O nás

Jsme škola se vstřícným přístupem a nádechem venkova. Zapojujeme se do enviromentálních projektů. Našim cílem je, aby se žáci učili naplno a s radostí. Ve třídách je v průměru 23 žáků. Individuální přístup k žákům je zajištěn nižším počtem žáků ve třídách a dostatečným počtem pedagogických pracovníků. Jsme škola se sportovní tradicí a také máme posílenou výuku cizích jazyků o konverzaci ve výtvarné výchově. Naši žáci mohou navštěvovat širokou nabídku kroužků, jako jsou kroužek výtvarný, hudební, dramatický, sportovní, LEGO a další. Žáci se také mohou aktivně podílet na tvorbě školního časopisu.

Naše škole je také školou komunitní. Zapojujeme se tedy do celkového dění v Řepčíně, organizujeme besedy a výstavy pro veřejnost
a spolupracujeme Univerzitou Palackého na projektech vzdělávání žáků, ale i pedagogů.

Ve škole je zřízena počítačová učebna s trvalým připojením k internetu, která je využívána nejen k výuce informatiky, ale také cizích jazyků
a odborných předmětů. Další odborné učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s připojením k internetu. Na jejich zřízení jsme použili dotace z projektu EU, do kterého byla naše škola zapojena.

Škole také disponuje moderním multifunkčním sportovištěm, které je přístupné veřejnosti. Je možné si jej zamluvit na určitou dobu.

virtuální proglídka školy zde

Další aktivity školy:

Každoročně pořádáme pro žáky 1. stupně "Školu v přírodě".
Pořádáme pravidelné jarní cykloturistické aktivity ke "Dni Země" do Litovelského Pomoraví.
Velmi oblíbený projekt "Den podle Ámose"
Dětský den, který připravují pravidelně žáci i učitelé ZŠ a MŠ společně pro děti z 1. stupně i MŠ.
Den otevřených dveří
Vánoční jarmark
Třídní kavárny
Spolupracujeme s KMČ Řepčín
Rozsvícení "Vánočního stromu" s programem

Naše škola v bodech:

Vzbudí v žácích zájem učit se.
Dítě se do školy těší.
Dítě si odnese domů hodně poznatků.
Učitelé jsou plně kvalifikovaní a vzdělávají se.
Připraví dobře žáky na přijímací zkoušky.
Nabízí mimoškolní aktivity.
Učitelé jsou v komunikaci vstřícní.
Je pěkně zařízená a vybavená.
Umožní zažívat každému žákovi úspěch.
Rodiče mají přístup k informacím.
Rodiče ovlivňují její chod.
Vyhledává spolupráci s rodiči.
Spolupracuje s veřejností.

Mateřská škola