Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí předškoláci,

s jarem přichází naděje:

od pondělí 12. 4. 2021 se do školky vrací nejstarší děti – předškoláci.

Věříme, že se brzy budeme moci těšit i na naše mladší kamarády.

Prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím informacím:

✔️ Provoz MŠ : 6.30 – 16.00 hodin

✔️ Testování: děti budou testovány v pondělí a čtvrtky antigenním testem, který zákonný zástupce obdrží v mateřské škole. Testy provádí zákonní zástupci za asistence pracovnice MŠ. Počítejte, prosím, s časovou rezervou cca 30 minut při příchodu (na vyhodnocení testu se čeká 15 minut). Proto je žádoucí, abyste děti přiváděli nejpozději do 8.00 hodin. Dítě bude do MŠ přijato POUZE na základě negativního testu.

✔️ Stravování: nezapomeňte dítěti nahlásit stravu ve školní jídelně obvyklým způsobem.

✔️ Rozdělení do tříd: děti budou rozděleny do homogenních skupin nejvýše do počtu 15. Seznamy naleznete ve vnitřních prostorách budov MŠ.

✔️ Absence: pokud dítě nebude do MŠ docházet, (na základě rozhodnutí zákonných zástupců) spojí se telefonicky s třídními učitelkami a domluví se na způsobu povinného předškolního vzdělávání.

Jsme rádi, že budeme mít opět možnost pracovat s dětmi osobně.

Uvědomujeme si, že pro mnohé může být celá situace kolem testování nepříjemná, ale pokud chceme děti „vrátit do školy“, určitě všechno spolu zvládneme.

Děkujeme za podporu a podporou budeme i my pro Vás i Vaše děti.

Tým MŠ 🙂

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola