Aktuálně ve škole

 

22. září 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
 

jsem moc rád, že jsme až doposud dokázali zajistit chod školy, i když je absence zaměstnanců i dětí stále vysoká. Nařízení ministerstva školství jsou přísná, a tak při jakémkoliv projevu onemocnění preventivně zůstávají doma jak pedagogičtí pracovníci, tak i žáci. Podle mých informací je celkový počet pozitivně testovaných dětí či zaměstnanců školy na čísle šest. Věřím, že díky poctivému dodržování všech nařízení se nám toto číslo nebude příliš zvyšovat.

Na distanční vzdělávání jsme připraveni, přesto bychom rádi standardní chod školy udrželi co nejdéle. Proto děkuji za maximální prevenci a respektující přístup k pravidlům.
Výzvu pana ministra Prymuly ohledně pátečního ředitelského volna neakceptuji, vím, že by mnohé děti skončily na hlídání u prarodičů, tedy u skupiny, kterou chceme nejvíce chránit. Omluvenou páteční nepřítomnost však budeme plně tolerovat.

 

Jiří Vymětal

 

15. září 2020

Slovo ředitele

 

Milí žáci, vážení rodiče,
 
k dnešnímu dni (15. 9. 2020) máme zaznamenán druhý případ pozitivního výsledku testování na covid, dvě další osoby jsou v karanténě. Vzhledem k této situaci dávám na zvážení nošení roušek i ve výuce, nejen na chodbách. Pro krajskou hygienickou stanici je ochrana nosu a úst v učebnách zásadní pro vydání rozhodnutí o karanténě pro třídu/školu v případě dalšího nakaženého.
 
Nošení roušek v učebnách nenařizuji, pouze doporučuji, rozhodnutí je na vás.
 
Jiří Vymětal
 
 

10. září 2020

Slovo ředitele

 

Milí žáci, vážení rodiče,

děkuji za dodržování nařízení nošení roušek ve společných prostorách školy. V tomto školním roce má naše škola 374 žáků, školka 163 dětí, máme přes devadesát zaměstnanců - jsme velký subjekt a je tedy třeba obrovská prevence šíření jakéhokoliv onemocnění. Děkuji za pravidelné mytí rukou, užívání desinfekčního gelu, větrání.

Přestože jsou v České republice uzavírány některé školy či třídy, naši školu k tomuto datu krajská hygienická stanice nevyhodnotila jako rizikovou, přestože už máme zaznamenán první výskyt onemocnění. I proto prosím, vzhledem k tomu s kolika lidmi se denně ve škole setkáme, omezte návštěvy u rizikových skupin (např. u starších nebo chronicky nemocných osob).

Děkuji,

Jiří Vymětal

 

9. září 2020

Roušky

 

Milí rodičové,

dle nařízení vlády jsou od zítřejšího dne povinné roušky v areálu školy. Prosím zajistěte, aby je děti měly u sebe.

Mnohokrát děkujeme!

 

9. září 2020

Anglie

 

Zájezd do Anglie v termínu 7-11. října 2020 se ruší. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

 

Časy zvonění pro školní rok 2020/2021 + Termíny prázdnin

 

Školní rok 2020/2021 1. září 2020 - 30. června 2021
Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2020
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny 31. ledna 2021
Jarní prázdniny 8. února - 14. února 2021
Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021
Letní prázdniny 1. července - 31. srpna 2021

 

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka    08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

 

-      pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
-      pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod.

 

 

21. 5. 2020

Provozní řád hřiště

 

Provozní řád hřiště 2020

 

 

Krizová linka pro rodiče 📞

 

Krizová linka pro rodiče

 

 

Zahradničení na Svatoplukově

 

Zde si můžete přečíst článek o naší "zahradě", který napsal náš pan učitel Ing.Jiří Ondrušák.

 

 

Otevřená škola

 

Ve spolupráci se zřizovatelem se naše škola zapojila do projetku "Otevřená škola" - další informace zde

 

 

Platby na účet základní školy pro rok 2019/2020:

 

Platby škole:
č.ú.: 1801844339/0800
(variabilní symbol je rok nástupu do první třídy)

TŘÍDA VARIABILNÍ SYMBOL

I.AB 2020
II.AB 2019
III.AB 2018
IV.AB 2017
V.AB 2016
VI.AB 2015
VII. 2014
VIII. 2013
IX. 2012

Do zprávy pro příjemce uveďte účel platby (např. , výlet, škola v přírodě) a jméno dítěte!

 

Sponzorský dar na účet  č. :

 

2901717606/2010 (variabilní symbol viz. tabulka výše, rok nástupu do první třídy)

 

Úplata za školní družinu:
900 Kč na celý školní rok (platí se do října 2019), možnost rozdělit na dvě splátky 450 Kč (září) a 450 Kč (únor):
č.ú.: 2601493831/2010

TŘÍDA VARIABILNÍ SYMBOL

I.AB 2020
II.AB 2019
III.AB 2018
IV.AB 2017
V.AB 2016

 


Ochrana osobních údajů - GDPR

Počet komentářů celkem: 0

Mateřská škola