroužek zájem, přihlášky, které najdete v šatně Berušek na parapetu u odhlašovacího sešitu, odevzdejte nejpozději do 16.09. Možnost přihlásit děti je i přes internet.

V pondělí 27.9. je MŠ Řepčínská uzavřena. Nahlášené děti budou tento den ve školce Svatoplukova oddělení VČELKY.

29.09.2021

DIVADLO U BERUŠEK

Září nám vypuklo v plném proudu a my máme pro všechny děti z berušek nachystané Divadlo, které přijede z Přerova až k nám do MŠ Řepčínská :-)

Dne 30.9. čeká všechny děti ze školek Na trati, Svatoplukova a Řepčínská hudební vystoupení Pavla Nováka, které se uskuteční na hřišti ZŠ a MŠ Svatoplukova.

01.10.2021

AKCE NA ŘÍJEN

V říjnu nás čeká mnoho dalších krásných výletů a akcí jak pro děti, tak i pro všechny naše rodiče :-)
Objednaným autobusem pojednou Berušky a Motýlci společně do ZOO na Sv. Kopeček, kde uvidí plno exotických zvířátek a dozví se mnoho zajímavých informacích o nich.
Další akce je společné setkání rodičů s dětmi z odd. Berušek a Motýlků, v lanovém centru LANÁČEK na Lazcích v Olomouci :-)

Zveme Vás na setkání rodičů, dětí a pedagogů z oddělení Berušek a Motýlků u posezení s tradičním opékáním špekáčků s možností využití atrakcí pro děti :-)

15.10.2021

ZOO Svatý kopeček

Objednaným autobusem pojedou Berušky a Motýlci společně do ZOO na Sv. Kopeček.

18.10.2021

Divadlo v MŠ

Za dětmi z Berušek a Motýlků přijede oblíbené Divadlo Šikulka, které pro ně má nachystané několik krásných pohádkových vystoupení :-)

Mateřská škola