Školní družina

AKTUÁLNĚ:

Úhrada za ŠD pro rok 2018/2019
číslo účtu: 1801844339/0800
variabilní symbol žáci dostanou přidělený v ŠD
Stejné číslo účtu je na finanční dary. Prosím, platby neslučovat!

Radujeme se z nových prostor
Od začátku března jsme zahájili fungování v nových prostorách ŠD. Jsme rádi, že můžeme s dětmi využívat nové - větší - prostory, a přikládáme pár fotografií, ať víte, jak to u nás vypadá :-). 

 

     


Provoz ŠD pro školní rok 2018/2019: 

Dokumenty vztahující se k provozu ŠD naleznete níže:

- základní informace ŠD 2018/2019: Základní informace ŠD 2018-2019

- provoz ŠD: Provoz ŠD 2018-2019

- podrobný vnitřní řád ŠD: Vnitřní řád ŠD 2018-2019

- režim dne v ŠD: Režim dne ŠD 2018-2019


Přesun ŠD do nových prostor

Vážení rodiče, jsme velmi rádi, že došlo k dokončení úprav nových prostor pro školní družinu.  Rádi bychom Vás informovali o změnách, které se budou týkat provozu celé školní družiny.

Změny budou následující:

s platností od 1. 3. 2018 se provoz ranní + odpolední družiny přesouvá do nových prostor ŠD. Zvonky k obsluze zůstanou na stále stejném místě,nicméně POZOR při obsluze zvonků:

 

 Do ranní ŠD + na konečnou ŠD (od 15 hod.):

1. třídy + 2. třídy- ZVOŇTE NA ODDĚLENÍ 2

3. třídy +4. třída + 5. třída - ZVOŇTE NA ODDĚLENÍ 1

 

 

Mateřská škola