Zápis

 

Zápis do prvního ročníku na šk. rok 2021/22

 

(informace v pdf můžete stáhnout zde)

Pozdrav budoucím prváčkům najdete zde.

 

Termín zápisu:  6. - 7. duben 2021

  • děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
  • děti po odkladu školní docházky pro školní rok 2020/21

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU

Statutární město Olomouc zavedlo pro zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 formu v podobě elektronického zápisu.


ZÁPIS DO 1. TŘÍD BUDE MÍT NÁSLEDUJÍCÍ FÁZE:


1) REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zssvatoplukova.cz

Pro zápis do 1. tříd je nutné, aby zákonný zástupce nejprve elektronicky zaregistroval své dítě.

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde na e-mail přidělené registrační číslo dítěte a vygenerovaná žádost o přijetí/ odklad.


2) PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Vyplněné a podepsané žádosti doručte do školy 6. - 7. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

1) do datové schránky školy (ID schránky je 7c4mf3z)

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na monika.vosolova@zssvatoplukova.cz

3) poštou

4) osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ
(ul. Svatoplukova 11, vchod od parku)

5) osobně - nejpozději 7. 4. 2021


V případě, že není možná elektronická registrace, vyzvedněte si  Přihlášku
 (Žádost o přijetí) nebo Žádost o odklad ve škole a odevzdejte výše uvedenými způsoby.


Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno v den zápisu správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (Udělení odkladu povinné školní docházky). 

 

Termín podání Přihlášky či Žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního řízení.

 

BUDETE-LI ŽÁDAT O ODKLAD ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)

2) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

3) ŽÁDOST O ODKLAD

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

 

* max. počet v jedné třídě: 25 žáků

* max. počet otevíraných tříd: 2

 

V případě, že počet přijatých žádostí (přihlášek) překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitel školy postupovat dle následujících kritérií:

 

1) dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

2) los

 

Statutární město Olomouc vymezuje tyto školské obvody základních škol:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11:

Balbínova, Břetislavova, Cyrilometodějské náměstí, Cyrilská, Dolní hejčínská, Erenburgova, Gogolova, Horní hejčínská, Jaromírova, Jarmily Glazarové, Křelovská, Ladova, Máchova, Martinova, Matochova, Metodějská, Mojmírova, Mrštíkovo náměstí, Na Šibeníku, Na Trati, Na zahrádkách, Nová hejčínská, Olbrachtova, Oldřichova, Ovesná, Pešinova, Rubešova, Řepčínská, Sobieského, Střední hejčínská, Svatoplukova, Štolbova, Tomkova, Třída Jiřího Pelikána, U Mlýnského potoka, Vitáskova, Zengrova, Zrinského.

 

Mateřská škola