I. C

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Pallová
Kontakt: veronika.pallova@zssvatoplukova.cz

 

1

2

3

4

PO

Pal ČJ

Pal M

Pal ČJ

Pal PR

ÚT

Pal ČJ

Pal TV

Pal M

Pal ČJ

ST

Pal ČJ

Pal M

Pal PČ

Pal VV

ČT

Pal ČJ

Pal TV

Pal M

Pal ČJ

Pal ČJ

Pal ČJ

Pal PR

Pal HV

Mateřská škola