Školní družina

AKTUÁLNĚ:

Rodiče, kteří poplatek za ŠD rozdělili do dvou částí prosíme, aby druhou platbu ve výši 350Kč odeslali do 10. 2. 2020 na účet školy.

Informace k platbě:

Účet: 2601493831/2010

Částka: 350Kč/dítě

Variabilní symbol: I.AB - 2019, II.AB - 2018, III.AB - 2017, IV.AB - 2016, V.AB - 2015

Poznámka: Jméno a příjmení žáka

 

Platby za více dětí neslučujte.


V přípradě zájmu o využití ŠD v době jarních prázdnin napište email na karel.zendulka@zssvatoplukova.cz. Podle zájmu bude ředitelem ZŠ rozhodnuto o jejím případném provozu.


 Od tohoto školního roku máme nově oddělení pojmenována podle barev, rozdělení tříd v nich je následující:

Oddělení ŠD


V době ranní (6:30 - 8:00) a konečné (15:00 - 17:00) školní družiny, zvoňte pouze na MODRÉ nebo ZELENÉ oddělení.


Zápisní lístky do ŠD je třeba odevzdat do 20. 9. 2019 a do stejného data je třeba uhradit i poplatek za ŠD. Žákům byly předány třídními učiteli nebo jej naleznete zde: Zápisní lístek ŠD

Odevzdáním zápisního lístku stvrzujete přečtení Vnitřní řád ŠD 2019/2020

Režim dne ve školní družině: Režim dne ŠD 2019/2020

Základní informace: Informace ŠD 2019/2020

Školní vzdělávací program ŠD:  ŠVP ŠD


Od školního roku 2019/2020 bude poplatek za školní družinu na žáka navýšen na 700Kč za rok. Tento poplatek bude možné uhradit zvlášť za každé pololetí a tedy v případě potřeby rozdělit na dvě platby po 350Kč.


Z těchto poplatků jsme v letošním roce do školní družiny nakoupili např. výtvarné potřeby všeho druhu, stavebnice, deskové a karetní hry, míče, frisbee, koloběžky, hamaky, slackline, boombox a mnoho dalšího.


 V rámci naší školní družiny mají děti možnost si vybrat z těchto čtyř kroužků:

Deskové hry – v tomto kroužku mají žáci možnost zlepšovat své logické myšlení a kreativitu, k čemuž jsou k dispozici hry jako Dixit, Qwirkle, Osadníci z Katanu, šachy a spousty dalších.

Žonglování – na rozvoji své jemné i hrubé motoriky pracují děti za pomocí různých žonglérských pomůcek, ke kterým patří kužely, míčky, flowerstick, diabolo nebo například indoboard na trénování rovnováhy.

Jóga – pro děti, které upřednostňují klidnější aktivity je vyhrazena středeční jóga, kdy mají možnost zklidnit mysl a protáhnout tělo a to přímo s lektorem s dlouholetou praxí.

Hudebně pohybový kroužek – kdo rád rozvíjí svého uměleckého ducha má možnost navštěvovat kroužek, ve kterém se žáci učí zpívat, tančit či recitovat. Jejich následné vystoupení neprobíhají pouze v rámci školy, ale naši žáci pravidelně vystupují na radnici, v divadle a na dalších společenských akcích.


 Poprosili jsme všechny naše družináře, aby popsali svá oddělení a jak probíhá jejich práce s dětmi: 

 

Krásné prostředí 1. oddělení navštěvují děti z 1. a 2.třídy. Přicházejí si sem odpočinout po vyučování. Po obědě v našem oddělení "léčíme" dětské neduhy pomocí knihy Betty MacDonaldové - Paní Láryfáry. Děti se při poslechu poučí, ale hlavně pobaví. Podle přání a nálady dětí pak v družince zpíváme, tančíme, kreslíme, soutěžíme, hrajeme společné didaktické hry, kterými nepřímo procvičujeme učivo ze školy. Ze stavebnic děti vytváří překvapivé výtvory, u stolečků  v malých skupinkách hrají deskové a stolní společenské hry. Naše "Povídánky" nabízí dětem sdělovat své názory, nápady, mají možnost vyjádřit se, co se jim líbí nebo naopak, co by ve ŠD chtěly změnit. Svou přebytečnou energii děti vypustí v příjemném prostředí parku před školou nebo ve školní zahradě. Děti se "vyřádí" na průlezkách, kolotoči, koloběžkách, s míči nebo třeba švihadly a frisbee, na pískovišti uplatní  svou úžasnou fantazii. Jana Fialová

 

V našem 2. oddělení jsou děti z 1. a 2. třídy. S dětmi se nejvíce věnujeme volné hře a intuitivnímu tvoření. Pravidelně trávíme čas venku a to převážně v parku u školy, kde mají děti možnost hrát míčové hry, relaxovat a především se zde setkávají s děti z jiných oddělení, což rozvíjí vztahy mezi dětmi v rámci celé školy. Pokud to počasí neumožňuje, tak využíváme prostorů jedné z našich tělocvičen. Děti mohou navštěvovat v rámci družiny jeden ze 4 kroužků, ti kreativní mohou chodit do hudebně pohybového, kdo má chuť relaxovat se mnou může cvičit jógu, pro přemýšlivé máme kroužek deskových her a kdo si chce zlepšit svou motoriku může navštěvovat kroužek žonglování. Ve vzájemné interakci děti zkouší své možnosti a poznávají své hranice. Motivace je nastavena na osobním příkladu. Rádi v rámci oddělení pořádáme turnaje třeba v opičí dráze či hře Klask. Josef Trčka

