Informace pro 1. třídy 2020/2021

 

Důležité informace pro rodiče

Pomůcky pro žáky

organizace

Dotazník pro rodiče (budoucích prvňáčků)

desatero rodiče, prvňáčci

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ (1)

Informační setkání pro rodiče budoucích prvňáčků

11. 6. 2020  v prostorách ZŠ

Můžete si zvolit jeden z následujících termínů:

16 - 17 hodin

17 - 18 hodin.

Prosíme, aby se schůzky účastnil pouze jeden z rodičů a bez přítomnosti dětí. 

Děkujeme za pochopení.

Zápis do první třídy - rozhodnutí

zápisy 2020-2021 ZŠ rozhodnutí

Termín v jednání – čeká se na veškeré podklady k odkladu.

Zápis do první třídy

Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby v termínu od 1. do 15. dubna 2020 zaslali vyplněnou žádost o přijetí buďto s elektronickým podpisem na e-mail monika.vosolova@zssvatoplukova.cz, nebo datovou poštou na 7c4mf3z; nebo s vlastnoručním podpisem klasickou poštou na adresu školy, či přímo osobně do schránky školy.
Pro ty, kteří si nemohou žádost o přijetí vytisknout, je připravena ve vestibulu školy ve všední dny od 8.00 do 12.30, stačí si zazvonit na kancelář školy.

Vzápětí po odeslání žádosti obdržíte na váš e-mail či na váš telefon registrační číslo. To si uchovejte:

20. dubna 2020 bude vyvěšen na webu a vchodu školy seznam přijatých a nepřijatých žáků dle registračního čísla.

Škola při přijetí do první třídy postupuje dle těchto formálních kritérií:

1.       Děti ze spádové oblasti

2.       Ostatní děti do maximální kapacity školy

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

V případě nejasností volejte, pište.

žádost o přijetí

Žádost o odklad

spádové oblasti

Desatero pro rodiče

 

Zápis do I. třídy

Zápis do první třídy (1)

 

 

 

Mateřská škola