IX.

Novinky😮

Dovolujeme si Vám ukázat velmi zajímavou nabídku. 

V případě zájmu kontaktujte třídního učitele.

Mimořádné kurzy Talnetu-zprava

Zeměpis 🌏

26. 3. Průmysl, doprava a spoje

Chemie💦

30. 3.Zadání úkolů

30. 3. karboxylove-kyseliny- TEST

30. 3. plasty-prezentace

25. 3. Zadání k učivu

25. 3. estery

25. 3. esterifikace a neutralizace

17. 3. TEST

16. 3. Estery - prezentace

16. 3. Halogenderiváty - prac. list

16. 3. Karboxylové kyseliny - prac. list

16. 3. Využití derivátů uhlovodíků - NAUČIT A NALEPIT DO SEŠITU

Dějepis🤴

26. 3. TEST - poslat do 29. 3. na email paní učitelky Mgr. Michaela Suchánková.

26. 3. TEST - pro ty, kteří nemají word. Poslat do 29. 3. na email paní učitelky Mgr. Michaela Suchánková.

21. 3. Pracovní list - 2. světová válka

21. 3.  PL. - řešení

21. 3. Informace k PL. 2. světová válka

Český jazyk ✍

Pravopisná cvičení online na: http://www.diktaty.ewa.cz/

1. 4. pravopisná challenge - pdf verze

1. 4. pravopisná challenge - word verze

27. 3. pravopis2

27. 3. pravopis 2 - řešení

24. 3. pravopis1 - řešení

24. 3. pravopis 1 - Dostali jste v tištěné podobě ještě ve škole, prosím doplnit, zkontrolovat. Díky

13. 3. Literatura - řešení

13. 3. literatura

Anglický jazyk😎

Úkol 30. 3. - 3. 4. 2020

18. 3ucivo

18. 3. Unit 2 Grammar

18. 3. Unit 2 Reading

18. 3. Unit 2 Vocabulary

13. 3. ucivo-aj

Přírodopis🐶

30. 3. Zadání + důležité informace

30. 3. PL vývoj planety Země

30. 3. PL počátky života, Prvohory

30. 3. PL druhohory, třetihory

30. 3. PL čtvrtohory

16. 3. Ložiska - Vyplnit PL, zkontrolovat a nakreslit si mapu ČR, tam si vyznačíte, kde jsou v ČR ložiska černého uhlí, hnědého uhlí, ropy, vápence a dalších hornin, které se mohou na našem území těžit. Použijte internet.

13. 3. PL 1 třídění nerostných suroviny

13. 3. PL 2 Využití nerostných surovin

13. 3. PL 3 Energetické zdroje 1

13. 3. PL 4 Energetické zdroje 2

13. 3. Zadání

Matematika🔢

Úkoly jsou zadávány prostřednictvím e -mailu jednotlivým žákům. 

19. 3. 2020 TEST

17. 3. Matematika - 17. 3. 2020

16. 3. test - přijímací zkoušky - pro žáky, kteří dělají přijímací zkoušky.

12.3. – grafy funkcí – procvičit učebnice str.118 cv.1 a 2. – prosím posílejte na emailovou adresu matika9svatoplukova@seznam.cz – fotky, skeny cvičení, popř. dotazy

Fyzika💡

Úkoly jsou zadávány prostřednictvím e -mailu jednotlivým žákům. 

19. 3. Elektromagnet 

12.3. fyzika – Magnetické pole cívky s proudem –„ červená učebnice“ Fyzika pro 9. ročník str.14

   Pokus :    https://www.youtube.com/watch?v="rKUP3eKc88M

Pravidlo pravé ruky: https://www.youtube.com/watch?v="VdXMgw8keW8

 

 

 

Mateřská škola