 

Děti ze 3. oddělení jsou žáky třetí a čtvrté třídy. Jsem strašně ráda za to, že jsou to velmi šikovné a bystré děti. Naše oddělení má velkou převahu chlapců, proto se děti vyznačují zejména zručností v oblasti stavby z LEGA stavebnice, jsou to mnohdy krásná díla ať už lodě, vrtulníky, auta aj. Také si děti v hojné míře oblíbily práci s plastelínou, což je znát v rozmanitosti tvorby. Těší mě také, že děti mají velmi rády deskové hry, protože to výborně podporuje týmového ducha a rozvíjí to jejich smysl pro fair play . Nedílnou součástí činnosti ŠD je sportovní vyžití dětí, k čemuž napomáhá možnost vyžití při sportovních hrách v parku školy, v tělocvičně nebo na zahradě MŠ. Děti ze třetího oddělení ŠD tvoří fajn partu a jsou si dobrými kamarády i mimo školní prostředí. Vlaďka Prausová

 

Ve 4. oddělení jsou žáci 2. a 3. třídy a jako velmi pozitivní věc vnímám, že je naše skupina velmi rozmanitá. Máme zde děti, které se rády věnují kreativním činnostem, které zahrnují tvoření všeho druhu, dále zde  máme velkou skupinu dětí, díky kterým jsou všechny stavebnice stále v permanenci a samozřejmě jsou mezi nimi i ti aktivnější, kteří potřebují sportovní vyžití a vybít energii. Dělám vše pro to, aby bylo všem umožněno dělat to, co je jim nejbližší, aby družina nebyla jenom místo, kde děti pouze čekají na rodiče, ale aby šlo opravdu o plnohodnotně strávený čas. Snažím se k činnostem dětí připojit a her se v ideálním případě účastnit, aby ke mně děti neměly vztah čistě jako k autoritě, ale i přátelský. Určitý čas se snažíme využít i k činnostem vzdělávacím a rozvíjejícím osobnostní kvality dětí. Pokud počasí přeje, trávíme také mnoho času venku s ostatními odděleními. Karel Zendulka

 

Jsme 5. oddělení školní družiny. Toto oddělení je velmi specifické svou různorodostí. Jelikož jsou zde všechny děti, které ze školy odcházejí dříve než ve 14 hodin, setkávají se pak ve třídě děti od 1. až do 5. třídy. Právě toto každodenní setkání dětí se svými mladšími/staršími kamarády je pro ně velmi obohacující. Snažíme se aktivity přizpůsobovat různým věkovým skupinám, takže si na své přijdou nejen nesmělí prvňáčci, kteří mají radši klidné vyrábění a tvoření, čtení pohádek, zpívání s klavírem či stavění ze stavebnic, ale i „ostřílení“ páťáci. Ti zase preferují pohybové aktivity a stolní hry. Za hezkého počasí chodíme do parku, za špatného počasí a zvláště přes zimu pak využíváme školních prostorů. Tereza Kondrátová

Stáhnout:
školní řád 2018-2019-čj (0.65 MB)
zde (0.16 MB)
Konzultační hodiny (0.16 MB)
Základní informace ŠD 2018-2019 (0.02 MB)
Provoz ŠD 2018-2019 (0.04 MB)
kroužky 2018,2019 (5) (0.04 MB)
Výroční zpráva 2017-2018 (6.88 MB)
školní řád 2018-2019-čj-2 (0.59 MB)
Kritéria přijetí (0.02 MB)
Kritéria přijetí (0.03 MB)
Kroužky 2019-2020 (0.22 MB)
Vnitřní řád ŠD 2019/2020 (0.04 MB)
Režim dne ŠD 2019/2020 (0.03 MB)
Informace ŠD 2019/2020 (0.02 MB)
Konzultační hodiny 2019-2020 (0.03 MB)
Sazebník úhrad za poskytování informací(1) (0.96 MB)
Sazebník úhrad za poskytování informací(1) (0.96 MB)
Sazebník úhrad za poskytování informací(1) (0.96 MB)
Sazebník úhrad za poskytování informací(1) (0.96 MB)
Sběr - průběžné výsledky (0.02 MB)
2019) (1.21 MB)
2019) (1.21 MB)
2019)(1) (0.3 MB)
2019)(1) (0.3 MB)
MPP 2019-2020(1) (1.85 MB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 (0.35 MB)
Kroužky 2019-2020 (0.02 MB)
Schválený rozpočet na rok 2020 (0.37 MB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 (0.38 MB)
Vyhlášení ankety a formulář-verze pro školy(2) (0.05 MB)
Vyhlášení ankety a formulář (0.07 MB)
ŠVP ŠD (0.4 MB)
Přednáška o finanční gramotnosti (0.3 MB)
Mimořádnost (0.2 MB)
Zde otevřete soubor. (0.2 MB)
Situace k 11. 3. 2020 (0.05 MB)
názvosloví mix (0.02 MB)
Sulfidy+PL (0.02 MB)
kapradiny (0.11 MB)
Osmismerka_mechorosty_preslicky (0.05 MB)
DESATERO-PRO-RODICE (0.16 MB)
Krizová linka pro rodiče (0.66 MB)

Oddělení ŠD tělocvična 2 tělocvična 2 1200px-Psittacus_erithacus_-perching_on_tray-8d[1]

Mateřská škola