Kontakty

Vedení školy

  Mgr. Jiří Vymětal ředitel školy 585 425 644 jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eva Navrátilová zástupce ředitele školy 585 411 540 eva.navratilova@zssvatoplukova.cz
  Tereza Řezníčková samostatná administrativní pracovnice 585 411 539 ucetni@zssvatoplukova.cz

 

První stupeň 

  Mgr. Eva Stavinohová třídní 1.A            eva.stavinohova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Denisa Urbášková třídní 1.B denisa.urbaskova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Lea Kopecká třídní 2.A lea.kopecka@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Kristýna Křupalová třídní 2.B kristyna.krupalova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jana Chalupová Hlávková       třídní 3.A jana.chalupova.hlavkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Veronika Pallová třídní 3.B veronika.pallova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková třída 4. vera.hlavackova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Anna Vágnerová třída 5. anna.vagnerova@zssvatoplukova.cz

 

Druhý stupeň

  Mgr. Jana Maršíková třída 6.       jana.marsikova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iva Kohoutková třída 7.             iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Michaela Suchánková           třída 8. michaela.suchankova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Radmila Dočkalová třída 9. radmila.dockalova@zssvatoplukova.cz

 

Netřídní učitelé

  Mgr. Věra Bombíková   vera.bombikova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Roman Chvátal   roman.chvatal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Vladimíra Hanusová   vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jiří Slovák   jiri.slovak@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jiří Šindler   jiri.sindler@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Dana Voltnerová PN               dana.voltnerova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Josef Zdráhal   josef.zdrahal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Karla Halabicová MD    karla.halabicova@zssvatoplukova.cz

 

Asistenti pedagoga

  Mgr. Libuše Dvořáková  třída 1.A       libuse.dvorakova@zssvatoplukova.cz
  Ing. Jiří Ondrušák třída 1.B jiri.ondrusak@zssvatoplukova.cz
  Kateřina Jurníčková třída 1.B katerina.jurnickova@zssvatoplukova.cz
  Jaroslav Zapletal třída 2.A jaroslav.zapletal@zssvatoplukova.cz
  Tereza Kondrátová třída 2.B tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz
  Artur Kohut třída 3.A artur.kohut@zssvatoplukova.cz
  Bc. Markéta Vosolová třída 3.B marketa.vosolova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Hana Vitoslavská třída 4. hana.vitoslavska@zssvatoplukova.cz
  Lenka Mozoličová třída 5. lenka.moholicova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Jaroslav Kaňa třída 7. jaroslav.kana@zssvatoplukova.cz
  Žaneta Brablík Himrová     třída 8. zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz

 

Školní družina

  Bc. Karel Zendulka                            vedoucí ŠD karel.zendulka@zssvatoplukova.cz
  Jana Fialová vychovatelka jana.fialova@zssvatoplukova.cz
  Tereza Kondrátová                       vychovatelka tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz
  Vlaďka Prausová vychovatelka vladka.prausova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Josef Trčka vychovatel josef.trcka@zssvatoplukova.cz

 

Školní poradenské pracoviště

více zde

  Mgr. Vladimíra Hanusová        výchovná poradkyně vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iva Kohoutková metodik prevence iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iveta Křepelová školní psycholog iveta.krepelova@zssvatoplukova.cz
  Žaneta Brablík Himrová školní asistent zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz

 

Komunitní koordinátor

  Bc. Jaroslav Kaňa                            komunitní koordinátor  jaroslav.kana@zssvatoplukova.cz

 

Správa budovy

  Mgr. Libor Petula               školník                     libor.petula@zssvatoplukova.cz

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny naleznete zde

Mateřská škola