Motýlci

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

 

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 4 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA) stimulující děti ke hře, činnostem i práci. Mají možnost výběru činností, které zvládnou, a zároveň v nich setrvat a dokončit je. Vedeme děti tak, aby si samy budovaly základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka. Učíme je kriticky myslet, aktivně se zajímat o učení, nést za svoji volbu odpovědnost, být tvůrčí a rozvíjet představivost. Organizujeme výuku tak, aby každé dítě prožilo úspěch či uznání a zároveň se naučilo používat chybu jako cestu k práci samo na sobě. Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ. Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy i okolí. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochody v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády. Za základními kamínky rodinného a bezpečného prostředí v naší třídě považujeme spolupráci s rodiči a provázanost s třídou Berušek.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Lenka Zítková - učitelka (absolventka ÚSO – Střední pedagogické školy v Krnově)

Bc. Kateřina Chytilová - učitelka (absolventka Přírodovědecká fakulty MU v Brně)

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz

CO BUDOU NAŠI MOTÝLCI POTŘEBOVAT NA TENTO ŠKOLNÍ ROK

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

19.02.2019

Povídejme si děti

Kino Metropol - Míša Novozámská

19.02.2019

Badatelé

13:00hod, projekt se střední školou, fyzikální pokusy

20.02.2019

Pohádková středa

Červená Karkulka

20.02.2019

Angličtina

13:55hod

21.02.2019

Judo

22.02.2019

Sluňákov

batůžek s sebou

Mateřská škola