V. A

Třídní učitelka: Mgr. Svatava Pořízková
Kontakt: svatava.porizkova@zssvatoplukova.cz

Tandemový učitel: Mgr. Markéta Munzarová
Kontakt: marketa.munzarova@zssvatoplukova.cz

Mateřská škola