Kontakty

Vedení školy

  Mgr. Jiří Vymětal ředitel školy 585 425 644 jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eva Navrátilová zástupce ředitele školy 585 411 540 eva.navratilova@zssvatoplukova.cz
  Tereza Řezníčková samostatná administrativní pracovnice 585 411 539 ucetni@zssvatoplukova.cz

 

První stupeň 

  Mgr. Eva Stavinohová třídní I.A            eva.stavinohova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jarmila Fochrová třídní I.B jarmila.fochrova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Lea Kopecká třídní II.A lea.kopecka@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Kristýna Křupalová třídní II.B kristyna.krupalova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jana Chalupová Hlávková       třídní III.A jana.chalupova.hlavkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Veronika Pallová třídní III.B veronika.pallova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková třída IV. vera.hlavackova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Kamila Navrátilová třída V. kamila.navratilova@zssvatoplukova.cz

 

Druhý stupeň

  Mgr. Jana Maršíková třída VI.       jana.marsikova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iva Kohoutková třída VII.             iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Michaela Suchánková           třída VIII. michaela.suchankova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Radmila Dočkalová třída IX. radmila.dockalova@zssvatoplukova.cz

 

Netřídní učitelé

  Mgr. Věra Bombíková   vera.bombikova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Roman Chvátal   roman.chvatal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Vladimíra Hanusová   vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jiří Slovák   jiri.slovak@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jiří Šindler   jiri.sindler@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Anna Vágnerová                    anna.vagnerova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Josef Zdráhal   josef.zdrahal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Karla Halabicová MD    karla.halabicova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Denisa Ubášková MD denisa.urbaskova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Karel Zendulka   karel.zendulka@zssvatoplukova.cz

 

Asistenti pedagoga

  Mgr. Libuše Dvořáková  třída I.A       libuse.dvorakova@zssvatoplukova.cz
  Ing. Jiří Ondrušák třída I.B jiri.ondrusak@zssvatoplukova.cz
  Kateřina Jurníčková třída I.B katerina.jurnickova@zssvatoplukova.cz
  Jaroslav Zapletal třída II.A jaroslav.zapletal@zssvatoplukova.cz
  Tereza Kondrátová třída II.B tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz
  Artur Kohut třída III.A artur.kohut@zssvatoplukova.cz
  Anežka Konečná třída III.A anezka.konecna@zssvatoplukova.cz
  Bc. Markéta Vosolová třída III.B marketa.vosolova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Hana Vitoslavská třída IV. hana.vitoslavska@zssvatoplukova.cz
  Lenka Mozoličová třída V. lenka.mozolicova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Jaroslav Kaňa třída VI. jaroslav.kana@zssvatoplukova.cz
  Žaneta Brablík Himrová     třída VIII. zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz

 

Školní družina

  Bc. Karel Zendulka                            vedoucí ŠD karel.zendulka@zssvatoplukova.cz
  Jana Fialová vychovatelka jana.fialova@zssvatoplukova.cz
  Tereza Kondrátová                       vychovatelka tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz
  Vlaďka Prausová vychovatelka vladka.prausova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Josef Trčka vychovatel josef.trcka@zssvatoplukova.cz

 

Školní poradenské pracoviště

více zde

  Mgr. Vladimíra Hanusová        výchovná poradkyně vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iva Kohoutková metodik prevence iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iveta Křepelová školní psycholog iveta.krepelova@zssvatoplukova.cz
  Žaneta Brablík Himrová školní asistent zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz

 

Komunitní koordinátor

  Bc. Jaroslav Kaňa                            komunitní koordinátor  jaroslav.kana@zssvatoplukova.cz

 

Správa budovy

  Mgr. Libor Petula               školník                     libor.petula@zssvatoplukova.cz

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny naleznete zde

Mateřská škola