Informační list

Informační list pro rodiče

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vám předložit „Informační list“ o Základní škole Svatoplukova 11, Olomouc, který by Vám mohl usnadnit vzájemnou spolupráci a taktéž získat nejdůležitější informace pro školní rok 2019/2020.

Kontaktní spojení:

ředitel 585 425 644
zástupce ředitele 585 411 540
kancelář 585 411 539
MŠ Řepčínská 585 425 642
MŠ Svatoplukova 585 411 757
MŠ Na Trati 585 425 524
Školní jídelna (ŠJ Terera) 585 427 342

E-mail školy:   
info@zssvatoplukova.cz

Webové stránky školy:
www.zssvatoplukova.cz

Termíny prázdnin:

Podzimní: 29. a 30 října 2019
Vánoční: 23. prosince 2019 - 3. ledna 2020, vyučování bude zahájeno 6. ledna 2020
Pololetní: 31. ledna 2019
Jarní:  3. - 9. února 2020
Velikonoční:  9. a 10. dubna 2020
Hlavní: 1. července - 31. srpna 2020

Pedagogické rady

20. 11. 2019    
22. 1. 2020
22. 4. 2020
24. 6. 2020  

Třídní schůzky

20. 11. 2019
22. 4. 2020    

Zvonění ve školní roce 2018/2019

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka.       08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

-      pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
-      pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod. 

Přijímací zkoušky na střední školy:

Podrobné pokyny pro vyplňování přihlášek, odevzdání přihlášek a veškeré informace o přijímacím řízení možno získat na schůzce rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní (termín: leden – bude upřesněno), popř. na konzultačních hodinách s výchonou poradkyní.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání do 1. ročník ZŠ pro školní rok 2020/2021 bude upřesněn.

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem a vyvěšen v časovém předstihu na obvyklých místech.

Nabídky povinně volitelných předmětů pro školní rok 2019/2020:

 • Technická praktika
 • Sportovní hry
 • Příprava pokrmů
 • Žurnalistika
 • Informatika pro život

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2019/2020:

 • Fotbal
 • Míčové hry
 • Angličtina
 • Keramika
 • Pěvecký sbor
 • Čtenářský klub
 • Výpočetní technika a internet
 • Gymnastika
 • Hudební kroužek
 • Včelařství
 • Lego
 • Deskové hry
 • Moderní tanec
 • Cestička do školy
 • Kutilská dílna

Podrobný rozpis Kroužky 2019-2020

Vybrané akce pořádané školou:

 • Lampiónový průvod:
 • Vánoční strom + koledy:
 • Karneval:
 • Cestička do školy - pro budoucí prvňáčky
 • Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků:
 • Den podle Ámose:
 • Den otevřených dveří:
 • Den zdraví:
 • Den Země - ekologické dny:
 • Besídka 1. stupně:
 • V parku to žije!:
 • Den dětí MŠ a ZŠ:
 • "Branný den":
 • Den jógy:
 • Okénko do 1. třídy
 • Dílny s rodiči
 • Mikuláš
 • Vánoční turnaj ve vybíjené
 • Společná hodina s MŠ a 1. třída
 • Pálení čarodějnic
 • Kácení máje
 • Úklid kolem Moravy
 • Besídka ke dni matek
 • Škola nanečisto (budoucí prvnáci)
 • V průběhu celého roku spolupracujeme s MŠ

Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2019/2020:

 • pokračování ve výuce dle vlastního ŠVP (Školní vzdělávací program)
 • výchovně-vzdělávací proces – neustále zvyšovat kvalitativní stránku
 • spolupráce rodina – škola
 • boj proti násilí, šikaně – prevence
 • důraz na mimoškolní činnost
 • spolupráce škola – PPP
 • pokračování v etapě v technicko - estetickém " zkulturnění" vzhledu školy

Možnost půjčování knih ve školní knihovně

(zajišťuje Mgr. Dočkalová)

Výpůjční doba:  úterý 9:40 - 10:00 hodin
                        čtvrtek  9:40 – 10:00 hodin

Různé:

 • přístupné materiály: na web. stránkách popř. kdykoli k nahlédnutí -„Školní řád“, aj.
 • omlouvání žáků do 3 dnů (i telefonicky)
 • LVZ 7. tříd + zájemci 2.st. bude upřesněn
 • Škola v přírodě bude upřesněn
 • pravidelné exkurze, vycházky, tématické besedy, sportovní soutěže a jiné mimoškolní akce

Mateřská škola