DISTANČNÍ VÝUKA - Z předškoláka školákem

Z PŘEDŠKOLÁKA ŠKOLÁKEM

V září nastává v životě šestiletých dětí důležitá změna – mění se na školáky! Na dobrém startu velmi záleží. Zkušenosti z první třídy často rozhodují o dalším vztahu dítěte ke škole obecně. Aby byly první kroky dětí ve škole co nejsnažší, je nezbytně nutné, aby již z domova vstoupily do školy vybaveni určitými znalostmi a dovednostmi. Pokud chcete zjistit, zda je váš budoucí prvňák dobře připraven, můžete si pročíst následující doporučení.

 

Dítě, které jde v září do školy, by mělo umět (vědět, znát)

· svoje jméno, příjmení, bydliště, věk

· samostatně se obléknout, dodržovat hygienu, stolovat (používat příbor)

· vyslovovat správně všechny hlásky

· poslouchat pohádku, nebo jiný text, umět jednoduše vyprávět jeho obsah

· reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup

· pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole

· vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci dokončit

· zarecitovat básničku, zazpívat písničku

· hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče, nezlob se, skládat puzzle

· napočítat do deseti

· držet správně psací nástroj mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit. Kreslit tak, aby tužka klouzala po papíře 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13667395507-ucitelka-kabinet/220553115500002/titulky#t="6m29s

· vystřihovat jednoduché tvary

· poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově

· pohybovat se koordinovaně, být obratné a zdatné

· napsat své jméno velkými tiskacími písmeny

· pojmenovat základní geometrické tvary

· rozlišovat pravou a levou stranu

· vytleskat slabiky ve slově

· znát barvy

· pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc

· být dostatečně fyzicky vyspělé, aby uneslo aktovku, která v první třídě může vážit i 3-4 kilogramy

Všechny uvedené body jsou vodítkem k optimálnímu cíli, ke kterému směřujeme.

Proto aktivity, které mateřská škola nabízí, vycházejí z těchto doporučení.

Podrobnější informace naleznete https://www.msmt.cz/file/37451_1_1

 

Co potřebuje prvňák od rodičů?

· Vhodný denní režim s časem na odpočinek, hru a pobyt venku

· Možnost psát úkoly odpoledne

· Zajistit a obstarat všechny věci, které škola vyžaduje, aby se dítě nedostávalo do zbytečných těžkostí, pokud mu něco chybí

· zajistit pracovní koutek včetně psacího stolku a místa na školní věci

· oporu – chválit a povzbuzovat

· pomoc při vypracování domácích úkolů – byť jen svou přítomností

Dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější. Že existuje spousta dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné.

 

K daným bodům jsme vypracovaly pracovní listy společné pro všechna oddělení předškolních tříd naší MŠ

(rozesíláme na Vaše emailové adresy + k dispozici v zádveří MŠ Řepčínská).

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola