Ozdravné pobyty

 

Ozdravné pobyty

 

Projekt realizujeme díky podpoře Státního fondu životního prostředí ČR. Účelem projektu je realizace ozdravných pobytů v letech 2018/19 pro celkem 190 žáků naší školy. Žáci vyjedou z oblasti znečištěné topnou sezonou do oblasti s čistým ovzduším. Místem ozdravného pobytu je Dolní Morava. Během pobytu projdou všichni žáci terénním ekoprogramem, který sestavil a pro tyto účely aktualizoval externí EVVO koordinátor ve spolupráci s kvalifikovanými lektory školy. Kromě nich budou děti během programu vždy provázet také pedagogové, asistenti pedagoga a zdravotník.

Ekologický program má za cíl: seznámit žáky s oblastí Dolní Moravy, představit živou a neživou přírodu, biodiverzitu, místní rostliny a živočichy, ukázat, jak člověk zasahuje do přírody a jmenovitě poznat proces znečišťování ovzduší. U žáků budou rozvíjený klíčové kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní, bude rozvíjena samostatnost a tvořivost, dojde k utužení vztahů ve třídním kolektivu a v neposlední řadě k rozvoji pohybové koordinace (pěší turistika, sáňkování).

logo_SFŽP

0b0f349f-6de8-474a-8a95-fe8d23c7a288     2b115b78-ab6a-43ad-81f0-379423b4a1ed

7f79e0c6-37ac-4a54-ac1c-617758aad4eb     3fe82f2e-e185-4daa-8484-0f6dc864dd37

13c0401e-fc42-4213-92aa-bcbae6db9e86     13c45216-9921-47e6-bfc7-65b7ce22f96d

23a4e22f-af14-42e0-844d-6652fd646422     233aefc6-232b-4478-8de4-cafa41fd0a9a

 55470351_441121443341560_3958037329355997184_o     8499c934-700b-44d9-ad36-b1b4c46aa8fd

afd543a9-2067-4149-98df-c3929bbe51c5     55901790_441855356601502_6626254911245910016_n

Mateřská škola