Školní družina

AKTUÁLNĚ:

2. 9. 2020

PLAYWORK

Na základě navázání spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého, absolvovali v minulém roce pracovníci ŠD týdenní školení v rámci šíření myšlenky Playwork z Velké Británie. Jde o systém práce s dětmi, kdy je kladen důraz na tvoření vhodných podmínek a prostředí pro dětskou hru. Ta by měla být především svobodně zvolená, osobně řízená a vnitřně motivovaná. Cílem "playworkera" je tedy dohlížet na vhodné a bezpečné prostředí pro celý proces dětské hry, která sama o sobě nejlépe rozvíjí osobnost dítěte a jeho kreativitu. Jako přiblížení myšlenky důležitosti dětské hry nejlépe poslouží video o "dobrodružných hřištích", které je s titulkami k dispozici v odkazu níže.

Dobrodružná hřiště

1. 9. 2020

Informace k platbě ŠD - školní rok 2020/2021: Platba musí být na účtu ŠD nejpozději 18. 9. 2020.

Účet: 2601493831/2010

Částka: 900Kč (po předchozí domluvě lze rozdělit na 450Kč v září a 450Kč v lednu)

Variabilní symbol pro každou z tříd:

I. ABC = 2020

II. AB = 2019

III. AB = 2018

IV. AB = 2017

Poznámka: Jméno a příjmení žáka

 

Platby za více dětí prosím neslučujte.


1. 9. 2020

Zápisní lístky do ŠD je třeba odevzdat do 11. 9. 2020. Žákům byly předány třídními učiteli.

Odevzdáním zápisního lístku stvrzujete přečtení dokumentů níže:

 

Vnitřní řád školní družiny: Vnitřní řád ŠD 2020/2021

Režim dne ve školní družině: Režim dne ŠD 2020/2021

Základní informace: Základní informace ŠD 2020/2021

Školní vzdělávací program ŠD:  ŠVP ŠD


 

1. 9. 2020

V době ranní (6:30 - 7:45) a konečné (15:00 - 17:00) školní družiny, zvoňte pouze na MODRÉ nebo ZELENÉ oddělení.


25. 10. 2019 

Poprosili jsme všechny naše družináře, aby popsali svá oddělení a jak probíhá jejich práce s dětmi: 

 

Krásné prostředí 1. oddělení navštěvují děti z 1. a 2.třídy. Přicházejí si sem odpočinout po vyučování. Po obědě v našem oddělení "léčíme" dětské neduhy pomocí knihy Betty MacDonaldové - Paní Láryfáry. Děti se při poslechu poučí, ale hlavně pobaví. Podle přání a nálady dětí pak v družince zpíváme, tančíme, kreslíme, soutěžíme, hrajeme společné didaktické hry, kterými nepřímo procvičujeme učivo ze školy. Ze stavebnic děti vytváří překvapivé výtvory, u stolečků  v malých skupinkách hrají deskové a stolní společenské hry. Naše "Povídánky" nabízí dětem sdělovat své názory, nápady, mají možnost vyjádřit se, co se jim líbí nebo naopak, co by ve ŠD chtěly změnit. Svou přebytečnou energii děti vypustí v příjemném prostředí parku před školou nebo ve školní zahradě. Děti se "vyřádí" na průlezkách, kolotoči, koloběžkách, s míči nebo třeba švihadly a frisbee, na pískovišti uplatní  svou úžasnou fantazii. Jana Fialová

 

V našem 2. oddělení jsou děti z 1. a 2. třídy. S dětmi se nejvíce věnujeme volné hře a intuitivnímu tvoření. Pravidelně trávíme čas venku a to převážně v parku u školy, kde mají děti možnost hrát míčové hry, relaxovat a především se zde setkávají s děti z jiných oddělení, což rozvíjí vztahy mezi dětmi v rámci celé školy. Pokud to počasí neumožňuje, tak využíváme prostorů jedné z našich tělocvičen. Děti mohou navštěvovat v rámci družiny jeden ze 4 kroužků, ti kreativní mohou chodit do hudebně pohybového, kdo má chuť relaxovat se mnou může cvičit jógu, pro přemýšlivé máme kroužek deskových her a kdo si chce zlepšit svou motoriku může navštěvovat kroužek žonglování. Ve vzájemné interakci děti zkouší své možnosti a poznávají své hranice. Motivace je nastavena na osobním příkladu. Rádi v rámci oddělení pořádáme turnaje třeba v opičí dráze či hře Klask. Josef Trčka

 

Děti ze 3. oddělení jsou žáky třetí a čtvrté třídy. Jsem strašně ráda za to, že jsou to velmi šikovné a bystré děti. Naše oddělení má velkou převahu chlapců, proto se děti vyznačují zejména zručností v oblasti stavby z LEGA stavebnice, jsou to mnohdy krásná díla ať už lodě, vrtulníky, auta aj. Také si děti v hojné míře oblíbily práci s plastelínou, což je znát v rozmanitosti tvorby. Těší mě také, že děti mají velmi rády deskové hry, protože to výborně podporuje týmového ducha a rozvíjí to jejich smysl pro fair play . Nedílnou součástí činnosti ŠD je sportovní vyžití dětí, k čemuž napomáhá možnost vyžití při sportovních hrách v parku školy, v tělocvičně nebo na zahradě MŠ. Děti ze třetího oddělení ŠD tvoří fajn partu a jsou si dobrými kamarády i mimo školní prostředí. Vlaďka Prausová

 

Ve 4. oddělení jsou žáci 2. a 3. třídy a jako velmi pozitivní věc vnímám, že je naše skupina velmi rozmanitá. Máme zde děti, které se rády věnují kreativním činnostem, které zahrnují tvoření všeho druhu, dále zde  máme velkou skupinu dětí, díky kterým jsou všechny stavebnice stále v permanenci a samozřejmě jsou mezi nimi i ti aktivnější, kteří potřebují sportovní vyžití a vybít energii. Dělám vše pro to, aby bylo všem umožněno dělat to, co je jim nejbližší, aby družina nebyla jenom místo, kde děti pouze čekají na rodiče, ale aby šlo opravdu o plnohodnotně strávený čas. Snažím se k činnostem dětí připojit a her se v ideálním případě účastnit, aby ke mně děti neměly vztah čistě jako k autoritě, ale i přátelský. Určitý čas se snažíme využít i k činnostem vzdělávacím a rozvíjejícím osobnostní kvality dětí. Pokud počasí přeje, trávíme také mnoho času venku s ostatními odděleními. Karel Zendulka

 

Jsme 5. oddělení školní družiny. Toto oddělení je velmi specifické svou různorodostí. Jelikož jsou zde všechny děti, které ze školy odcházejí dříve než ve 14 hodin, setkávají se pak ve třídě děti od 1. až do 5. třídy. Právě toto každodenní setkání dětí se svými mladšími/staršími kamarády je pro ně velmi obohacující. Snažíme se aktivity přizpůsobovat různým věkovým skupinám, takže si na své přijdou nejen nesmělí prvňáčci, kteří mají radši klidné vyrábění a tvoření, čtení pohádek, zpívání s klavírem či stavění ze stavebnic, ale i „ostřílení“ páťáci. Ti zase preferují pohybové aktivity a stolní hry. Za hezkého počasí chodíme do parku, za špatného počasí a zvláště přes zimu pak využíváme školních prostorů. Tereza Kondrátová

Mateřská škola