Komunitní škola

Komunitní škola

Komunitní školou je taková škola, která se zapojuje do života místní lokality a sama se stává centrem dění.

Hlavním posláním školy je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání a budovat v nich správné životní hodnoty. Úkol komunitní školy je vykonávat funkci vzdělávací a výchovnou s propojením na funkci otevřeného, společenského, kulturního a volnočasového centra v lokalitě svého působení. Škola je orientována na rozvoj měkkých dovedností, prosociálního jednání a posilování občanských postojů žáků. Cílem školy by mělo být především vzdělávání a propojení aktivit školy s naplňováním potřeb místní komunity.

Škola se přirozeně zapojuje do života společnosti, a proto by se měla vyvíjet stejně, jako se vyvíjí společnost, dbá tedy o to, aby se její účastníci a absolventi mohli uplatnit v reálném životě.

Zapojením školy do života lokality se komunitní škola snaží přiblížit vzdělávání běžnému životu, žáci si uvědomují, že jsou jeho součástí. V takovém prostředí je posilováno vědomí žáka, který není jen pasivním konzumentem všech aktivit. Žáci se mohou aktivně spolupodílet na akcích pořádaných školou, navrhovat jejich zlepšení, podílet se na realizaci další nové aktivity apod.

Mateřská škola