V. B

Matematika, přírodověda, vlastivěda - sledujte aplikaci WhatsApp

 

Informatika

30. 3. Informatika

23. 3. Informatika

16. 3. Informatika-5B

 

Anglický jazyk

19. 3. 2020 The time

19. 3. 2020 AJ5

AJ - učivo

POSLECH

Český jazyk

30. 3. - 3. 4. ČJL

23. 3. - 27. 3. ČJL

19. 3. 2020 - Mluvnice, instruktážní video zde.

18. 3. Učivo + úkoly - aktualiazce

16. 3. Zájmena - odkazy na online procvičování

Učivo 16. 3. - 20. 3. 2020

Učivo na týden 9. 3. - 13. 3. 2020

karticky-pracovni-list

 

 

 

 

Mateřská škola