Ozdravné pobyty

Ozdravné pobyty

 

Projekt realizujeme díky podpoře Státního fondu životního prostředí ČR. Účelem projektu je realizace ozdravných pobytů v letech 2018/19 pro celkem 190 žáků naší školy. Žáci vyjedou z oblasti znečištěné topnou sezonou do oblasti s čistým ovzduším. Místem ozdravného pobytu je Dolní Morava. Během pobytu projdou všichni žáci terénním ekoprogramem, který sestavil a pro tyto účely aktualizoval externí EVVO koordinátor ve spolupráci s kvalifikovanými lektory školy. Kromě nich budou děti během programu vždy provázet také pedagogové, asistenti pedagoga a zdravotník.

Ekologický program má za cíl: seznámit žáky s oblastí Dolní Moravy, představit živou a neživou přírodu, biodiverzitu, místní rostliny a živočichy, ukázat, jak člověk zasahuje do přírody a jmenovitě poznat proces znečišťování ovzduší. U žáků budou rozvíjený klíčové kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní, bude rozvíjena samostatnost a tvořivost, dojde k utužení vztahů ve třídním kolektivu a v neposlední řadě k rozvoji pohybové koordinace (pěší turistika, sáňkování).

logo_SFŽP

Mateřská škola