Kontakty

Vedení školy

  Mgr. Jiří Vymětal ředitel školy 585 425 644 jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eva Navrátilová zástupce ředitele školy 585 411 540 eva.navratilova@zssvatoplukova.cz
  Tereza Řezníčková samostatná administrativní pracovnice 585 411 539 ucetni@zssvatoplukova.cz

 

První stupeň 

  Mgr. Jana Chalupová Hlávková třída I.A            jana.chalupova.hlavkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Lea Kopecká třída I.B lea.kopecka@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eva Stavinohová třída II.A eva.stavinohova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jarmila Fochrová třída II.B jarmila.fochrova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jitka Mlčochová třída III.A jitka.mlcochova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Silvie Černá třída III.B silvie.cerna@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Svatava Pořízková třída IV.A svatava.porizkova@zssvatoplukova.cz
  Ing. Jiří Ondrušák tandemový učitel IV.A jiri.ondrusak@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Veronika Pallová třída IV.B veronika.pallova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jan Jelínek třída V.A jan.jelinek@zssvatoplukova.cz
  Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková třída V.B vera.hlavackova@zssvatoplukova.cz

 

Druhý stupeň

  Mgr. Kamila Navrátilová třída VI.       kamila.navratilova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jana Maršíková třída VII.             jana.marsikova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iva Kohoutková       třída VIII. iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Michaela Suchánková třída IX. michaela.suchankova@zssvatoplukova.cz

 

Netřídní učitelé

  Mgr. Jiří Vymětal   jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Věra Bombíková   vera.bombikova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Radmila Dočkalová   radmila.dockalova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Vladimíra Hanusová   vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jiří Slovák   jiri.slovak@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jiří Šindler   jiri.sindler@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eva Navrátilová   eva.navratilova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Anna Vágnerová MD                anna.vagnerova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Josef Zdráhal   josef.zdrahal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Karla Halabicová MD    karla.halabicova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Denisa Ubášková MD denisa.urbaskova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Hana Vitoslavská   hana.vitoslavska@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Kristýna Křupalová MD kristyna.krupalova@zssvatoplukova.cz

 

Asistenti pedagoga

  Anežka Konečná třída I.A       anezka.konecna@zssvatoplukova.cz
  Libuše Bečicová Vaňková třída I.A libuse.vankova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Radek Tomanec třída I.B radek.tomanec@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Libuše Dvořáková třída II.A libuse.dvorakova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Kateřina Jurníčková třída II.B katerina.jurnickova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Hana Pelikánová třída II.B hana.pelikanova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Lucie Horáková třída III.A lucie.horakova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Aleš Novotný třída III.B ales.novotny@zssvatoplukova.cz
  Lenka Mozoličová třída IV.A lenka.mozolicova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Markéta Vosolová třída IV.B marketa.vosolova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Jaroslav Zapletal třída V.A jaroslav.zapletal@zssvatoplukova.cz
  Bc. Hana Vitoslavská třída V.B hana.vitoslavska@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Pavlína Vlková třída VI. pavlina.vlkova@zssvatoplukova.cz
  Petra Hollyová třída VIII. petra.hollyová@zssvatoplukova.cz
  Žaneta Brablík Himrová     třída IX. zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eliška Pavúčková třída IV.A eliska.pavuckova@zssvatoplukova.cz
  Patrik Jopek třída VII patrik.jopek@zssvatoplukova.cz

 

Školní družina

  Bc. Karel Zendulka vedoucí ŠD Modré oddělení karel.zendulka@zssvatoplukova.cz
  Jana Fialová vychovatelka Fialové oddělení jana.fialova@zssvatoplukova.cz
  Tereza Kondrátová      vychovatelka Vínové oddělení tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz
  Vlaďka Prausová vychovatelka Oranžové oddělení vladka.prausova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Josef Trčka vychovatel Zelené oddělení josef.trcka@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Adéla Šímová vychovatelka Žluté oddělení adela.simova@zssvatoplukova.cz

 

Školní poradenské pracoviště

více zde

  Mgr. Vladimíra Hanusová        výchovná poradkyně vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iva Kohoutková metodik prevence iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iveta Křepelová školní psycholog iveta.krepelova@zssvatoplukova.cz
  Žaneta Brablík Himrová školní asistent zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz

 

Komunitní koordinátor

  Mgr. Aleš Novotný                          
komunitní koordinátor  ales.novotny@zssvatoplukova.cz

 

Správa budovy

  Mgr. Libor Petula               školník                     libor.petula@zssvatoplukova.cz

Uklízecí služba

David Luwali Linda Masha Kinda uklid@zssvatoplukova.cz

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny naleznete zde

 

Mateřská škola