Informační list

Informační list pro rodiče

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vám předložit „Informační list“ o Základní škole Svatoplukova 11, Olomouc, který by Vám mohl usnadnit vzájemnou spolupráci a taktéž získat nejdůležitější informace pro školní rok 2018/2019.

Kontaktní spojení:

ředitel 585 425 644
zástupce ředitele 585 411 540
kancelář 585 411 539
MŠ Řepčínská 585 425 642
MŠ Svatoplukova 585 411 757
MŠ Na Trati 585 425 524
Školní jídelna (ŠJ Terera) 585 427 342

E-mail školy:   
info@zssvatoplukova.cz

Webové stránky školy:
www.zssvatoplukova.cz

Termíny prázdnin:

Podzimní: 28. 10.  a 30. 10. 2018.
Vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019, vyučování bude zahájeno 3.1.2019
Pololetní: 1. 2. 2018
Jarní: 11. 3. - 17. 3. 2019
Velikonoční: 18. 4. - 19. 4. 2019
Hlavní: 29. 6. - 1. 9. 2019

Pedagogické rady

21. 11. 2018
23. 1. 2019
17. 4. 2019
19. 6. 2019

Třídní schůzky

10. 10. 2018
9. 1. 2019
17. 4. 2019

Zvonění ve školní roce 2018/2019

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka.       08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

-      pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
-      pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod. 

Přijímací zkoušky na střední školy:

Podrobné pokyny pro vyplňování přihlášek, odevzdání přihlášek a veškeré informace o přijímacím řízení možno získat na schůzce rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní (termín: leden – bude upřesněno), popř. na konzultačních hodinách s výchonou poradkyní.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání do 1. ročník ZŠ pro školní rok 2019/2020 bude 2. – 3. 4. 2019.

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem a vyvěšen v časovém předstihu na obvyklých místech.

Nabídky povinně volitelných předmětů pro školní rok 2018/2019:

 • Technická praktika
 • Sportovní hry
 • Příprava pokrmů
 • Žurnalistika
 • Informatika pro život

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2018/2019:

 • Angličtina
 • Pěvecký sbor
 • Kroužek zábavné logiky a deskových her
 • Cestička do školy
 • Dramatický kroužek
 • Taneční a pohybový kroužek
 • Míčové hry
 • Keramika
 • Fyzikálně-chemické pokusy
 • Deskové hry
 • Výpočetní technika a internet
 • Šikovné ruce
 • Sportovní kroužek
 • Hudební kroužek - Školní kapela
 • Lego – pohyblivé modely
 • podrobný rozpis zde

Vybrané akce pořádané školou:

 • Lampiónový průvod: 31. 10. 2018
 • Vánoční strom + koledy: 7. 11. 2018
 • Karneval: 21. 2. 2019
 • Cestička do školy - pro budoucí prvňáčky
 • Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků: 20. 3. 2019
 • Den podle Ámose: 22. 3. 2019
 • Den otevřených dveří: 1. 4. 2019
 • Den zdraví: 17. 4. 2019
 • Den Země - ekologické dny: 25. 4. 2019
 • Besídka 1. stupně: 16. 5. 2019
 • V parku to žije!: 30. 5. 2019
 • Den dětí MŠ a ZŠ: 5. 6. 2019
 • "Branný den": 7. 6. 2019
 • Den jógy: 21. 6. 2019
 • Okénko do 1. třídy
 • Dílny s rodiči
 • Mikuláš
 • Vánoční turnaj ve vybíjené
 • Společná hodina s MŠ a 1. třída
 • Pálení čarodějnic
 • Kácení máje
 • Úklid kolem Moravy
 • Besídka ke dni matek
 • Škola nanečisto (budoucí prvnáci)
 • V průběhu celého roku spolupracujeme s MŠ

Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2018/2019:

 • pokračování ve výuce dle vlastního ŠVP (Školní vzdělávací program)
 • výchovně-vzdělávací proces – neustále zvyšovat kvalitativní stránku
 • spolupráce rodina – škola
 • boj proti násilí, šikaně – prevence
 • důraz na mimoškolní činnost
 • spolupráce škola – PPP
 • pokračování v etapě v technicko - estetickém " zkulturnění" vzhledu školy

Možnost půjčování knih ve školní knihovně

(zajišťuje Mgr. Dočkalová)

Výpůjční doba:  úterý 9:40 - 10:00 hodin
                        čtvrtek  9:40 – 10:00 hodin

Různé:

 • přístupné materiály: na web. stránkách popř. kdykoli k nahlédnutí -„Školní řád“, aj.
 • omlouvání žáků do 3 dnů (i telefonicky)
 • LVZ 7. tříd + zájemci 2.st. 13. – 19. 1. 2019
 • Škola v přírodě 1. – 5. třída: 1. turnus: 25. – 29. 3. 2019; druhý turnus: 8. – 12. 4. 2019
 • pravidelné exkurze, vycházky, tématické besedy, sportovní soutěže a jiné mimoškolní akce

Mateřská škola