Pronájem tělocvičny

Aktuální informace o možnostech pronájmu tělocvičny Vám budou poskytnuty na čísle 585 411 539, na e-mailu ucetni@zssvatoplukova.cz
nebo v kanceláři školy.

Obsazení tělocvičny:

Stará tělocvična (za jídelnou)

tělocvična 2

Nová tělocvična (gymnastická)

26_9_19 Nová

Mateřská škola