Zápis

Zápis do školy

Zápis do první třídy na školní rok 2018/2019

Zápis 2019

Termín : 2. 4. a 3. 4. 2019 od 13 hodin do 17 hodin

na budově ZŠ Svatoplukova 11, Olomouc

K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2019 dovrší šesti let

Nutné doklady: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, případná doporučení školského poradenského zařízení

Pokud rodiče budou žádat o předčasný zápis do 1.tř., je nutné ještě doložit  tyto dokumenty:
- děti narozené od 1. 9. do 31. 12. 2013 - doporučení školského poradenského zařízení.
- děti narozené od 1. 1. do  30. 6. 2014 - doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře ( pediatr)

Rodiče, kteří budou požadovat odklad povinné školní docházky pro své dítě jsou povinni předložit:
-
žádost o odklad povinné školní docházky ( dostanete u zápisu)
- doporučení školského poradenského zařízení
- doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
dokumenty můžete předložit již v době zápisu

další informace:
-
Kritéria přijetí
- Spádová oblast ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11
-
 Jak můžete pomoci svým dětem.
Desatero pro rodiče

 

Zápis do dalších ročníků

Pro zápis do dalších ročníků prosíme kontaktujte vedení školy.


 

Naše škola nabízí možnost bezproblémového přechodu mezi MŠ a ZŠ.

Děti si mohou vybrat z velkého množství zájmových útvarů, sportovních aktivit a 3 jazykových kroužků ( Aj, Nj, Rj )

Přijďte se kdykoliv podívat i se svými dětmi!

Mateřská škola