Informace pro 1. třídy 2020/2021

 

Zápis do první třídy

Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby v termínu od 1. do 15. dubna 2020 zaslali vyplněnou žádost o přijetí buďto s elektronickým podpisem na e-mail monika.vosolova@zssvatoplukova.cz, nebo datovou poštou na 7c4mf3z; nebo s vlastnoručním podpisem klasickou poštou na adresu školy, či přímo osobně do schránky školy.
Pro ty, kteří si nemohou žádost o přijetí vytisknout, je připravena ve vestibulu školy ve všední dny od 8.00 do 12.30, stačí si zazvonit na kancelář školy.

Vzápětí po odeslání žádosti obdržíte na váš e-mail či na váš telefon registrační číslo. To si uchovejte:

20. dubna 2020 bude vyvěšen na webu a vchodu školy seznam přijatých a nepřijatých žáků dle registračního čísla.

Škola při přijetí do první třídy postupuje dle těchto formálních kritérií:

1.       Děti ze spádové oblasti

2.       Ostatní děti do maximální kapacity školy

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

V případě nejasností volejte, pište.

žádost o přijetí

Žádost o odklad

spádové oblasti

Desatero pro rodiče

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

28. 5. 2020 v 16.00 proběhne schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. 
V červnu bude aktualizován seznam pomůcek a další informace.
 
Napište si do diáře:
1. 4. a 15. 4. 2020 – zápis do první třídy,
28. 5. 2020 – schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

Zápis do I. třídy

Zápis do první třídy (1)

 

 

 

Mateřská škola