Motýlci

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

 

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 4 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA) stimulující děti ke hře, činnostem i práci. Mají možnost výběru činností, které zvládnou, a zároveň v nich setrvat a dokončit je. Vedeme děti tak, aby si samy budovaly základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka. Učíme je kriticky myslet, aktivně se zajímat o učení, nést za svoji volbu odpovědnost, být tvůrčí a rozvíjet představivost. Organizujeme výuku tak, aby každé dítě prožilo úspěch či uznání a zároveň se naučilo používat chybu jako cestu k práci samo na sobě. Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ. Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy i okolí. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochody v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády. Za základními kamínky rodinného a bezpečného prostředí v naší třídě považujeme spolupráci s rodiči a provázanost s třídou Berušek.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Lenka Zítková - učitelka (absolventka ÚSO – Střední pedagogické školy v Krnově)

Bc. Kateřina Chytilová - učitelka (absolventka Přírodovědecká fakulty MU v Brně)

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz

CO BUDOU NAŠI MOTÝLCI POTŘEBOVAT NA TENTO ŠKOLNÍ ROK

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

vyhodnocení projektu

11.06.2019

Dopravní výchova

hřiště Semafor - Tramvaj

12.06.2019

Brusle

výstava Giganti doby ledové

centrum Krokodýlek - od 11:00, vstup si rodiče hradí sami

13.06.2019

Brusle

náhradní hodina

13.06.2019

JUDO

poslední lekce

14.06.2019

Kočička Ola

výlet po památkách města Olomouc

odjezd v 8.00 od MŠ, návrat 16.30-17.00 ,děti vyzvedávejte u MŠ,info jste obdrželi v písemné formě osobně

výtvarné tvoření - výstava v magistrátu města

odchod z MŠ v 7.55,vybavený batůžek sebou

21.06.2019

ZOO výlet

výlet za zvířátky, odchod z MŠ v 8.00, děti vyzvedávejte po 13.00.Vybavené batůžky sebou.

Mateřská škola